ziekenhuis – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Wikipedia
Ziekenhuis  "Ziekenhuis" is de algemene term voor een instelling waar zieken verzorgd worden en waar professionele gezondheidszorg verleend wordt. Dit gebeurt door artsen, medisch specialisten en verpleegkundigen. Een verwante benaming is kliniek, dit zijn veelal gespecialiseerde ziekenhuizen, bijvoorbeeld abortuskliniek of hartkliniek. In Vlaanderen is kliniek synoniem aan algemeen ziekenhuis. Vroeger gebruikte men vaak de begrippen gasthuis of hospitaal, nu wordt met dat laatste meestal een militair ziekenhuis bedoeld. 병원  "병원"(病院, en hospital )은 질병이나 질환에 대해 의료를 제공하고 환자가 입원하는 시설이다. 병원의 영어 낱말 "hospital"은 원래 "병자나 환자 수용 시설"을 뜻하는 말이다. 그러므로 여러 나라에서 "hospital"은 양로원, 보육원 따위의 의미로도 쓰인다.

Keybot      29 Results   12 Domains
  www.abbreviationfinder.org  
Ziekenhuis Lam Wah Ee
병원 Lam의 wah 자신 요
  visualizedaily.com  
Ik had in die tijd de mogelijkheid om wat video-opnamen te zien van de genezing van een 3 inch blaaskanker tumor in het lichaam van een vrouw die door westerse medische maatstaven gediagnosticeerd was als niet operabel. Zij was, als laatste strohalm, naar een medicijnloos ziekenhuis in Beijing, China gegaan.
그 시절에 영상자료를 볼 기회가 있었습니다. 그 영상에는 서구의학 기준이로 수술 불가능이라고 진단 받은 한 여성이 나왔고, 그녀의 몸 안에는 직경 3인치 크기의 방광암 덩어리가 있었습니다. 그녀는 최수의 수단으로 중국 베이징에 위치한 약물을 사용하지 않는 병원을 찾아갔습니다. [현재는 중국 정부에 의해 폐쇠됨 - VisualizeDaily.com]