zwakken – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      12 Results   3 Domains
  4 Hits www.nato.int  
Mondiaal terrorisme is goedkoop, vereist maar weinig mankracht, krijgt de aandacht van de wereld en geeft zwakken de mogelijkheid om sterken doodsangst in te boezemen. Bestaat er een manier om het te verslaan?
Глобалният тероризъм е евтин, нуждае се от малко хора, привлича световното внимание и дава възможност на слабите да всяват страх в силните. Има ли възможност да бъде победен? В тази статия Бьорн Ломборг излага някои от финансовите проблеми и предлага някои възможни решения.
  7 Hits www.urantia.org  
(2047.6) 192:2.2 Jezus wendde zich daarna tot Petrus en vroeg: ‘Petrus, heb je mij lief?’ Petrus antwoordde: ‘Heer, ge weet dat ik u liefheb met geheel mijn ziel.’ Daarop zei Jezus: ‘Indien je mij liefhebt, Petrus, weid dan mijn lammeren. Verwaarloos de zorg voor de zwakken, de armen en de jonge mensen niet. Predik het evangelie zonder vrees of voorkeur; denk er steeds aan dat God geen aanzien des persoons kent. Dien je medemensen zoals ik jullie gediend heb; vergeef je medestervelingen zoals ik jou vergeven heb. Laat ervaring je de waarde van meditatie onderrichten, en de kracht van intelligente overdenking.’
(2046.2) 192:1.4 Към това време Йоан Марк вече стана и виждайки как апостолите слизат от лодката с пълна мрежа, изтича на брега, за да ги срещне. Виждайки единадесет човека вместо десет, той стигна до извода, че непознатият е възкръсналият Иисус, и докато десетте изумени апостоли стояха в мълчание, юношата се хвърли към Учителя и, падайки на колене, каза: “Мой Господи и Учителю!” И след това, обръщайки се към Йоан Марк с обикновен глас, а не така, както в Йерусалим, когато той ги приветства с думите “мир вам”, Иисус каза: “Е, Йоан, радвам се отново да те видя в безметежната Галилея, където можем добре да побеседваме. Остани, Йоан, и закуси заедно с нас.”
  www.european-council.europa.eu  
De Europese Raad heeft zijn goedkeuring gehecht aan landenspecifieke richtsnoeren, zonder die op welke wijze ook af te zwakken, en geconstateerd dat de lidstaten vastbesloten zijn alles in het werk te stellen om het stabiliteits- en groeipact volledig uit te voeren.
Европейският съвет одобри конкретни за държавите-членки насоки, без да смекчава позицията си, и отбеляза решимостта на държавите-членки да направят всичко необходимо за изпълнението на Пакта за стабилност и растеж. Целите, за чието постигане са необходими допълнителни усилия включват заетостта, енергийната ефективност, научноизследователската и развойна дейност, бедността и висшето образование. Държавите-членки следва да отдадат приоритетно значение на осигуряването на стабилна макроикономическа обстановка, възстановяването на фискалната устойчивост, коригирането на макроикономическите неравновесия и укрепването на финансовия сектор.