zwakke – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      71 Results   14 Domains
  7 Hits poker.bet365.es  
Veel zwakke en onervaren spelers zullen 2 kaarten van dezelfde soort altijd spelen in de hoop de sterke Flush te maken, zelfs als dit een hand als9-4is.
Тъй като Флаш е силна ръка, много покер играчи, както и тези, които са нови за играта, ще играят всеки две карти от една боя, дори например 9-4, с надеждата да постигнат Флаш.
  3 Hits privacy.google.com  
We loven beloningen uit voor het ontdekken van zwakke plekken
Създаваме награди за сигурност, за да разкриваме уязвимости
  24 Hits www.nato.int  
West-Afrika's krachtige mix van georganiseerde misdaad, Islam extremisme en zwakke staten, en zijn geografische ligging als doorvoergebied, betekent dat veiligheidsdreigingen er welig tieren.
В Западна Африка избухливата смесица от организирана престъпност, ислямски групировки, всякакъв вид трафик и редица страни, в които няма държавност, крие сериозни заплахи за сигурността.
  2 Hits wordplanet.org  
25 Want het dwaze Gods is wijzer dan de mensen; en het zwakke Gods is sterker dan de mensen.
25 Защото Божието глупаво е по-мъдро от човеците, и Божието немощно е по-силно от човеците.
  2 Hits www.ecb.europa.eu  
“Kwaliteitsbewustzijn” houdt in dat de statistische functie van het ESCB zich verplicht kwaliteit te leveren. Zij stelt systematisch en periodiek sterke en zwakke punten vast teneinde de kwaliteit van de processen en de producten voortdurend te verbeteren.
„Ангажимент за осигуряване на качество“ означава, че статистическата дейност на ЕСЦБ е ангажирана по отношение на качеството. Тя систематично и редовно определя силните и слабите страни с цел непрекъснато усъвършенстване на качеството на процесите и продуктите.
  www.google.de  
Met Procesweergave en Doeltrechters van Google Analytics kunt u de conversiepaden van bezoekers volgen en zien waar ze op uw site komen, waar ze blijven hangen en waar ze uw site verlaten. Ontdek de sterke en zwakke punten in de navigatie van uw site en kom erachter welke gedeelten van uw website en marketingprogramma moeten worden aangepast.
Вижте защо посетителите харесват сайта Ви... или защо не е така. С помощта на визуализацията на потока и целевите фунии в Google Анализ можете да проследявате пътищата до реализация на посетителите си и да виждате къде влизат в сайта, къде остават блокирани и откъде напускат. Открийте силни и слаби страни в навигацията на сайта си и научете кои части от него и от маркетинговата Ви програма трябва да се коригират.
  www.google.co.uk  
Met Procesweergave en Doeltrechters van Google Analytics kunt u de conversiepaden van bezoekers volgen en zien waar ze op uw site komen, waar ze blijven hangen en waar ze uw site verlaten. Ontdek de sterke en zwakke punten in de navigatie van uw site en kom erachter welke gedeelten van uw website en marketingprogramma moeten worden aangepast.
Вижте защо посетителите харесват сайта Ви... или защо не е така. С помощта на визуализацията на потока и целевите фунии в Google Анализ можете да проследявате пътищата до реализация на посетителите си и да виждате къде влизат в сайта, къде остават блокирани и откъде напускат. Открийте силни и слаби страни в навигацията на сайта си и научете кои части от него и от маркетинговата Ви програма трябва да се коригират.
  maps.google.ch  
Met Procesweergave en Doeltrechters van Google Analytics kunt u de conversiepaden van bezoekers volgen en zien waar ze op uw site komen, waar ze blijven hangen en waar ze uw site verlaten. Ontdek de sterke en zwakke punten in de navigatie van uw site en kom erachter welke gedeelten van uw website en marketingprogramma moeten worden aangepast.
Вижте защо посетителите харесват сайта Ви... или защо не е така. С помощта на визуализацията на потока и целевите фунии в Google Анализ можете да проследявате пътищата до реализация на посетителите си и да виждате къде влизат в сайта, къде остават блокирани и откъде напускат. Открийте силни и слаби страни в навигацията на сайта си и научете кои части от него и от маркетинговата Ви програма трябва да се коригират.
  www.socioniko.net  
Het persoonlijkheidstype houdt in een manier van informatie- en handelingsinteractie met de omringende wereld. Ieder type heeft gelijktijdig sterke en zwakke eigenschappen - men moet betalen voor perfectie aan de ene kant met onvolmaaktheid bij de ander.
Типът личност (социотип) не се променя нито за един ден, нито за година. Психологическият тип е нещо различно от възпитанието на човека, неговото културно ниво, професията му – това е начин на обмен на информация и поведения с обкръжаващата среда. Всеки тип се отличава не само със силни, но и със слаби страни – за съвършенството в едно се заплаща с несъвършенство в друго. Понякога представителите на един тип изглеждат като близнаци, макар да не са дори роднини. Вероятно типът е „програмиран” генетично.
  www.omron-healthcare.com  
Lichaamsvet daarentegen geleidt elektriciteit slecht. De Body Composition Monitor zendt een zeer zwakke elektische stroom (0,5mA) door het lichaam om de weerstand te bepalen. Deze stroom is zo zwak dat hij niet voelbaar is tijdens de meting.
Апаратите за измерване състава на тялото на OMRON използват биоелектричен импеданс. Биоелектричният импеданс (BI) се счита за един от най-точните и достъпни методи за скрининг на телесните мазнини. Мускулите, кръвоносните съдове и костите са телесни тъкани с високо съдържание на вода, които са силно електропроводими. Телесна мазнина е тъкан, която е с ниска електрическа проводимост. Апаратът за измерване състава на тялото подава изключително слаб електрически ток (0.5mA) през тялото ви, за да определи количеството мастна тъкан. Слабото електрическо напрежение не се усеща при работа с апарата за измерване състава на тялото. Процентът телесни мазнини се изчислява по формула, която включва пет фактора: електрическо съпротивление, височина, тегло, възраст и пол.