zij – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      4'629 Results   182 Domains
  20 Hits www.manhattanstreetcapital.com  
5. Uw geld wordt in Escrow gestort. De meeste bedrijven zullen de cryptocurrency-investeringen niet omzetten in Amerikaanse dollars, maar zij hebben deze optie.
5. 귀하의 돈은 에스크로에 입금됩니다. 대부분의 회사는 cryptocurrency 투자를 미국 달러로 변환하지 않지만이 옵션이 있습니다.
  7 Hits www.skype.com  
Maakt u online grootse reisplannen? Doe het samen. Of laat oma even snel zien hoe u Skype gebruikt, zodat zij het straks ook kan.
온라인에서 여행 계획을 짜고 계세요? 같이 떠날 친구들과 함께 하세요. 아니면 할머니도 함께 Skype를 사용할 수 있도록 Skype 사용법에 대해 간단하게 알려드리는 건 어떨까요?
  3 Hits books.google.com  
Bij het lezen van blogs die zijn gehost door Blogger, kunnen gebruikers inhoud markeren waarvan zij denken dat dit het beleid van Blogger schendt.
사용자는 Blogger에서 호스팅한 블로그에서 Blogger의 정책을 위반하는 것으로 보이는 내용을 발견하여 신고할 수 있습니다.
  4 Hits nordvpn.com  
Ze niet kunnen zien welke websites u bezoekt, omdat al uw activiteiten via de VPN-server verlopen. Dit betekent dat zij u uw internet-metagegevens en browsegeschiedenis niet kunnen verzamelen of opslaan.
사용자의 모든 활동이 VPN 서버를 거치기 때문에 ISP는 사용자가 방문하는 웹사이트 내역을 알 수 없습니다. 즉, ISP가 인터넷 메타데이터를 수집하거나 검색 이력을 기록할 수도 없습니다.
  11 Hits www.info.univ-tours.fr  
Voor alle studenten van een andere universiteit (Frans buitenlands of niet, afhankelijk van de ruimte Campus Frankrijk), moet u aanvragen op het platform ECandidat. Om L2 toepassing, ZIJ M2 L3 ou, kiest u het tabblad “validatie van” en volg de Lees verder …
Vous souhaitez poursuivre vos études en Informatique à l’Université François Rabelais de Tours ? Pour tous les étudiants venant d’une autre université (française ou étrangère ne dépendant pas de l’espace Campus France), vous devez candidater sur la plateforme ECandidat. Pour candidater en L2, L3 ou M2 SIAD, choisissez l’onglet “validation des acquis” et suivez la 자세히보기 …
  4 Hits www.google.lu  
Bij het lezen van blogs die zijn gehost door Blogger, kunnen gebruikers inhoud markeren waarvan zij denken dat dit het beleid van Blogger schendt.
사용자는 Blogger에서 호스팅한 블로그에서 Blogger의 정책을 위반하는 것으로 보이는 내용을 발견하여 신고할 수 있습니다.
  4 Hits www.google.com.gh  
Bij het lezen van blogs die zijn gehost door Blogger, kunnen gebruikers inhoud markeren waarvan zij denken dat dit het beleid van Blogger schendt.
사용자는 Blogger에서 호스팅한 블로그에서 Blogger의 정책을 위반하는 것으로 보이는 내용을 발견하여 신고할 수 있습니다.
  3 Hits www.google.cn  
Bij het lezen van blogs die zijn gehost door Blogger, kunnen gebruikers inhoud markeren waarvan zij denken dat dit het beleid van Blogger schendt.
사용자는 Blogger에서 호스팅한 블로그에서 Blogger의 정책을 위반하는 것으로 보이는 내용을 발견하여 신고할 수 있습니다.
  3 Hits www.google.com.co  
Bij het lezen van blogs die zijn gehost door Blogger, kunnen gebruikers inhoud markeren waarvan zij denken dat dit het beleid van Blogger schendt.
사용자는 Blogger에서 호스팅한 블로그에서 Blogger의 정책을 위반하는 것으로 보이는 내용을 발견하여 신고할 수 있습니다.
  3 Hits bumble.com  
Bumble begon met als missie het veranderen van de verjaarde regels van het daten. Nu zorgt Bumble voor een vertrouwen bij onze gebruikers als zij daten, netwerken of online vriendschappen maken. We hebben het niet alleen noodzakelijk, maar ook acceptabel gemaakt voor vrouwen om de eerste stap te zetten, waarmee verouderde geslachtsnormen overstegen worden.
Bumble은 구식의 데이팅 규칙에 도전한다는 사명으로 설립되었습니다. 현재 Bumble은 회원들이 자신감을 가지고 온라인에서 데이트 상대 또는 순수한 우정을 쌓을 친구를 찾거나 커리어 기반의 네트워크를 탐색하실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 저희는 시대에 뒤처진 성별 규범을 흔들며 여성이 첫 인사를 시작하는 것이 필요한 것이며 용인될 수 있는 사회를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 저희는 새로운 관계를 만드실 수 있도록 안전한 온라인 커뮤니티를 제공하며 존경과 친절함을 중심으로 운영됩니다.
  wallet.google.com  
Voor de veiligheid van uw Google Wallet-account moet u het wachtwoord van uw account geheim houden. Als u uw accountgegevens deelt met derden, hebben zij toegang tot uw account en uw persoonlijke gegevens.
고객의 구글 월렛 계정은 고객이 계정 암호를 비밀로 해야 보안이 유지됩니다. 고객의 계정 정보를 제3자와 공유하면 그 제3자가 고객의 계정과 개인 정보에 액세스할 수 있습니다.
  5 Hits www.christiananswers.net  
Als u zich geintimideerd voelt door atheisten—als u soms geneigd bent te denken, dat zij “intellectuelen,” zijn, lees dan het boek: God Doesn't Believe in Atheists. Daaruit leert u dat het precies andersom is.
무신론자들에게 위협을 느끼면, 그리고 당신 생각에 그들이 "지식인"이라 생각되거든, 다음의 책을 읽으십시오: 하나님은 무신론자를 믿지 않으신다.. 무신론자들이 지식인과는 정반대의 경우인 것을 알게 될 것입니다. 또한 하나님의 존재를 어떻게 증명해 보일 것인가를 또한 "무신론자"는 존재하지 않는다는 것을 증명해 보이도록 가르쳐 줄 것입니다.
  6 Hits manuals.playstation.net  
DE INTERNETRADIO EN CONTENT VERKREGEN VIA DE INTERNETRADIO WORDT GELEVERD “ZOALS HET IS” EN WIJ BIEDEN GEEN AANBEVELINGEN, VOORWAARDEN OF GARANTIES VAN ENIGE SOORT AAN, ZIJ HET NADRUKKELIJK, GESUGGEREERD OF WETTELIJK VEREIST IS, OF OP WELKE WIJZE DAN OOK, MET INBEGRIP VAN GARANTIE VOOR GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOELEIND OF VOOR GEBRUIK, HANDEL, OF ONSCHENDBAARHEID.
[인터넷 라디오]의 제공 및 [인터넷 라디오]를 통해 제공되는 콘텐츠에 대해 어떠한 보장도 하지 않습니다. 당사는 [인터넷 라디오]가 고객님의 이용 목적에 적합한지, [인터넷 라디오]로서 만족할 수 있는 품질인지, [인터넷 라디오]로서 사용할 수 있는지 등에 대해 명시적, 암시적, 법적으로 어떠한 보장도 하지 않습니다.
  privacy.google.com  
Omdat we het internet veiliger willen maken voor iedereen, hebben we deze technologie kosteloos aan andere bedrijven aangeboden. Zo kunnen ook zij deze technologie gebruiken in hun producten, zoals Apple Safari en Mozilla Firefox.
Google은 Chrome 사용자가 위험한 웹사이트를 방문하려고 할 때 이를 경고함으로써 Chrome 사용자를 멀웨어와 피싱 시도로부터 보호하기 위한 목적으로 세이프 브라우징 기술을 개발했습니다. Google은 모두에게 안전한 인터넷 사용 환경을 조성하기 위해 이 기술을 Apple Safari와 Mozilla Firefox 등 다른 회사의 브라우저에서도 무료로 사용할 수 있도록 제공했습니다. 오늘날 전 세계의 온라인 인구의 절반 가랑이 세이프 브라우징의 보호를 받고 있습니다.
  9 Hits www.badebotti.ch  
Sibylle op Houten HOT TUBGoede TAF mevrouw Meister dank u voor uw aanvraag. We hebben een breed scala van bad vaten. Zij kunnen samen variëren in Wellness vat maak uw hot tub zelf. We hebben verstrekt aan de documenten als een voorlopige e-mail.
Sibylle 에 나무 욕조좋은 제출 되었다 부인 마 이스터 문의 주셔서 감사 합니다.. 우리 목욕 배럴의 광범위가 있다. Sie 수 하 베이 WellnessFASS 당신은 Badefass selber 함께 stellen. 우리는 예비 이메일로 문서 제공. 최고의 전화, 전화 052 347 3727 지금은 우리 Sie persönlich beraten 수. Sibylle Maglia에서 종류의 안부와 함께
  2 Hits www.ibchelp.org  
IBC patiënten en hun vrienden en verwandte en medische deskundigen zijn van een heel behulpzame IBC e-maillijst waar zij informatie en emotionele steun van elkaar delen kunnen. De klik op de IBC E-mail Lijst om naar deze steunende lijst te ondertekenen.
IBC 환자와 그들의 친구와 친척과 의료 전문가는 그들이 정보와 서로로부터 감정적인 지원을 함께 나눌 수 있는 도움이 매우 된 IBC 이메일 목록에 속한다. IBC 이메일 목록(위)에 이 지지한 목록에 등록하려면 클릭하시오.
  4 Hits about.twitter.com  
Wanneer je iemand op Twitter blokkeert, kan hij of zij jou niet volgen of privéberichten sturen. Ze kunnen jouw Tweets niet zien als ze ingelogd zijn op Twitter, tenzij ze ervoor kiezen jouw account te rapporteren.
트위터에서 누군가를 차단하면 해당 사용자는 나를 팔로우하거나 나에게 쪽지를 보낼 수 없게 됩니다. 해당 사용자는 내 계정을 신고하기 전까지 트위터에서 내 트윗을 볼 수 없습니다. 신고 절차가 진행되는 동안에는 내가 해당 사용자에게 직접 멘션한 트윗을 해당 사용자도 보거나 첨부할 수 있게 됩니다.
  8 Hits www.takenouchi-documents.com  
Himorogi: God woont. Het is de plaats waar de goddelijke geesten wonen tijdens het afdalen op aarde of het object waarin zij wonen. De plaatsen zijn over het algemeen bomen, rotsen en mensen.
Himorogi : 하나님이 거하신다. 그것은 지구 또는 그들이 머물러있는 개체 하강 때 신성한 영혼이 머물러있는 장소입니다. 장소는 일반적으로 나무, 바위와 인간입니다.
  8 Hits evernote.com  
Bied uw team het vermogen om de informatie die ze zoeken te vinden en laat ze bijdragen wat zij weten, waar en wanneer dan ook.
자신의 팀에 필요한 정보를 찾을 수 있고, 언제 어디서든 서로 알고 있는 정보를 공유할 수 있는 권한을 팀에 부여할 수 있습니다.
  www.whylinuxisbetter.net  
Het is zo dat computerfabrikanten van mening zijn dat dit goed is. Ze installeren programma's op uw computer voordat u deze gebruikt, denken dat dit de gebruikerservaring verbetert omdat u "meer" krijgt voor dezelfde prijs.
생각해 볼 점은, 다수의 컴퓨터 제조사들이 이게 좋은 일이라고 생각한다는 겁니다. 그들은 새 컴퓨터를 구입하기 전에 이런 프로그램들을 설치해두며, 여러분이 같은 값에 더 "많이" 얻어 간다는 이유로 이런 일이 여러분의 체험을 증진시켜줄거라고 생각합니다. 또 그들은 이 일이 자신들을, 자기처럼 많거나 자기와 똑같은 "향상"을 제공하지 않는 경쟁자들과 차별화해줄거라고 생각합니다. 그들에게 있어, 사전설치된 프로그램은 컴퓨터에 추가된 가치입니다.
  2 Hits www.roemerstube.at  
Booking.com stuurt u een bevestigingsmail, een mail vóór aankomst en voorziet u van informatie over de omgeving en de accommodatie Booking.com biedt ook 24/7 hulp: de internationale klantenservice in de lokale kantoren spreekt meer dan 20 talen. Als u uw gegevens deelt met de wereldwijde klantenservice van Booking.com, kunnen zij reageren wanneer u ze nodig heeft.
Booking.com은 고객에게 예약 확정 이메일, 체크인 안내 이메일을 전송하고, 당사에 등록된 숙소와 주변 지역에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Booking.com은 전 세계 곳곳에 위치한 고객 서비스 센터를 통해 20개 이상의 언어로 24시간 고객을 지원하고 있습니다. 고객이 Booking.com의 글로벌 고객 서비스 직원에게 정보를 공유할 경우, 필요할 때 적절한 도움을 받을 수 있습니다. 나아가 Booking.com은 Booking.com 개인정보 보호정책에서 명시한 바에 따라 기술, 데이터 분석, 마케팅 목적으로 고객의 개인 정보를 사용할 수 있습니다. 해당 정책은 고객이 관심을 가질 만한 여행 관련 상품에 대한 정보를 제공하고 가장 최적화된 서비스를 제공하기 위한 목적으로 해당 고객의 정보를 Booking Holdings Inc. 그룹사에 제공할 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다. 이때 관련 법규에 따라 필요하다고 판단될 경우, Booking.com 측에서 우선 고객의 동의를 요청할 예정입니다. 유럽경제지역(European Economic Area) 밖에 위치한 국가로 고객의 정보가 전달될 경우, Booking.com은 유럽 기준에 상응한 수준으로 해당 정보가 보호받을 수 있도록 계약상으로 요구할 것입니다. Booking.com에서 개인 정보를 처리하는 방법에 대해 문의사항이 있을 경우, 다음 이메일 주소로 전달해주시기 바랍니다: dataprotectionoffice@booking.com.
  2 Hits www.hotelunicorno.it  
Booking.com stuurt u een bevestigingsmail, een mail vóór aankomst en voorziet u van informatie over de omgeving en de accommodatie Booking.com biedt ook 24/7 hulp: de internationale klantenservice in de lokale kantoren spreekt meer dan 20 talen. Als u uw gegevens deelt met de wereldwijde klantenservice van Booking.com, kunnen zij reageren wanneer u ze nodig heeft.
Booking.com은 고객에게 예약 확정 이메일, 체크인 안내 이메일을 전송하고, 당사에 등록된 숙소와 주변 지역에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Booking.com은 전 세계 곳곳에 위치한 고객 서비스 센터를 통해 20개 이상의 언어로 24시간 고객을 지원하고 있습니다. 고객이 Booking.com의 글로벌 고객 서비스 직원에게 정보를 공유할 경우, 필요할 때 적절한 도움을 받을 수 있습니다. 나아가 Booking.com은 Booking.com 개인정보 보호정책에서 명시한 바에 따라 기술, 데이터 분석, 마케팅 목적으로 고객의 개인 정보를 사용할 수 있습니다. 해당 정책은 고객이 관심을 가질 만한 여행 관련 상품에 대한 정보를 제공하고 가장 최적화된 서비스를 제공하기 위한 목적으로 해당 고객의 정보를 Booking Holdings Inc. 그룹사에 제공할 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다. 이때 관련 법규에 따라 필요하다고 판단될 경우, Booking.com 측에서 우선 고객의 동의를 요청할 예정입니다. 유럽경제지역(European Economic Area) 밖에 위치한 국가로 고객의 정보가 전달될 경우, Booking.com은 유럽 기준에 상응한 수준으로 해당 정보가 보호받을 수 있도록 계약상으로 요구할 것입니다. Booking.com에서 개인 정보를 처리하는 방법에 대해 문의사항이 있을 경우, 다음 이메일 주소로 전달해주시기 바랍니다: dataprotectionoffice@booking.com.
  2 Hits www.hotelercoli.com  
Booking.com stuurt u een bevestigingsmail, een mail vóór aankomst en voorziet u van informatie over de omgeving en de accommodatie Booking.com biedt ook 24/7 hulp: de internationale klantenservice in de lokale kantoren spreekt meer dan 20 talen. Als u uw gegevens deelt met de wereldwijde klantenservice van Booking.com, kunnen zij reageren wanneer u ze nodig heeft.
Booking.com은 고객에게 예약 확정 이메일, 체크인 안내 이메일을 전송하고, 당사에 등록된 숙소와 주변 지역에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Booking.com은 전 세계 곳곳에 위치한 고객 서비스 센터를 통해 20개 이상의 언어로 24시간 고객을 지원하고 있습니다. 고객이 Booking.com의 글로벌 고객 서비스 직원에게 정보를 공유할 경우, 필요할 때 적절한 도움을 받을 수 있습니다. 나아가 Booking.com은 Booking.com 개인정보 보호정책에서 명시한 바에 따라 기술, 데이터 분석, 마케팅 목적으로 고객의 개인 정보를 사용할 수 있습니다. 해당 정책은 고객이 관심을 가질 만한 여행 관련 상품에 대한 정보를 제공하고 가장 최적화된 서비스를 제공하기 위한 목적으로 해당 고객의 정보를 Booking Holdings Inc. 그룹사에 제공할 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다. 이때 관련 법규에 따라 필요하다고 판단될 경우, Booking.com 측에서 우선 고객의 동의를 요청할 예정입니다. 유럽경제지역(European Economic Area) 밖에 위치한 국가로 고객의 정보가 전달될 경우, Booking.com은 유럽 기준에 상응한 수준으로 해당 정보가 보호받을 수 있도록 계약상으로 요구할 것입니다. Booking.com에서 개인 정보를 처리하는 방법에 대해 문의사항이 있을 경우, 다음 이메일 주소로 전달해주시기 바랍니다: dataprotectionoffice@booking.com.
  2 Hits www.harder-minerva.ch  
Booking.com stuurt u een bevestigingsmail, een mail vóór aankomst en voorziet u van informatie over de omgeving en de accommodatie Booking.com biedt ook 24/7 hulp: de internationale klantenservice in de lokale kantoren spreekt meer dan 20 talen. Als u uw gegevens deelt met de wereldwijde klantenservice van Booking.com, kunnen zij reageren wanneer u ze nodig heeft.
Booking.com은 고객에게 예약 확정 이메일, 체크인 안내 이메일을 전송하고, 당사에 등록된 숙소와 주변 지역에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Booking.com은 전 세계 곳곳에 위치한 고객 서비스 센터를 통해 20개 이상의 언어로 24시간 고객을 지원하고 있습니다. 고객이 Booking.com의 글로벌 고객 서비스 직원에게 정보를 공유할 경우, 필요할 때 적절한 도움을 받을 수 있습니다. 나아가 Booking.com은 Booking.com 개인정보 보호정책에서 명시한 바에 따라 기술, 데이터 분석, 마케팅 목적으로 고객의 개인 정보를 사용할 수 있습니다. 해당 정책은 고객이 관심을 가질 만한 여행 관련 상품에 대한 정보를 제공하고 가장 최적화된 서비스를 제공하기 위한 목적으로 해당 고객의 정보를 Booking Holdings Inc. 그룹사에 제공할 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다. 이때 관련 법규에 따라 필요하다고 판단될 경우, Booking.com 측에서 우선 고객의 동의를 요청할 예정입니다. 유럽경제지역(European Economic Area) 밖에 위치한 국가로 고객의 정보가 전달될 경우, Booking.com은 유럽 기준에 상응한 수준으로 해당 정보가 보호받을 수 있도록 계약상으로 요구할 것입니다. Booking.com에서 개인 정보를 처리하는 방법에 대해 문의사항이 있을 경우, 다음 이메일 주소로 전달해주시기 바랍니다: dataprotectionoffice@booking.com.
  2 Hits www.cavour10.it  
Booking.com stuurt u een bevestigingsmail, een mail vóór aankomst en voorziet u van informatie over de omgeving en de accommodatie Booking.com biedt ook 24/7 hulp: de internationale klantenservice in de lokale kantoren spreekt meer dan 20 talen. Als u uw gegevens deelt met de wereldwijde klantenservice van Booking.com, kunnen zij reageren wanneer u ze nodig heeft.
Booking.com은 고객에게 예약 확정 이메일, 체크인 안내 이메일을 전송하고, 당사에 등록된 숙소와 주변 지역에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Booking.com은 전 세계 곳곳에 위치한 고객 서비스 센터를 통해 20개 이상의 언어로 24시간 고객을 지원하고 있습니다. 고객이 Booking.com의 글로벌 고객 서비스 직원에게 정보를 공유할 경우, 필요할 때 적절한 도움을 받을 수 있습니다. 나아가 Booking.com은 Booking.com 개인정보 보호정책에서 명시한 바에 따라 기술, 데이터 분석, 마케팅 목적으로 고객의 개인 정보를 사용할 수 있습니다. 해당 정책은 고객이 관심을 가질 만한 여행 관련 상품에 대한 정보를 제공하고 가장 최적화된 서비스를 제공하기 위한 목적으로 해당 고객의 정보를 Booking Holdings Inc. 그룹사에 제공할 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다. 이때 관련 법규에 따라 필요하다고 판단될 경우, Booking.com 측에서 우선 고객의 동의를 요청할 예정입니다. 유럽경제지역(European Economic Area) 밖에 위치한 국가로 고객의 정보가 전달될 경우, Booking.com은 유럽 기준에 상응한 수준으로 해당 정보가 보호받을 수 있도록 계약상으로 요구할 것입니다. Booking.com에서 개인 정보를 처리하는 방법에 대해 문의사항이 있을 경우, 다음 이메일 주소로 전달해주시기 바랍니다: dataprotectionoffice@booking.com.
  2 Hits www.strandhotelfevik.no  
Booking.com stuurt u een bevestigingsmail, een mail vóór aankomst en voorziet u van informatie over de omgeving en de accommodatie Booking.com biedt ook 24/7 hulp: de internationale klantenservice in de lokale kantoren spreekt meer dan 20 talen. Als u uw gegevens deelt met de wereldwijde klantenservice van Booking.com, kunnen zij reageren wanneer u ze nodig heeft.
Booking.com은 고객에게 예약 확정 이메일, 체크인 안내 이메일을 전송하고, 당사에 등록된 숙소와 주변 지역에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Booking.com은 전 세계 곳곳에 위치한 고객 서비스 센터를 통해 20개 이상의 언어로 24시간 고객을 지원하고 있습니다. 고객이 Booking.com의 글로벌 고객 서비스 직원에게 정보를 공유할 경우, 필요할 때 적절한 도움을 받을 수 있습니다. 나아가 Booking.com은 Booking.com 개인정보 보호정책에서 명시한 바에 따라 기술, 데이터 분석, 마케팅 목적으로 고객의 개인 정보를 사용할 수 있습니다. 해당 정책은 고객이 관심을 가질 만한 여행 관련 상품에 대한 정보를 제공하고 가장 최적화된 서비스를 제공하기 위한 목적으로 해당 고객의 정보를 Booking Holdings Inc. 그룹사에 제공할 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다. 이때 관련 법규에 따라 필요하다고 판단될 경우, Booking.com 측에서 우선 고객의 동의를 요청할 예정입니다. 유럽경제지역(European Economic Area) 밖에 위치한 국가로 고객의 정보가 전달될 경우, Booking.com은 유럽 기준에 상응한 수준으로 해당 정보가 보호받을 수 있도록 계약상으로 요구할 것입니다. Booking.com에서 개인 정보를 처리하는 방법에 대해 문의사항이 있을 경우, 다음 이메일 주소로 전달해주시기 바랍니다: dataprotectionoffice@booking.com.
  2 Hits www.hotelvardar.com  
Booking.com stuurt u een bevestigingsmail, een mail vóór aankomst en voorziet u van informatie over de omgeving en de accommodatie Booking.com biedt ook 24/7 hulp: de internationale klantenservice in de lokale kantoren spreekt meer dan 20 talen. Als u uw gegevens deelt met de wereldwijde klantenservice van Booking.com, kunnen zij reageren wanneer u ze nodig heeft.
Booking.com은 고객에게 예약 확정 이메일, 체크인 안내 이메일을 전송하고, 당사에 등록된 숙소와 주변 지역에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Booking.com은 전 세계 곳곳에 위치한 고객 서비스 센터를 통해 20개 이상의 언어로 24시간 고객을 지원하고 있습니다. 고객이 Booking.com의 글로벌 고객 서비스 직원에게 정보를 공유할 경우, 필요할 때 적절한 도움을 받을 수 있습니다. 나아가 Booking.com은 Booking.com 개인정보 보호정책에서 명시한 바에 따라 기술, 데이터 분석, 마케팅 목적으로 고객의 개인 정보를 사용할 수 있습니다. 해당 정책은 고객이 관심을 가질 만한 여행 관련 상품에 대한 정보를 제공하고 가장 최적화된 서비스를 제공하기 위한 목적으로 해당 고객의 정보를 Booking Holdings Inc. 그룹사에 제공할 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다. 이때 관련 법규에 따라 필요하다고 판단될 경우, Booking.com 측에서 우선 고객의 동의를 요청할 예정입니다. 유럽경제지역(European Economic Area) 밖에 위치한 국가로 고객의 정보가 전달될 경우, Booking.com은 유럽 기준에 상응한 수준으로 해당 정보가 보호받을 수 있도록 계약상으로 요구할 것입니다. Booking.com에서 개인 정보를 처리하는 방법에 대해 문의사항이 있을 경우, 다음 이메일 주소로 전달해주시기 바랍니다: dataprotectionoffice@booking.com.
  2 Hits www.google.fr  
Bij het lezen van blogs die zijn gehost door Blogger, kunnen gebruikers inhoud markeren waarvan zij denken dat dit het beleid van Blogger schendt.
사용자는 Blogger에서 호스팅한 블로그에서 Blogger의 정책을 위반하는 것으로 보이는 내용을 발견하여 신고할 수 있습니다.
  2 Hits www.hotelelpescador.net  
Booking.com stuurt u een bevestigingsmail, een mail vóór aankomst en voorziet u van informatie over de omgeving en de accommodatie Booking.com biedt ook 24/7 hulp: de internationale klantenservice in de lokale kantoren spreekt meer dan 20 talen. Als u uw gegevens deelt met de wereldwijde klantenservice van Booking.com, kunnen zij reageren wanneer u ze nodig heeft.
Booking.com은 고객에게 예약 확정 이메일, 체크인 안내 이메일을 전송하고, 당사에 등록된 숙소와 주변 지역에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Booking.com은 전 세계 곳곳에 위치한 고객 서비스 센터를 통해 20개 이상의 언어로 24시간 고객을 지원하고 있습니다. 고객이 Booking.com의 글로벌 고객 서비스 직원에게 정보를 공유할 경우, 필요할 때 적절한 도움을 받을 수 있습니다. 나아가 Booking.com은 Booking.com 개인정보 보호정책에서 명시한 바에 따라 기술, 데이터 분석, 마케팅 목적으로 고객의 개인 정보를 사용할 수 있습니다. 해당 정책은 고객이 관심을 가질 만한 여행 관련 상품에 대한 정보를 제공하고 가장 최적화된 서비스를 제공하기 위한 목적으로 해당 고객의 정보를 Booking Holdings Inc. 그룹사에 제공할 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다. 이때 관련 법규에 따라 필요하다고 판단될 경우, Booking.com 측에서 우선 고객의 동의를 요청할 예정입니다. 유럽경제지역(European Economic Area) 밖에 위치한 국가로 고객의 정보가 전달될 경우, Booking.com은 유럽 기준에 상응한 수준으로 해당 정보가 보호받을 수 있도록 계약상으로 요구할 것입니다. Booking.com에서 개인 정보를 처리하는 방법에 대해 문의사항이 있을 경우, 다음 이메일 주소로 전달해주시기 바랍니다: dataprotectionoffice@booking.com.
  2 Hits www.stbarbara.ee  
Booking.com stuurt u een bevestigingsmail, een mail vóór aankomst en voorziet u van informatie over de omgeving en de accommodatie Booking.com biedt ook 24/7 hulp: de internationale klantenservice in de lokale kantoren spreekt meer dan 20 talen. Als u uw gegevens deelt met de wereldwijde klantenservice van Booking.com, kunnen zij reageren wanneer u ze nodig heeft.
Booking.com은 고객에게 예약 확정 이메일, 체크인 안내 이메일을 전송하고, 당사에 등록된 숙소와 주변 지역에 대한 정보를 제공합니다. 또한 Booking.com은 전 세계 곳곳에 위치한 고객 서비스 센터를 통해 20개 이상의 언어로 24시간 고객을 지원하고 있습니다. 고객이 Booking.com의 글로벌 고객 서비스 직원에게 정보를 공유할 경우, 필요할 때 적절한 도움을 받을 수 있습니다. 나아가 Booking.com은 Booking.com 개인정보 보호정책에서 명시한 바에 따라 기술, 데이터 분석, 마케팅 목적으로 고객의 개인 정보를 사용할 수 있습니다. 해당 정책은 고객이 관심을 가질 만한 여행 관련 상품에 대한 정보를 제공하고 가장 최적화된 서비스를 제공하기 위한 목적으로 해당 고객의 정보를 Booking Holdings Inc. 그룹사에 제공할 수 있다는 내용을 포함하고 있습니다. 이때 관련 법규에 따라 필요하다고 판단될 경우, Booking.com 측에서 우선 고객의 동의를 요청할 예정입니다. 유럽경제지역(European Economic Area) 밖에 위치한 국가로 고객의 정보가 전달될 경우, Booking.com은 유럽 기준에 상응한 수준으로 해당 정보가 보호받을 수 있도록 계약상으로 요구할 것입니다. Booking.com에서 개인 정보를 처리하는 방법에 대해 문의사항이 있을 경우, 다음 이메일 주소로 전달해주시기 바랍니다: dataprotectionoffice@booking.com.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow