zogenaamde – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      119 Results   49 Domains
  2 Hits www.manhattanstreetcapital.com  
De zogenaamde "Probleemstaten" zijn deze: Texas, Florida, Arizona en North Dakota. Als een groep zij rekening houden met 12% van de Amerikaanse beleggingsmarkt met Texas (6%) en Florida (4%) in de nummers een en twee posities.
텍사스, 플로리다, 아리조나, 노스 다코타 등 소위 "문제 국가"가 있습니다. 그룹으로서 그들은 텍사스 (12 %)와 플로리다 (6 %)가 1 위와 2 위 자리에있는 미국 투자 시장의 4 %를 차지합니다. 물론 미국 이외의 모든 투자자는 브로커 - 딜러가없는 경우에도 투자 할 수 있습니다.
  www.expressvpn.com  
Heel veel zogenaamde anonieme VPN providers zeggen dat ze complete anonimiteit bieden maar stiekem volgen ze wat u online doet. ExpressVPN gelooft dat iedereen recht heeft op privacy. Daarom houden we nooit logs bij van uw online browsing-activiteiten.
많은 익명의 VPN 제공 업체가 완전한 익명성을 보장하지만 실제로는 사용자의 온라인 활동을 추적합니다. ExpressVPN은 모든 사람이 개인 정보 보호에 대한 권리를 갖고 있다고 믿습니다. 그래서 저희는 사용자의 온라인 브라우징 활동에 대한 기록을 보관하지 않습니다. 비공개로 보안을 유지하시고 익명으로 브라우징하세요.
  2 Hits www.microsonic.de  
Een IO-Link-geschikte sturing kan de lcs+ met het zogenaamde wakeup-signaal naar de communicatiemodus of de IO-Link mode schakelen. Nu kan de sturing procesgegevens en servicegegevens met de lcs+ uitwisselen.
구동신호와 함께, IO-Link가 가능한 컨트롤러는 통신 또는 IO-Link mode로 이송할 수 있습니다. 그래서 컨트롤러는 process와 service data 모두를 변경할 수 있습니다.
  www.q-lab.com  
Staal dat lange tijd met roestremmende olie wordt opgeslagen, zal een onvolledig oxide vormen, de zogenaamde olievlekwerking.
철강판에 부식 방지 유제를 바른 뒤에 오랜 동안 보관하면 기름 자국 등이 불완전 산화물을 형성하는데, 이것이 곧 녹이다.
  29 Hits www.urantia.org  
(1999.6) 186:2.6 Van het begin tot het einde van zijn zogenaamde verhoor door Pilatus, konden de toeschouwende hemelse heerscharen zich niet weerhouden naar het universum de beschrijving uit te zenden van het schouwspel ‘Pilatus terechtstaand voor Jezus.’
(1998.4) 186:1.6 산헤드린의 방을 떠나면서, 유다는 돈 자루에서 은화 서른 닢을 꺼내서 성전 마루에 확 동댕이쳤다. 성전을 떠났을 때, 그 배반자는 거의 미쳐 버렸다. 유다는 죄의 참 성질을 깨닫는 체험을 이제 거치고 있었다. 악행의 모든 매력과 매혹과 취한 기분이 사라져 버렸다. 이제 그 행악자는 혼자 서서, 환멸에 빠지고 실망한 그의 혼을 판결하는 선고(宣告)와 얼굴을 마주했다. 죄는 저지를 때 매혹시키고 모험하는 맛이 나지만, 이제 벌거벗고 낭만적이 아닌 사실을 수확하는 것과 얼굴을 마주쳐야 했다.
  rail.cc  
Duitsland: Om in Duitsland met de trein te reizen, kunt u uw treinkaartje kopen bij de boekingswebsite van de Deutsche Bahn (Duitse Spoorwegen). Hier vindt u reistijden en prijzen. Deustsche Bahn biedt kortingen aan, de zogenaamde “Sparpreis“. Boek vroegtijdig om goedkopere treinkaartjes te krijgen.
EN 462 부다페스트 - 뮌헨EN 463 뮌헨 - 부다페스트EN 476 부다페스트 - 베를린EN 480 리예카 - 뮌헨EN 498/462 자그레브 - 뮌헨EN 50463 뮌헨 - 자그레브EN 60406 비엔나 - 베를린EN 60463 뮌헨 - 리예카IC 1130 코펜하겐 - 함부르크IC 1131 함부르크 - 코펜하겐IC 2020 프랑크푸르트 - 함부르크IC 2021 함부르크 - 프랑크푸르트IC 208 바젤 - 킬IC 209 함부르크 - 바젤IC 230 코펜하겐 - 함부르크IC 231 함부르크 - 코펜하겐IC 446 베를린 - 쾰른IC 447 쾰른 - 베를린ICE 1018 뮌헨 - 도르트문트ICE 618 뮌헨 - 에센ICE 619 도르트문트 - 뮌헨NJ 294 로마 - 뮌헨NJ 295 뮌헨 - 로마NJ 401 함부르크 - 취리히NJ 40235 밀라노 - 뮌헨NJ 40236 베네치아 - 뮌헨NJ 40295 뮌헨 - 밀라노NJ 40420 인스부르크 - 함부르크NJ 40421 뒤셀도르프 - 비엔나NJ 40463 뮌헨 - 베네치아NJ 40470 취리히 - 함부르크NJ 40490 비엔나 - 뒤셀도르프NJ 40491 함부르크 - 인스부르크NJ 420 인스부르크 - 뒤셀도르프NJ 421 뒤셀도르프 - 인스부르크NJ 470 취리히 - 베를린NJ 471 베를린 - 취리히NJ 490 비엔나 - 함부르크NJ 491 함부르크 - 비엔나
  www.gnu.org  
De FTAA is een zogenaamde “vrijhandels”-overeenkomst die er eigenlijk is om het bedrijfsleven meer macht te geven over democratisch gekozen regeringen; het toepassen van wetten als de DMCA is daar een typisch voorbeeld van.
2001년에 미국은 제안된 미주자유무역지대(FTAA, Free Trade Area of the Americas) 조약을 이용해서 이를 서반구에 있는 모든 국가에 강요하려는 시도를 시작합니다. FTAA는 이른바 자유 무역 조약의 하나로서 사실상 민주적인 정부보다 우위의 힘을 기업에게 부여할 수 있도록 만들어진 것입니다. DMCA와 같은 법을 강요는 것이 전형적인 예입니다. FTAA는 DMCA 요구와 다른 것들을 거부한 브라질 대통령 룰라(Lula)에 의해 사실상 폐기되었습니다.