zijbalk – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      53 Results   11 Domains
  nozbe.com  
**✅ Actie: Ga naar je projectenlijst toe door ‘Projecten’ te kiezen uit de zijbalk aan de linkerzijde. Kies het project waar je mee wilt beginnen en voeg de stappen toe die nodig zijn om het te kunnen voltooien.
✅ 방법: 왼쪽 메뉴에 있는 “프로젝트” 항목을 선택해서 프로젝트 목록으로 들어가세요. 이곳에서 해당 프로젝트가 더 완전한 것이 될 수 있도록 필요한 단계를 추가하는 것입니다. 프로젝트에 작업을 추가하기 위해서는, 프로젝트 화면의 우측 하단에 있는 “+” 버튼을 이용합니다.
  6 Hits wp-freemium.com  
Fancy Text Widget is een … widget om tekstelementen in uw zijbalk te creëren. Om een wat duidelijker te zijn, kunt u invoegen effecten als een effect post-it notes of op kantoor. Deze add-on kunt u het toevoegen van een hele set van pictogrammen, achtergronden of effecten met betrekking tot Kerstmis.
멋진 텍스트 위젯이 는 … 사이드 바의 텍스트 요소를 만들 위젯. 조금 명확하게하기 위해서는, 당신은 효과 나 포스트가 유의 사무실로 효과를 삽입 할 수 있습니다. 이 추가 기능에 대한 당신은 크리스마스에 관련된 아이콘, 배경이나 효과 전체 집합을 추가 할 수 있습니다. 귀하의 워드 프레스 무엇을 응원.
  2 Hits www.clementine-player.org  
Inclusief de integratie en synchronisatie met gpodder.net. Muziek van Soundcloud en jazzradio.com is nu beschikbaar op het Internet tabblad in de zijbalk, net als alle nummers die je naar Google Drive hebt geüpload.
This release adds long-awaited Podcast support including integration and synchronisation with gpodder.net. Music from Soundcloud and jazzradio.com is available in the Internet tab in the sidebar, as well as any songs you've uploaded to Google Drive. Clementine will also now show moodbars for the music you play from your local disc. See the full changelog for more information.