zucht – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   5 Domains
  4 Hits wordplanet.org  
18 O, hoe zucht het vee, de runderkudden zijn bedwelmd, want zij hebben geen weide, ook zijn de schaapskudden verwoest.
18 Как пъшка добитъкът! Скитат се чердите говеда Защото нямат пасбище; Да! изгинаха стадата овце
  christiananswers.net  
Deze 'dienstbaarheid aan de vergankelijkheid', terwijl de “ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is” (Rom. 8:21, 22), is algemeen verbreid, het betreft alle mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld in in alle tijden.
И това Той направи за нас! “Христос умря за греховете ни” (I Коринтяни 15:3). Той страда и умря, за да може на края да избави света от Проклинанието, и дори сега, Той може да ни избави от грях и робството всеки който ще Го получи във вяра като личен Господ и Спасител. Това велико избавяне от наказанието на получен грях, както и нашите открити грехове, много сигурно също уверява спасението на тези които са умрели преди да стигнат възрастта на съзнателен избор между грешно срещу правилно.
  www.christiananswers.net  
Deze 'dienstbaarheid aan de vergankelijkheid', terwijl de “ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is” (Rom. 8:21, 22), is algemeen verbreid, het betreft alle mannen, vrouwen en kinderen over de hele wereld in in alle tijden.
И това Той направи за нас! “Христос умря за греховете ни” (I Коринтяни 15:3). Той страда и умря, за да може на края да избави света от Проклинанието, и дори сега, Той може да ни избави от грях и робството всеки който ще Го получи във вяра като личен Господ и Спасител. Това велико избавяне от наказанието на получен грях, както и нашите открити грехове, много сигурно също уверява спасението на тези които са умрели преди да стигнат възрастта на съзнателен избор между грешно срещу правилно.