zussen – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   5 Domains
  3 Hits www.space-awareness.org  
Het blijkt dat ondanks dat deze sterren daadwerkelijk allen zijn geboren in dezelfde wolk (de Orionnevel), ze eigenlijk bestaan uit drie verschillende groepen. Elke groep vormde in een ander tijdperk. En dus, al zijn deze sterren broers en zussen van dezelfde ‘moeder’-nevel, hebben ze verschillende leeftijden!
It turns out that while these stars were indeed all born from the same cloud (the Orion Nebula), there are actually three different groups. Each group formed at a different time. So, while these stars are all siblings from the same “mother” nebulae, they are different ages!
  2 Hits www.islamicbulletin.org  
Wie heeft je dat gegeven? Is Hij het dan niet waard dat Hem prijst en dankt? Is Hij dan niet je verering en erkentelijkheid waard? Mijn broers en zussen, dat is in een notendopje de zin en de bedoeling van dit leven.
Помислете за океаните, рибите, насекомите, птиците, растенията и бактериите, химичните елементи, които не са били открити и не могат да бъдат открити дори и с най-сложните инструменти. И всички те се подчиняват на определени закони. Цялата тази синхронизация, баланс, хармония, вариация, проектиране, поддържане, експлоатация, и безкрайна подреденост са се случили по случайност? И също така те функционират постоянно и идеално също по случайност? И те се възпроизвеждат ида се поддържат също така по случайност? Не, разбира се, че не.
  3 Hits www.yoursoulsplan.com  
Het zijn lichtwerkers die de mensheid nu willen dienen omdat ze liefde en respect hebben voor het leven en Moeder Aarde. Ze voelen een eenheid met al het leven, inclusief onze broers en zussen. Ze zijn zich bewust van veel van de oude profetieën, de vreemde weerpatronen, toegenomen seismische en vulkanische activiteit en andere veranderingen die allemaal wijzen op het feit dat er iets groots gaat gebeuren op onze planeet.
Наземният екипаж е глобална група от хора, обединени в убеждението, че съучастваме в създаването на Новата епоха на Бог. Те са светли работници, които искат да служат на човечеството, защото те обичат и ценят живота и майката Земя. Те се чувстват единство с целия си живот, включително нашите космически братя и сестри. Те са наясно с много от древните пророчества, странните метеорологични модели, повишената сеизмична и вулканична дейност и други промени, които всички сочат факта, че на нашата планета ще се случи нещо голямо.