zonder – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      4'144 Results   264 Domains
  3 Hits www.onlinevideoconverter.com  
© 2018 OnlineVideoConverter.com - Je persoonlijke video converter, gecertificeerd, zonder spyware, gratis dienst sinds 2008.
© 2018 OnlineVideoConverter.com - 2008년 이후 이어온 스파이웨어 없는 무료 개인 비디오 컨버터.
  55 Hits www.safervpn.com  
SaferVPN Icoon (Zonder tekst)
SaferVPN 아이콘 (텍스트 없음)
  3 Hits www.utorrent.com  
µTorrent Pro voegt altijd nieuwe eigenschappen toe. Geniet ervan zonder extra kosten.
µTorrent Pro는 끊임없이 새로운 기능을 추가하고 있습니다. 추가 비용 없이 마음껏 이용하세요.
  5 Hits adblockplus.org  
Customizations kan geïnstallerd en bijgewerkt worden zonder dat de browser herstart hoeft te worden. Ga na installatie naar de add-onbeheheerder en druk op de Opties knop voor deze extensie. Je ziet dan de add-on beschrijving gevolgd door een lijst van beschikbare opties.
사용자 맞춤은 웹 브라우저를 다시 시작할 필요 없이 설치되며, 업데이트됩니다. 확장 프로그램 설치 후 부가 프로그램 관리자에서 이 확장 프로그램에 대한 옵션 버튼을 누르십시오. 이용 가능한 옵션 목록에 선행하는 추가 설명을 볼 수 있습니다. 옵션의 예시는 다음과 같습니다.
  26 Hits www.skype.com  
Bel gratis, met of zonder video, van Skype naar Skype via een wifi-verbinding.
WiFi를 통해 Skype 사용자 간 무료 음성 및 영상 통화를 즐기세요.
  guiminer.org  
Door een eenvoudige, gebruiksvriendelijke grafische interface aan te bieden, zorgt GUIMiner ervoor dat u volledige controle krijgt over uw bitcoin-mijnproces, zonder dat ingewikkelde commando's nodig zijn of voortdurend configuratiebestanden moeten worden bewerkt.
GUIMiner는 Windows용 프리미엄 Bitcoin 마이닝 도구이며 Bitcoin 마이닝을 시작하는 가장 쉬운 방법입니다. 사용하기 쉽고 간단한 그래픽 인터페이스를 제공하는 GUIMiner로 복잡한 명령줄을 필요로 하거나 구성 파일을 계속 편집할 필요없이 Bitcoin 마이닝 작업을 완전히 제어할 수 있게 합니다. GUIMiner는 초보자와 전문가 모두를 위한 완벽한 Windows 마이닝 소프트웨어이며 누구든지 최소한의 노력으로 최대한의 Bitcoin을 얻는 데 도움이 되는 많은 유용한 기능을 제공합니다.
  www.hotelgoldoni.com  
Kussen zonder dons
솜 베개
  2 Hits www.hotelercoli.com  
Kussen zonder dons
솜 베개
  2 Hits www.mailbergerhof.at  
Kussen zonder dons
솜 베개
  2 Hits ramajalrural.es  
Kussen zonder dons
솜 베개
  2 Hits www.stbarbara.ee  
Kussen zonder dons
솜 베개
  4 Hits www.hotelingeneva.net  
Zonder beoordeling
평가 없음
  19 Hits www.google.co.nz  
Het proces moet voldoende onderdelen verwijderen om alle al dan niet zichtbare functies van de applicatie uit te schakelen, zonder uw computer in de war te sturen. Als een applicatie eenmaal is uitgeschakeld of verwijderd, mag deze niet actief blijven of automatisch worden ingeschakeld door de applicatie zelf of door een andere applicatie.
제거 절차를 통해 컴퓨터에 손상을 주지 않으면서, 해당 애플리케이션의 전체 구성요소를 제거하여 보이지 않는 기능까지 모두 중단할 수 있어야 합니다. 일단 애플리케이션의 사용이 중지되거나 제거된 후에는 자동으로 또는 다른 애플리케이션에 의해서 다시 작동되거나 사용하도록 설정되어서는 안 됩니다.
  25 Hits www.google.com.br  
Het proces moet voldoende onderdelen verwijderen om alle al dan niet zichtbare functies van de applicatie uit te schakelen, zonder uw computer in de war te sturen. Als een applicatie eenmaal is uitgeschakeld of verwijderd, mag deze niet actief blijven of automatisch worden ingeschakeld door de applicatie zelf of door een andere applicatie.
제거 절차를 통해 컴퓨터에 손상을 주지 않으면서, 해당 애플리케이션의 전체 구성요소를 제거하여 보이지 않는 기능까지 모두 중단할 수 있어야 합니다. 일단 애플리케이션의 사용이 중지되거나 제거된 후에는 자동으로 또는 다른 애플리케이션에 의해서 다시 작동되거나 사용하도록 설정되어서는 안 됩니다.
  75 Hits nozbe.com  
Het heeft ook een unieke smaak; koffie! Dit is dé post voor jou als je zo’n persoon bent die geen werk gedaan kan krijgen zonder eerst een kop koffie gedronken te hebben. Cafeïne kan beter werken dan je misschien denkt en het kan ook je efficiëntie verbeteren.
여러분의 생산성 및 체계성 향상 방법은 무엇인가요? 여러분은 분명히 이 블로그에서 몇 가지 해답을 발견할 것입니다. 이제 저는 조금 다른 어떤 점에 집중해 보려고 합니다: 어떻게 첫걸음을 내디디고 시작할 것인가. 제가 해답으로 제시하려는 것은 여러분의 책상 위에 놓여 있는 매우 단순하고 평범한 어떤 것입니다. 그리고 아주 독특한 맛을 가지고 있지요 – 커피가 바로 그것입니다! 만약 여러분이 커피 없이 일하는 것을 상상도 할 수 없는 분이라면 이 포스트는 바로 여러분을 위한 것이라 할 수 있습니다. 카페인은 여러분의 생각보다 훨씬 더 좋은 효과를 낼 수 있기 때문에, 작업 능률을 증가시키는 것도 가능합니다. 그래서 제가 그 방법을 보여드리려고 합니다.
  trust.salesforce.com  
Dit kan worden verwezenlijkt door Salesforce Authenticator of gelijkaardige oplossingen van beveiligingsleveranciers te gebruiken. Loginpogingen zonder geldige gegevens in beide bronnen krijgen geen toegang tot Salesforce.
2단계 인증을 사용하려면 로그인을 시도할 때 항상 로그인 자격 증명과 2차 인증 요소가 모두 있어야 합니다. Salesforce Authenticator 또는 보안 공급자가 제공하는 유사 솔루션을 사용하여 이를 수행할 수 있습니다. 로그인을 시도할 때 두 군데 소스로부터 받은 유효한 자격 증명이 없는 경우 Salesforce에 액세스할 수 없습니다. 도움말 및 교육에서 이 기능을 구현하는 방법을 알아보십시오.
  20 Hits www.google.rs  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  26 Hits www.google.co.cr  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  80 Hits www.google.de  
Procescookies laten de website functioneren en leveren services die de websitebezoeker verwacht, zoals navigeren op webpagina's of toegang tot beveiligde gedeelten van de website. Zonder deze cookies kan de website niet naar behoren functioneren.
프로세스 쿠키는 웹사이트가 제대로 작동하고 웹사이트 방문자가 기대하는 서비스(예: 웹페이지 탐색 또는 웹사이트의 보안 영역 액세스)를 제공하는 데 도움을 줍니다. 이러한 쿠키가 없으면 웹사이트는 제대로 작동할 수 없습니다.
  2 Hits bumble.com  
We willen niet dat je zonder gebruikers om op te swipen komt te zitten. Ook al groeit het aantal gebruikers in sommige landen hebben we tijdelijk de afstandsregelaar verwijderd. Maar geen zorgen - er komen dagelijks nieuwe mensen bij.
저희는 스와이프하실 회원이 부족해지는 걸 원하지 않습니다! 일부 국가의 회원들이 많아지며 일시적으로 거리 설정 슬라이더를 삭제한 상태입니다. 하지만 걱정 마세요. Bumble 벌집에는 새로운 회원들이 계속 가입하고 있거든요. 곧 거리 필터를 다시 도입하겠습니다!
  2 Hits www.mcafee.com  
McAfee deelt zonder uw toestemming geen persoonlijke gegevens met derden voor hun eigen marketing.
McAfee는 사용자의 허가 없이 자사의 마케팅 목적을 위해 사용하려는 타사와 개인 정보를 공유하지 않습니다.
  7 Hits smallpdf.com  
Converteer documenten op je Mac zonder een internetverbinding.
인터넷 연결 없이 사용자의 Mac에서 문서를 변환합니다.
  2 Hits www.aristonpalermo.it  
Kussen zonder dons
솜 베개
  3 Hits www.crisalix.com  
Trek zonder extra moeite nieuwe patiënten aan, met enkele honderden unieke bezoeken per patiënt.
환자당 수백 명의 고유 방문자가 있기 때문에, 새로운 환자를 끌어들이기 위한 수고를 덜 수 있습니다.
  2 Hits www.hoteldubrovnik.hr  
Kussen zonder dons
솜 베개
  3 Hits www.hotelelpescador.net  
Kussen zonder dons
솜 베개
  7 Hits maps.google.se  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  17 Hits www.whylinuxisbetter.net  
Anderzijds kunt u Linux zonder kosten verkrijgen. Dat klopt, al deze mensen over de hele wereld werkten hard om een net, veilig, efficiënt en goed-uitziend systeem te maken en ze geven hun werk gratis weg aan iedereen om vrij te gebruiken (als u zich afvraagt waarom deze mensen dat doen, schrijf me een e-mail en ik zal het zo goed mogelijk uitleggen :) ).
반면에 리눅스는 완전히 무료로 사용하실 수 있습니다. 네, 이 세상 구석구석에서 모인 사람들이 열심히 힘을 모아 산뜻하고, 안전하고, 효율적이며, 보기 좋은 시스템을 만들었고, 그 작품을 누구나 무료로 사용할 수 있게 하고 있습니다.(그 사람들이 도대체 왜 그런 일을 하는지 궁금하시다면, 저에게 이메일을 주세요. 제가 할 수 있는 한 최대한도로 열심히 설명해드리겠습니다. :) ). 물론, 몇몇 회사들은 자신들의 리눅스 버전에 대한 고객지원, 안내 등을 통하여 사업을 잘 하고 있기도 하고 이것은 꽤 괜찮은 방법입니다. 그러나 대부분의 경우에는 단돈 한 푼도 내지 않고 사용하실 수 있습니다.
  2 Hits blog.strava.com  
Strava houdt sporters niet bij zonder dat ze het weten
Strava는 선수에게 알리지 않은 상태로 추적하지 않음
  148 Hits www.expressvpn.com  
Browse zonder grenzen
제한 없는 브라우징
1 2 3 4 5 6 7 8 Arrow