zodat – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      4'360 Results   232 Domains
  122 Hits www.google.lu  
Ontdek webgebaseerde e-mail, agenda en documenten zodat u overal kunt werken.
웹 기반 이메일, 캘린더 및 문서도구로 어디서나 작업이 가능합니다.
  7 Hits www.foreo.com  
Als een spamfilter e-mails van no-reply1@foreo.com blokkeert, dan moeten de e-mailinstellingen worden aangepast zodat e-mails van ""no-reply1@foreo.com""  niet als spam worden beschouwd.
만약 스팸 필터가 no-reply1@foreo.com 메일의 수신을 차단하는 것이 원인이라면, 이메일 수신함 설정에서 ""no-reply1@foreo.com"" 가 스팸이 아님으로 변경하신 후 메일 수신이 가능토록 해야 합니다.
  61 Hits www.google.com.mt  
Ontdek webgebaseerde e-mail, agenda en documenten zodat u overal kunt werken.
웹 기반 이메일, 캘린더 및 문서도구로 어디서나 작업이 가능합니다.
  6 Hits www.txedbike.com  
We nemen altijd hoogwaardige producten en professionele service als onze waardigheid, zodat we ons richten op de details, om klanten in staat stellen van ons om hun producten "value for money".
우리는 항상 우리의 존엄과 같이 품질의 제품과 전문적인 서비스를 가지고, 그래서 우리는 자신의 제품을 우리에게 "돈을 위해 가치"를 얻기 위해 클라이언트를 사용하려면, 세부 사항에 초점을 맞 춥니 다.
  72 Hits www.google.ad  
Een Google-expert beantwoordt uw vragen over Chrome-apparaten zodat u erachter komt hoe leerlingen en leraren de apparaten het beste kunnen gebruiken.
Google 전문가가 연락드릴 수 있도록 연락처 정보를 남겨주세요. Chrome 기기에 대한 질문에 답변하고 학생과 교사가 기기를 최대한 활용할 수 있도록 도와드리겠습니다.
  5 Hits www.manhattanstreetcapital.com  
Plaats hier uw advies en suggesties en vragen, zodat het team van Radiant Pain van u kan leren hoe u hun auditiepagina kunt verbeteren. Dank je! hengel
귀하의 조언과 제안 및 질문을 여기에 게시하여 Radiant Pain의 팀이 오디션 페이지를 개선하는 방법을 배울 수 있도록하십시오. 고맙습니다! 막대
  66 Hits www.google.hu  
Google Takeout biedt u een gebruiksvriendelijke tool voor het downloaden van uw persoonlijke gegevens, zoals uw documenten of foto's, zodat u er altijd een kopie van heeft of uw informatie gemakkelijk kunt uploaden naar een andere service.
Google 테이크아웃에서는 문서나 사진과 같은 개인 데이터를 다운로드할 수 있는 사용하기 쉬운 도구를 제공해 주기 때문에 언제나 콘텐츠를 쉽게 복사해둘 수 있고 다른 서비스로 쉽게 업로드할 수 있습니다.
  4 Hits help.blackberry.com  
U kunt locatieservices inschakelen zodat toepassingen en services op locatiebasis, zoals Google Maps™ , uw locatie kunnen vinden. Toepassingen op locatiebasis kunnen GPS-technologie en andere plaatsbepalingsinformatie gebruiken om u bijvoorbeeld de weg te wijzen tijdens het rijden.
Google Maps™ 와 같은 위치 기반 애플리케이션 및 서비스에서 사용자의 위치를 확인할 수 있도록 위치 서비스를 켤 수 있습니다. 위치 기반 애플리케이션은 GPS 기술 및 기타 위치 측정 정보를 사용하여 운전 경로와 같은 정보를 제공합니다.
  81 Hits www.google.com.co  
Google Takeout biedt u een gebruiksvriendelijke tool voor het downloaden van uw persoonlijke gegevens, zoals uw documenten of foto's, zodat u er altijd een kopie van heeft of uw informatie gemakkelijk kunt uploaden naar een andere service.
Google 테이크아웃에서는 문서나 사진과 같은 개인 데이터를 다운로드할 수 있는 사용하기 쉬운 도구를 제공해 주기 때문에 언제나 콘텐츠를 쉽게 복사해둘 수 있고 다른 서비스로 쉽게 업로드할 수 있습니다.
  65 Hits www.google.si  
Ontdek met welke apparaten uw bezoekers naar uw website gaan zodat u uw merk kunt presenteren in de geschiktste indeling voor deze apparaten. Met Google Analytics kunt u zien met welke mobiele besturingssystemen en specifieke mobiele apparaten uw site, mobiele app of sociale mediapagina wordt bezocht.
방문자가 귀하의 웹사이트를 찾을 때 어떤 기기를 사용하는지 확인하여 이러한 기기에 가장 적합한 형식으로 브랜드를 표시할 수 있습니다. Google 웹로그 분석은 모바일 운영체제, 특정 휴대기기, 사이트, 모바일 앱 또는 소셜 미디어 페이지 방문자를 표시할 수 있습니다.
  2 Hits guiminer.org  
GUIMiner ondersteunt de meest populaire bitcoin-mijnsoftware, waaronder OpenCL Miner voor AMD videokaarten, CUDA Miner voor NVIDIA-kaarten, CGminer voor elke ASIC Miner, en zelfs Ufasoft Miner, zodat u bitcoins kunt mijnen met uw CPU!
GUIMiner는 AMD 그래픽 카드용 OpenCL Miner, Nvidia 카드용 CUDA Miner, ASIC 마이너용 CGMiner를 포함한 대부분의 인기가 많은 Bitcoin 마이닝 소프트웨어를 지원하며 Ufasoft Miner를 지원하므로 CPU를 사용하여 Bitcoin을 마이닝할 수도 있습니다! GUIMiner는 모든 다양한 Bitcoin 마이너를 지원할 뿐만 아니고 다수의 마이너 동시에 사용도 지원합니다! GUIMiner로 간단하게 한 곳에서 Bitcoin 마이닝 수익을 최대화할 수 있습니다! 마이너를 구성한 후에 프로그램이 시작되면 즉시 Bitcoin 마이닝을 시작할 수 있는 "마이닝 자동 시작"을 설정할 수도 있습니다!
  108 Hits www.google.com.vn  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  66 Hits www.google.cat  
Ontdek met welke apparaten uw bezoekers naar uw website gaan zodat u uw merk kunt presenteren in de geschiktste indeling voor deze apparaten. Met Google Analytics kunt u zien met welke mobiele besturingssystemen en specifieke mobiele apparaten uw site, mobiele app of sociale mediapagina wordt bezocht.
방문자가 귀하의 웹사이트를 찾을 때 어떤 기기를 사용하는지 확인하여 이러한 기기에 가장 적합한 형식으로 브랜드를 표시할 수 있습니다. Google 웹로그 분석은 모바일 운영체제, 특정 휴대기기, 사이트, 모바일 앱 또는 소셜 미디어 페이지 방문자를 표시할 수 있습니다.
  5 Hits www.danaher.com  
U hoort dat een goede vriend en collega wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en dat er een onderzoek wordt gestart. U kunt het nauwelijks geloven en vindt dat u die vriend moet waarschuwen zodat hij zichzelf kan verdedigen.
좋은 친구이자 동료인 사람이 성희롱 혐의로 곧 조사를 받을 거라는 사실을 알게 됐습니다. 저는 이 일이 진짜인지 믿을 수 없지만, 다만 제 친구가 대비를 할 수 있도록 미리 경고해 줄 수는 있다고 생각합니다. 친구로서의 책임감을 가지고 말해주면 안 되나요?
  29 Hits maps.google.pl  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  93 Hits www.google.com.sg  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  31 Hits maps.google.ch  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  42 Hits www.safervpn.com  
Met SaferVPN is uw daadwerkelijke IP-adres verborgen achter ons privé wereldwijde servernetwerk, zodat u met volledige anonimiteit op internet kunt surfen.
SaferVPN을 사용하면, 실제 IP 주소가 자사의 사설 글로벌 서버 네트워크 뒤로 숨겨져서, 완전히 익명으로 웹 검색을 할 수 있습니다.
  8 Hits maps.google.hr  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  61 Hits www.google.co.za  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  62 Hits www.google.co.uk  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  93 Hits www.google.co.th  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  10 Hits maps.google.de  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  125 Hits www.google.de  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  38 Hits mail.google.com  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  65 Hits www.google.com.kw  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  2 Hits www.dhamma.org  
Hij leeft nu eenmaal in een maatschappij waar hij met anderen te maken heeft. Maar hoe kan men in vrede leven? Hoe kunnen we in harmonie met onszelf blijven en de vrede en harmonie om ons heen bewaren, zodat ook anderen in vrede en harmonie kunnen leven?
누군가 스스로 평화롭게 살기 위해서는 모두와 평화로워야 합니다. 결국 인간은 사회적 존재라서, 사회 속에서 다른 사람과 상대하며 살아야 하기 때문이죠. 우리는 어떻게 하면 평화롭게 살 수 있을까요? 우리는 어떻게 하면 스스로 조화를 유지하고, 우리들 주위에도 평화와 조화를 만들어 다른 사람들 역시 평화롭고 조화롭게 살도록 할 수 있을까요?
  61 Hits www.google.co.cr  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  109 Hits www.google.com.my  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
  49 Hits www.google.ie  
Zo gebruiken we de cookie ‘recently_watched_video_id_list’ zodat YouTube de video's kan registreren die het meest recent zijn bekeken in een specifieke browser.
예를 들어 사용자가 특정 브라우저에서 가장 최근에 감상한 동영상을 YouTube가 기록할 수 있도록 ‘recently_watched_video_id_list’라는 쿠키가 사용됩니다.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow