zuster – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      22 Results   6 Domains
  wordplanet.org  
39 De kinderen van Lotan nu waren Hori en Homam; en de zuster van Lotan was Timna.
39 а Лотанови синове: Хори и Омам {В Бит. 36:22, Емам.}; а сестра на Лотана бе Тамна;
  www.christiananswers.net  
Het eerste deel van 1 Kor. 6:12 zegt ons “Alles is mij toegestaan. Maar niet alles is goed voor u.” Helpt het me vooruit? Helpt dit me om een betere Christen te worden, een betere vriend, een betere broeder of zuster?
Първата част от 1 Коринтяни 6:12 ни казва “Всичко ми е позволено, ала не всичко е полезно.” Полезно ли е за мен? Ще ми помогне ли да стана по-добър християнин, по-добър приятел, брат или сестра?
  13 Hits www.urantia.org  
(2008.3) 187:3.2 Dichtbij het kruis stonden gedurende de kruisiging afwisselend Maria, Ruth, Judas, Johannes, Salome (de moeder van Johannes) en een groep oprechte vrouwelijke gelovigen, waaronder Maria, de vrouw van Klopas en een zuster van de moeder van Jezus, Maria Magdalena, en Rebekka die vroeger in Sepforis woonde.
(2007.4) 187:2.5 След като издигнаха Учителя на кръста, командирът заби над главата му дъсчица, на която на три езика беше написано: “Иисус Назарянин – царят юдейски”. Юдеите бяха обхванати от ярост при този надпис, който смятаха за оскърбление. Но Пилат беше ядосан от тяхното неуважително обръщение; чувствайки се жертва на заплахите и униженията, той прибегна към такъв начин за дребно отмъщение. Можеше да напише: “Иисус, метежник”. Но той прекрасно знаеше с какво презрение йерусалимските евреи се отнасяха към самата дума “Назарет” и непременно искаше да ги унизи. Знаеше, че те ще бъдат силно засегнати, виждайки, че екзекутираният галилеец е наречен “Царят юдейски”.
  2 Hits lingvo.info  
Woorden voor familieleden variëren ook. Vaak hangt de naam af van het geslacht van de persoon zoals in broer en zuster, maar in andere culturen kunnen leeftijdsverschillen net zo belangrijk zijn. In het Indonesisch verwijst kakak naar een oudere broer of zus en verwijst adik naar een jongere broer of zus, ongeacht het geslacht.
Думите за членове на семейството също се различават. Често това зависи от пола на референта, както в брат и сестра, но в други култури възрастовите различия могат да бъдат също толкова важни. В индонезийския kakak се отнася до по-стари, а adik - до по-млади братя и сестри, независимо от пола. В Индонезия, както и в много азиатски страни, относителна възраст е важна в междуличностните отношения. Унгарският език, от друга страна, разграничава както възрастта, така и пола с báty и öcs, отнасящи се съответно до по-голям и по-малък брат, докато nővér и húg се отнасят до по-голяма и по-малка сестра.
  2 Hits www.nato.int  
In een bepaald geval had een lid van de Vredesraad vernomen dat een man een klacht had ingediend bij de districtsgouverneur en lokale rechter omdat de echtgenoot van zijn zuster geweld tegen haar had gebruikt.
Веднъж член на помирителен съвет чул, че мъж подал жалба пред областния управител и местния съдия срещу съпруга на сестра си, който упражнявал насилие срещу нея. Боейки се, че няма да бъде намерено ефикасно решение, въпросният член на помирителния съвет попитал не може ли съветът да потърси решение между брата и съпруга и между съпруга и жена му. Необходими били няколко заседания, но накрая съпругът признал грешката си, извинил се и се помирил с жена си и шурея си.
  3 Hits www.islamicbulletin.org  
Wat is het dat zoveel verschillende volkeren en deze universele configuratie samen voegt tot een gezamenlijke broederschap? Wat maakt een broeder of zuster in Jemen tot mijn broeder of zuster, terwijl ik van Amerika kom?
Чуваме термините “Ислям” и “мюсюлмани” доста често. И четем за Исляма и мюсюлманите в периодичните издания, учебниците на колежи и университети. Ние чуваме и виждаме много неточна, подвеждаща и целенасочена дезинформация чрез медиите. И аз трябва да призная, че някои от тази дезинформации или невярно представяне са отговорност на самите мюсюлмани. И все пак един от всеки пет души в този свят на около пет милиарда души е мюсюлманин! Един от всеки пет души в този свят е мюсюлманин! Това е статистика, която можете да проверите в енциклопедията, или алманаха, или в други източници, които ви харесват да погледнете. Как става така, че ако един от всеки пет души в този свят е мюсюлманин, то ние не знаем нещо за Исляма? Фактите около Исляма. Ако ви кажа, че един от всеки пет души в този свят е китаец, което е факт - има един милиард китайци в света, един от всеки пет души е китаец! Ние знаем географски, социални, икономически, политически, философски, исторически факти за Китай и китайците! Как така не знаем за Исляма?