zoveel – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      274 Results   56 Domains
  keepcapsfromkids.eu  
Help ons zoveel mogelijk personen te informeren door deze belangrijke berichten te verspreiden.
Помогнете ни да информираме останалите хора като разпространите тези важни съобщения.
  2 Hits teamviewer.com  
Installeer TeamViewer op zoveel hosts als u wilt, met maar één licentie en zonder extra kosten.
Инсталирайте TeamViewer на колкото хоста желаете само с един лиценз и без допълнителни такси.
  8 Hits hiltonhonors3.hilton.com  
Gratis hotelverblijven en zoveel meer
Безплатни престои в хотел и още много други
  3 Hits christiananswers.net  
BIGAMIE – Als bigamie een zonde is, waarom had koning Salomo dan zoveel vrouwen? Antwoord
ИСТОРИЯТА ЗА СЪЗДАВАНЕ - Няма ли противоречения между 1-та и 2-та глава на Битие? Ами други проблеми с Битие? Отговор…
  javascripton.com  
Dank je! We houden zoveel van je!
Благодаря! Обичаме те толкова много!
  moneywin24.com  
- U heeft zoveel tijd als U wilt, voordat U Uw volgende beslissing in het spel maakt.
- Никой не е в състояние да открие какво правите пред своя екран.
  wordplanet.org  
5 Zo er dieven, zo er nachtrovers tot u gekomen waren (hoe zijt gij uitgeroeid!), zouden zij niet gestolen hebben zoveel hun genoeg ware? Zo er wijnlezers tot u gekomen waren, zouden zij niet een nalezing hebben overgelaten?
5 Ако дойдеха крадци при тебе, Или разбойници през нощта, (Как биде изтребен ти!) Нямаше ли да заграбят само колкото им е доволно? Ако гроздоберци дойдеха при тебе, Нямаше ли да оставят пабирък?
  12 Hits poker.bet365.es  
Als je ervan overtuigd bent dat je de hoge hand gaat winnen, kun je zoveel inzetten als je wilt - zelf als je de pot van de lage hand moet delen, win je uiteindelijk nog 75% van de pot. Dat is een fantastisch resultaat in Omaha Hi-Lo!
Разбира се, ако сте убедени за силната си ръка, може да залагате спокойно, защото дори и да разделите слабия пот, ще спечелите 75% от целия пот, което е добър резултат за игра на Омаха Хай-Ло!
  5 Hits ecb.europa.eu  
Zeer slappe eurobankbiljetten worden zoveel mogelijk als niet-geschikt gesorteerd. Aangezien slapte normaliter correleert met vuil, worden slappe eurobankbiljetten meestal ook middels vuilsensoren ontdekt.
Доколкото е възможно, евробанкнотите с много малка твърдост се сортират като негодни. Тъй като мекостта обикновено е свързана със замърсяване, меките евробанкноти се откриват обикновено от сензорите за проверка на замърсяване. Не съществува задължително изискване.
  help.bet365.es  
U dient daarnaast een Sessie activiteit herinnering in te stellen. De activiteit herinnering verschijnt om de zoveel tijd bovenaan de Slotspagina om u ervan op de hoogte te stellen hoe lang u al aan het spelen en hoeveel u tot dan heeft uitgegeven.
Трябва да изберете и колко често да се показва Напомняне за Активност в Сесията. То ще се показва периодично в горната част на страницата Ротативки, за да Ви информира колко време сте играли и сумата, която сте изиграли до момента.
  europass.cedefop.europa.eu  
De doelstelling van het Europese Jeugdportaal is om zoveel mogelijk jonge mensen snel en gemakkelijk toegang te bieden tot relevante op jeugd gerichte informatie over Europa en Europese landen, om de deelname van jonge mensen aan het openbare leven te vergroten en om bij te dragen aan hun actieve burgerschap.
Задачата на Младежкият портал е да дава на възможно най-широк кръг млади хора бърз и лесен достъп до актуална информация относно Европа и европейските страни, да стимулира участието на младежите в обществения живот и заемането на активна гражданска позиция.
  4 Hits ec.europa.eu  
Onze website voldoet aan de algemene taalrichtlijnen voor de EUROPA-website. We proberen zoveel mogelijk informatie in 23 EU-talen te publiceren. Maar door de beperkte vertaalcapaciteit en het feit dat bepaalde onderwerpen (bijv. nieuws) snel gepubliceerd moeten worden, is sommige informatie alleen beschikbaar in het Frans, Duits en Engels.
Нашият уебсайт се придържа към общите езикови насоки, определени за EUROPA. Стремим се да публикуваме възможно най-много информация на 23 езика на ЕС. Поради свързани с превода ограничения и поради факта, че някои материали (например новините) трябва да се публикуват бързо, част от информацията е само на английски, френски и немски.
  2 Hits christiananswers.net  
BIGAMIE – Als bigamie een zonde is, waarom had koning Salomo dan zoveel vrouwen? Antwoord
НОЕВИЯТ ПОТОП - Историята за Ноевият потоп не противречи ли с научното знание и прост разум? Отговор…
  google.com  
Toen we Gmail uitbrachten, bevatte elk account meer opslagruimte dan alle andere e-mailservices. Achteraf blijkt het een logische keus om zoveel ruimte aan te bieden, maar dat komt omdat de normen voor e-mailopslag inmiddels veranderd zijn.
Дори когато не знаете какво точно търсите, намирането на отговор в мрежата е наш проблем, а не ваш. Ние се опитваме да предусетим нужди, все още неизказани от нашите потребители по света, и да им отговорим с продукти и услуги, които създават нови стандарти. Когато стартирахме Gmail, тя имаше по-голямо хранилище, отколкото другите налични услуги за електронна поща. Ако погледнем назад, предлагането на тази възможност изглежда очевидно, но то е, защото сега имаме нови стандарти за хранилища за имейли. Такива са промените, които се опитваме да направим, и винаги търсим нови места, където това е от значение. Постоянната ни неудовлетвореност от постигнатото в крайна сметка се превръща в двигателна сила на всичко, което правим.
  google.co.uk  
Toen we Gmail uitbrachten, bevatte elk account meer opslagruimte dan alle andere e-mailservices. Achteraf blijkt het een logische keus om zoveel ruimte aan te bieden, maar dat komt omdat de normen voor e-mailopslag inmiddels veranderd zijn.
Дори когато не знаете какво точно търсите, намирането на отговор в мрежата е наш проблем, а не ваш. Ние се опитваме да предусетим нужди, все още неизказани от нашите потребители по света, и да им отговорим с продукти и услуги, които създават нови стандарти. Когато стартирахме Gmail, тя имаше по-голямо хранилище, отколкото другите налични услуги за електронна поща. Ако погледнем назад, предлагането на тази възможност изглежда очевидно, но то е, защото сега имаме нови стандарти за хранилища за имейли. Такива са промените, които се опитваме да направим, и винаги търсим нови места, където това е от значение. Постоянната ни неудовлетвореност от постигнатото в крайна сметка се превръща в двигателна сила на всичко, което правим.
  drsbulgaria.com  
Wij kunnen u helpen ongeacht wat het probleem is - logisch probleem (corrupt filesysteem, gewiste bestanden, geformatteerde schijf, virus aanval, enz.), firmware probleem, doorgebrande printplaat, water-/brandschade, zwaar mechanisch probleem. Bij ons staat kwaliteit hoog in het vaandel, wij doen altijd ons uiterste best om zoveel mogelijk data te redden.
Освен с единични твърди дискове ние имаме значителен опит и във възстановяването на данни от RAID дискови масиви, както и изнесени мрежови дискови конфигурации като SAN и NAS. Работим с всички видове операционни системи - Windows, Mac (Apple), Linux, Unix, Novel, BSD и други.
  prague.fm  
Mocht de naam een beetje verwarrend zijn, het succes van het kwartet is dat zeker niet – als je één van hun concerten bijwoont dan zul je al gauw zien waarom ze zoveel prijzen hebben gewonnen en wereldwijd te zien zijn geweest.
Басилика Свети Ири (Базиликата Св. Георги). Това е само една малка, но красива базилика от 11 век (разположена в Пражкия Замък, гробница на някои ранни князе), която е чудесно място за среща с мини-ансамбли с изпълнения от рода на Моцарт и Верди. Нам. У Свети Ири, Пражки Храд. www.kulturanahrade.cz
  9 Hits access2eufinance.ec.europa.eu  
Dankzij de interne markt en de toegenomen handel en algemene economische bedrijvigheid is de EU een grote handelsmacht. De EU wil de economische groei verder ontwikkelen door te investeren in vervoer, energie en onderzoek, en tegelijkertijd de milieueffecten van die groei zoveel mogelijk beperken.
Създаването на единен пазар и съответното увеличение на търговията и общата икономическа дейност превръщат ЕС в основна търговска сила. ЕС се стреми да поддържа икономически растеж чрез инвестиции в транспорта, енергията и изследователската дейност, като същевременно цели да сведе до минимум въздействието върху околната среда на по-нататъшното икономическо развитие.
  10 Hits yoursoulsplan.com  
"Toen ik anderhalve dag later eindelijk wakker werd, na een 11-uur operatie waarbij ik 40 Reiki-meesters van over de hele wereld had die afstand Reiki gaven, was het eerste wat ik voelde (en het was zo diep weten) dat Ik had het allemaal gepland. Zoveel vreemde details over mijn ongeluk maken me zeker dat dit gepland was en dat dit ongeluk op zoveel niveaus veel groter was dan ik.
"Когато най-накрая се събудих един ден и половина по-късно, след една 11-часова операция, в която имах майстори 40 Reiki от цял ​​свят, които ми отдалечаваха Рейки, първото нещо, което почувствах (и това беше толкова дълбоко познаване) Бях планирал всичко. Толкова много странни подробности за моята злополука ме карат да съм сигурен, че това е планирано и че този инцидент е много по-голям от мен на толкова много нива.
  17 Hits space-awareness.org  
De laser waarover we spraken, zou alleen kunnen schijnen in zichtbaar licht, dat we met onze ogen kunnen zien. Een straal die kan schijnen in alle andere soorten licht (van radiogolven tot gammastraling) zou acht keer zoveel energie nodig hebben!
The laser we talked about would only be able to shine in visible light, which we can see with our eyes. A blast that shines in all the other types of light (from radio to gamma rays) would need 8 times as much power!
  rail.cc  
Verschillend van een Interrail/Eurail Pas waarbij u zoveel reizen kunt maken als u wilt op een reisdag, biedt de Renfe Spain Pas slechts een bepaald aantal reizen. Een reis is een rit met een langeafstandstrein van punt A naar punt B, zonder van trein te wisselen.
Той е различен от Interrail/Eurail паса, при които можете да правите колкото искате пътувания в един пътен ден, Renfe Spain пасът предлага определен брой пътувания. Пътуване е едно пътуване на дълго разстояние от А до Б без смяна на влакове. В градовете на отпътуване и пристигане можете да използвате и влаковете към предградията (Cercanias/Rodalies) в рамките на три часа преди отпътуването или след пристигането.
  8 Hits sera.de  
Voor een zoveel mogelijk eenvoudige verhoging van het water met de benodigde voedingsstoffen kunnen bijvoorbeeld de op elkaar afgestemde producten sera marin component 1-7 gebruikt worden. Van calcium en magnesium tot strontium en jodium bieden deze waterbehandelingsmiddelen alle belangrijke voedingsstoffen en zorgen voor een gezonde groei van de rode kalkalgen.
Добре балансираните продукти sera marin Component 1 - 7 могат да се използват за лесна доставка на нужните нутриенти във водата. Започвайки от калция и магнезия до стронция и йода, тези препарати доставят всички важни нутриенти и осигуряват здравословен растеж на червените водорасли.
  6 Hits nato.int  
zoveel mogelijk in contact zullen proberen te treden met de jongere generatie.
Как предвиждате да направите тези процеси по-прозрачни...
  4 Hits omron-healthcare.com  
Bij OMRON Healthcare beloven we de impact van uw gezondheidsproblemen zoveel mogelijk te beperken zodat u een rijker en actiever leven kunt leiden dankzij onze producten.
Ние от OMRON Healthcare обещаваме да сведем до минимум въздействието на вашите здравословни проблеми и да ви позволим да живеете по-пълноценен и активен живот с продуктите, които предлагаме.
  google.com  
Toen we Gmail uitbrachten, bevatte elk account meer opslagruimte dan alle andere e-mailservices. Achteraf blijkt het een logische keus om zoveel ruimte aan te bieden, maar dat komt omdat de normen voor e-mailopslag inmiddels veranderd zijn.
Дори когато не знаете какво точно търсите, намирането на отговор в мрежата е наш проблем, а не ваш. Ние се опитваме да предусетим нужди, все още неизказани от нашите потребители по света, и да им отговорим с продукти и услуги, които създават нови стандарти. Когато стартирахме Gmail, тя имаше по-голямо хранилище, отколкото другите налични услуги за електронна поща. Ако погледнем назад, предлагането на тази възможност изглежда очевидно, но то е, защото сега имаме нови стандарти за хранилища за имейли. Такива са промените, които се опитваме да направим, и винаги търсим нови места, където това е от значение. Постоянната ни неудовлетвореност от постигнатото в крайна сметка се превръща в двигателна сила на всичко, което правим.
  google.com  
Toen we Gmail uitbrachten, bevatte elk account meer opslagruimte dan alle andere e-mailservices. Achteraf blijkt het een logische keus om zoveel ruimte aan te bieden, maar dat komt omdat de normen voor e-mailopslag inmiddels veranderd zijn.
Дори когато не знаете какво точно търсите, намирането на отговор в мрежата е наш проблем, а не ваш. Ние се опитваме да предусетим нужди, все още неизказани от нашите потребители по света, и да им отговорим с продукти и услуги, които създават нови стандарти. Когато стартирахме Gmail, тя имаше по-голямо хранилище, отколкото другите налични услуги за електронна поща. Ако погледнем назад, предлагането на тази възможност изглежда очевидно, но то е, защото сега имаме нови стандарти за хранилища за имейли. Такива са промените, които се опитваме да направим, и винаги търсим нови места, където това е от значение. Постоянната ни неудовлетвореност от постигнатото в крайна сметка се превръща в двигателна сила на всичко, което правим.
  3 Hits mypos.eu  
Met geldstromen die ontworpen zijn voor efficiënte en probleemloze betalingen garandeert myPOS het hoogste gasttevredenheidsniveau in iedere situatie - online, bij de receptie of aan de bar. Met zoveel klantinteracties biedt myPOS de perfecte manier om een gepersonaliseerde klantenervaring te creëren, waarbij nieuwe verkoopmogelijkheden voor uw hotel worden onthuld.
myPOS е създаден да бъде неразделна част от незабравимия престой на клиентите Ви с иновативни, бързи и сигурни картови плащания. Гарантирайте удобен начин за плащане във всяка една ситуация – онлайн, на рецепцията или в бара. С myPOS можете да предложите персонално отношение на своите гости, разкривайки същевременно нови възможности за своя бизнес.
  google.com  
Toen we Gmail uitbrachten, bevatte elk account meer opslagruimte dan alle andere e-mailservices. Achteraf blijkt het een logische keus om zoveel ruimte aan te bieden, maar dat komt omdat de normen voor e-mailopslag inmiddels veranderd zijn.
Дори когато не знаете какво точно търсите, намирането на отговор в мрежата е наш проблем, а не ваш. Ние се опитваме да предусетим нужди, все още неизказани от нашите потребители по света, и да им отговорим с продукти и услуги, които създават нови стандарти. Когато стартирахме Gmail, тя имаше по-голямо хранилище, отколкото другите налични услуги за електронна поща. Ако погледнем назад, предлагането на тази възможност изглежда очевидно, но то е, защото сега имаме нови стандарти за хранилища за имейли. Такива са промените, които се опитваме да направим, и винаги търсим нови места, където това е от значение. Постоянната ни неудовлетвореност от постигнатото в крайна сметка се превръща в двигателна сила на всичко, което правим.
  2 Hits nepcon.org  
Overweeg ook het gebruik van de trademarks op zoveel mogelijk bedrijfsmateriaal, om uw gecertificeerde status uit te dragen. Waarom zou U niet het FSC-logo gebruiken op uw briefpapier, emailhandtekening, facturen, productcatalogi, prijslijsten en jaarverslagen?
да направите, когато вашият списък със задачи, които трябва да изпълните, е препълнен. Ако точно такъв е и вашият случай, опитайте някои от тези лесни за осъществяване идеи. Или ги използвайте, за да генерирате свои собствени!
  6 Hits graco.com  
Het FastFlush-pompreinigingssysteem reinigt het toestel tot vier keer sneller met half zoveel water.
The FastFlush pump cleaning system cleans the unit up to four times faster using only half the water.
1 2 3 4 5 6 Arrow