zomaar – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      29 Results   15 Domains
  nozbe.com  
Wees beschrijvend en doelbewust wanneer je taken een naam geeft. Om te voorkomen dat je later niet weet waar je het nou eigenlijk over had, is het van belang dat je een idee niet zomaar even snel opschrijft.
작업 이름을 정할 때는 이름만 봐도 그 내용을 알 수 있을 정도로 신중히 생각해서 정합니다. 아무렇게나 입력해 놓고 나중에 그것이 어떤 것이었는지 알 수 없는 일이 일어나서는 안 되기 때문입니다.
  www.whylinuxisbetter.net  
Elke keer dat u iets wilt wijzigen van het systeem, moet u een administratorwachtwoord ingeven (en als u geen administrator bent op het systeem, kan u dit simpelweg niet doen). Virussen kunnen niet zomaar rondgaan en verwijderen of wijzigen aan het systeem wat ze willen: ze hebben geen rechten hiervoor.
리눅스는 똑똑한 권한관리방법을 사용합니다. 윈도우즈에서 당신은(그리고 당신이 설치한 어떤 프로그램도) 시스템에 관하여 꽤나 많은 것을 할 수 있는 권한이 있습니다. 만약 컴퓨터가 당신의 중요한 작업을 날려버려서 컴퓨터를 괴롭혀주고 싶다면, 시스템 폴더에 가서 아무거나 삭제해 버리면 됩니다: 윈도우즈는 이의제기하지 않을 것입니다. 물론 다음 번 부팅할 때, 문제가 생기겠지만요. 그러나 상상해 보십시오. 당신이 시스템관련 사항들을 삭제해 버릴 수 있다면, 다른 프로그램들도 역시 시스템을 삭제 하거나 엉망진창으로 만들어 버릴 수 있습니다. 리눅스는 그런 것들을 허용하지 않습니다. 당신이 시스템 관련사항에 대해 무언가를 하려고 한다면 관리자 비밀번호가 필요할 것입니다.(그리고 당신이 시스템 관리자가 아니라면? 당연히 할 수 없습니다.) 바이러스들 또한 제제 없이 마구 돌아다니며 시스템에서 원하는대로 변경하거나 삭제할 수 없습니다; 그럴 권한이 없기 때문이죠.