zinnen – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      49 Results   18 Domains
  4 Hits www.manhattanstreetcapital.com  
Wanneer Marketing mijn Reg A + aanbieden welke woorden of zinnen moet ik vermijden gebruiken?
Marketing 때 Reg # + 사용하지 말아야 할 단어 나 구를 제공합니까?
  support.indeed.com  
Complexe zinnen
복잡한 구문 검색
  help.blackberry.com  
U kunt al uw berichten, chats, afspraken, afbeeldingen en contactpersonen doorzoeken in BlackBerry Blend via trefwoorden of natuurlijke taal. Met natuurlijke taal kunt u zoeken door vragen of zinnen te typen in plaats van alleen trefwoorden.
키워드 또는 자연 언어를 사용하여 BlackBerry Blend의 메시지, 채팅, 약속, 사진 및 연락처를 모두 검색할 수 있습니다. 자연 언어를 사용하면 질문 또는 키워드 대신 구문을 입력하여 검색할 수 있습니다.
  www.4kdownload.com  
Officiële voorbeelden vind je in de afspeellijst 4k Resolution. Het is ook mogelijk om te zoeken met de zinnen "4k Resolution", "4k" of "4096p". Wat de terminologie betreft is de laatste zin niet helemaal juist, omdat de aanduidingen 480p, 720p, 1080p verwijzen naar verticale resolutie, maar toch worden sommige delen van 4K-video's met deze tag weergegeven.
4k Resolution라는 플레이리스트에서 공식 샘플 비디오 시청이 가능합니다. 또한, "4k Resolution", "4k" 혹은 "4096p"로 검색이 가능합니다. 용어면에서 480p, 720p, 1080p는 수직해상도를 가리키기 때문에 마지막 명령어가 정확하지는 않습니다. 하지만 그와 상관없이 4K 비디오의 몇몇 부분은 이 태그와 함께 제공됩니다. 심지어 몇몇 4K 만화는 YouTube에서 보실 수 있습니다.
  www.urantia.org  
Bij deze pogingen om zijn oudste broertjes en zusjes tot individueel gebed te stimuleren, trachtte Jezus hen op weg te brengen door middel van suggestieve zinnen, en kort daarna, en zonder dat Jezus dit zo bedoeld had, gebeurde het dat zij allen een gebedsvorm gebruikten die grotendeels was opgebouwd uit deze suggestieve regels die Jezus hun had geleerd.
(1388.1) 126:2.1 9월 25일, 운명의 날 화요일까지 만사가 참 순조로웠다. 이 날 세포리스에서 달려 온 사람이, 요셉이 총독(總督)의 저택에서 일하다가, 데릭 기중기가 떨어져 몹시 다쳤다는 비극의 소식을 이 나사렛 가정으로 가져왔다. 세포리스에서 온 사자는 요셉의 집으로 가던 길에 작업장에 들려서 예수에게 아버지의 사고를 알렸고, 그들은 함께 집으로 가서 슬픈 소식을 마리아에게 알렸다. 예수는 즉시 아버지한테 가고 싶었지만, 마리아는 자기가 남편 곁에 서둘러 가야 한다는 것밖에 아무 말도 들으려 하지 않았다. 어머니는 그 때 열 살인 야고보가 세포리스까지 자기를 따라가고, 한편 예수에게 자기가 돌아올 때까지 어린아이들과 함께 집에 남으라고 지시했는데, 왜냐하면 요셉이 얼마나 심하게 다쳤는지 알 수 없었기 때문이다. 그러나 요셉은 마리아가 도착하기 전에, 부상(負傷) 때문에 죽었다. 그들은 요셉을 나사렛으로 모셔 왔고, 다음 날 그는 선조들과 함께 묻혔다.