zingen – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      34 Results   10 Domains
  nordvpn.com  
Maak kennis met de NordVPN Netgear R7000 DD-WRT FlashRouter, oftewel de Netgear Nighthawk, een draadloze netwerk-hub met genoeg vermogen om het lang uit te zingen.
Netgear 나이트호크라는 이름으로도 알려진 뛰어난 성능과 디자인을 자랑하는 무선 네트워킹 허브 NordVPN Netgear R7000 DD-WRT FlashRouter를 만나 보세요.
  12 Hits www.chinesetimeschool.com  
Zingen Festival
노래 축제
  2 Hits www.urantia.org  
(1811.6) 164:3.5 Ofschoon verondersteld werd dat zulk een blindheid het gevolg was van een begane zonde, waren de Joden van oordeel, hoe onlogisch dit ook moge schijnen, dat het tot grote verdienste gerekend moest worden om deze blinde bedelaars aalmoezen te geven. Deze blinden hadden de gewoonte om op één toon tot de voorbijgangers te zingen: ‘O barmhartige, verwerf u verdienste door de blinden bij te staan.’
(1810.5) 164:2.3 이 작은 모임이 해산되었을 때, 모두가 주의 성격에 신비를 느끼고, 품위 있는 예절에 매혹되고, 그 인품에 반하여 돌아갔다. 산헤드린의 나머지 회원들을 설득하려는 소망에 관하여 그들은 예수에게 조언하려고 애썼다. 주의 깊게, 그러나 말없이, 주는 모든 제안(提案)을 들었다. 그들의 계획 중에 아무 것도 성공하지 못하리 라는 것을 잘 알았다. 유대 지도자들의 대다수가 하늘나라 복음을 결코 받아들이지 않으리라고 추측했다. 그런데도, 그들 모두에게 이번에 선택할 기회를 다시 한 번 주었다. 그러나 나다니엘과 토마스와 함께 올리브 산에서 묵으려고 그 날 밤에 나갔을 때, 한 번 더 산헤드린이 그의 일을 주목하게 만드는 데 추구할 방법을 아직 결정하지 않았다.
  4 Hits nozbe.com  
Wanneer we het woord ‘talent’ horen denken we vaak aan iemand die kan zingen, dansen of die iets anders unieks kan doen. We denken aan ze in termen van het populaire t.v. programma ‘Got Talent’. Door te werken met een methode die is gebaseerd op talenten en sterktes, maken we gebruik van een andere definitie.
“재능”이라는 말을 들으면, 우리는 대개 노래를 잘하거나, 춤을 잘 추거나, 또는 뭔가 특별한 어떤 것을 잘하는 사람에 대해 생각합니다. 이를테면, 인기 오디션 프로그램인 “갓 탤런트(Got Talent)” TV 쇼에 나오는 사람들의 재능에 대해 생각하게 되지요. 그러나 재능과 강점에 기초해 발전을 추구하는 방법론을 다룰 때는 이와 다른 정의를 사용합니다. 여기에서의 재능은 신속하게 결정할 수 있는 능력, 문제에 조심스럽게 접근하는 능력, 다른 사람의 감성을 이해하는 능력, 새로운 사람과 대화하는 능력 등을 말합니다. 이런 특징 하나하나를 재능이라 합니다. 갤럽은 재능을 “타고난 대응, 감각, 행동 능력의 반복적 패턴”이라고 공식 정의하고 있습니다.