zorgt – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      755 Results   142 Domains
  4 Hits privacy.google.com  
Hoe Google Maps ervoor zorgt dat u sneller uw bestemming bereikt
Google 지도가 목적지로 가는 빠른 경로를 안내하는 법
  7 Hits www.info.univ-tours.fr  
Het zorgt ervoor dat je alleen een vaste aanstelling :
그것은 단지 당신을 영원한 약속을 보장합니다 :
  3 Hits bumble.com  
Bumble begon met als missie het veranderen van de verjaarde regels van het daten. Nu zorgt Bumble voor een vertrouwen bij onze gebruikers als zij daten, netwerken of online vriendschappen maken. We hebben het niet alleen noodzakelijk, maar ook acceptabel gemaakt voor vrouwen om de eerste stap te zetten, waarmee verouderde geslachtsnormen overstegen worden.
Bumble은 구식의 데이팅 규칙에 도전한다는 사명으로 설립되었습니다. 현재 Bumble은 회원들이 자신감을 가지고 온라인에서 데이트 상대 또는 순수한 우정을 쌓을 친구를 찾거나 커리어 기반의 네트워크를 탐색하실 수 있도록 도와드리고 있습니다. 저희는 시대에 뒤처진 성별 규범을 흔들며 여성이 첫 인사를 시작하는 것이 필요한 것이며 용인될 수 있는 사회를 만들기 위해 노력하고 있습니다. 저희는 새로운 관계를 만드실 수 있도록 안전한 온라인 커뮤니티를 제공하며 존경과 친절함을 중심으로 운영됩니다.
  guiminer.org  
Door een eenvoudige, gebruiksvriendelijke grafische interface aan te bieden, zorgt GUIMiner ervoor dat u volledige controle krijgt over uw bitcoin-mijnproces, zonder dat ingewikkelde commando's nodig zijn of voortdurend configuratiebestanden moeten worden bewerkt.
GUIMiner는 Windows용 프리미엄 Bitcoin 마이닝 도구이며 Bitcoin 마이닝을 시작하는 가장 쉬운 방법입니다. 사용하기 쉽고 간단한 그래픽 인터페이스를 제공하는 GUIMiner로 복잡한 명령줄을 필요로 하거나 구성 파일을 계속 편집할 필요없이 Bitcoin 마이닝 작업을 완전히 제어할 수 있게 합니다. GUIMiner는 초보자와 전문가 모두를 위한 완벽한 Windows 마이닝 소프트웨어이며 누구든지 최소한의 노력으로 최대한의 Bitcoin을 얻는 데 도움이 되는 많은 유용한 기능을 제공합니다.
  6 Hits www.expressvpn.com  
Als uw VPN-connectie onverwacht wegvalt zorgt ExpressVPN ervoor dat uw netwerkverkeer niet zichtbaar wordt voor derden.
사용자의 VPN 연결이 예기치 않게 중단되는 경우, ExpressVPN은 사용자의 네트워크 트래픽이 제3자에게 노출되지 않도록 합니다.
  7 Hits www.hotelebarcelona.net  
De locatie van Tirant appartement op een steenworp afstand van BD Barcelona Design zorgt voor een makkelijke toegang tot de kathedraal en het museum.
Tirant 바르셀로나 Arc de Triomf is located just 1.7 km away. The property is 5 minutes’ walk from Le Bistrot offering dishes of Spanish cuisine.
  www.hotelsinacapulco.net  
De locatie van Big Apartment In Acapulco appartement op een steenworp afstand van [LANDMARK NEARBY] zorgt voor een makkelijke toegang tot de kapel en het museum.
BIG APARTMENT IN ACAPULCO, 아카풀코 A 10-minute walk will take guests to House of Culture. The property is a 5-minute walk from the steakhouse Su...
  help.blackberry.com  
Met de Smart Lock-functie kunt u instellen dat uw toestel ontgrendeld blijft als het is verbonden met een vertrouwd Bluetooth- of NFC-toestel, als het uw gezicht of stem herkent, of als u het in uw hand, broekzak of tas draagt. De Smart Lock-functie zorgt ook dat uw toestel ontgrendeld blijft als het zich op een vertrouwde locatie bevindt, bijvoorbeeld thuis of op uw werkplek.
Smart Lock 기능을 사용하면 기기가 신뢰할 수 있는 Bluetooth 지원 장치나 NFC 지원 장치에 연결되었을 때, 사용자의 얼굴이나 음성을 인식했을 때, 기기를 손/주머니/가방 안에 넣어 두고 이동할 때 잠금 해제 상태를 유지하도록 기기를 설정할 수 있습니다. 또한 Smart Lock 기능을 통해 집이나 직장과 같은 익숙한 장소에 있을 때는 기기의 잠금이 해제된 상태로 유지할 수 있습니다.
  10 Hits www.google.de  
Als u iets verdachts ziet na de donwload, zoals een duidelijk tragere werking van uw computer, onverwachte pop-upvensters of berichten of onbekende betalingen, verwijdert u de software onmiddellijk en zorgt u ervoor dat uw antivirusbescherming actief en up-to-date is.
다운로드를 한 뒤 의심스러운 상황(예: 컴퓨터 속도가 느려짐, 예상치 않은 팝업이나 메시지 표시, 알 수 없는 결제 금액 청구 등)이 발생하면 소프트웨어를 즉시 제거하고 바이러스 백신 프로그램이 최신 버전이며 실행 중인지 확인하세요.
  6 Hits www.google.no  
Als u iets verdachts ziet na de donwload, zoals een duidelijk tragere werking van uw computer, onverwachte pop-upvensters of berichten of onbekende betalingen, verwijdert u de software onmiddellijk en zorgt u ervoor dat uw antivirusbescherming actief en up-to-date is.
다운로드를 한 뒤 의심스러운 상황(예: 컴퓨터 속도가 느려짐, 예상치 않은 팝업이나 메시지 표시, 알 수 없는 결제 금액 청구 등)이 발생하면 소프트웨어를 즉시 제거하고 바이러스 백신 프로그램이 최신 버전이며 실행 중인지 확인하세요.
  6 Hits cameras.olympus.com  
Het beeldstabilisatiesysteem van Olympus compenseert verschillende soorten camerabewegingen1, inclusief rolbewegingen, is in de body ingebouwd, en zorgt ervoor dat het licht de sensor trefzeker raakt.
카메라 본체에 내장된 올림푸스의 손떨림 보정 시스템은 회전 흔들림을 포함한 다양한 카메라의 흔들림을 보정하여 렌즈의 묘사력을 최대한 유지한 상태로 이미지 센서에 빛을 보낼 수 있습니다. 안정된 빛을 수신해야 탁월한 화질을 얻을 수 있습니다.1
  www.teamviewer.com  
Gebruikers en klanten waarderen de gebruiksvriendelijkheid, de hoge veiligheid en betrouwbaarheid van TeamViewer. Constante verdere ontwikkeling zorgt ervoor dat uw investering voor de toekomst veilig is gesteld – en brengt ons dichter bij ons doel: tevreden gebruikers!
전 세계적으로 1억 명이 사용 중인 TeamViewer는 가장 빠르게 성장하고 있는 원격 제어 및 원격 프레젠테이션 솔루션 중 하나입니다. 많은 사용자와 고객들이 TeamViewer의 간단하고 편리한 사용법, 뛰어난 보안성과 신뢰성에 감탄하고 있습니다.끊임없는 기술 개발을 통해 TeamViewer를 항상 최신 상태로 유지하고 있으며, 최종 목표인 고객 만족에 부응하고 있습니다.
  5 Hits www.google.lv  
Als u iets verdachts ziet na de donwload, zoals een duidelijk tragere werking van uw computer, onverwachte pop-upvensters of berichten of onbekende betalingen, verwijdert u de software onmiddellijk en zorgt u ervoor dat uw antivirusbescherming actief en up-to-date is.
다운로드를 한 뒤 의심스러운 상황(예: 컴퓨터 속도가 느려짐, 예상치 않은 팝업이나 메시지 표시, 알 수 없는 결제 금액 청구 등)이 발생하면 소프트웨어를 즉시 제거하고 바이러스 백신 프로그램이 최신 버전이며 실행 중인지 확인하세요.
  hiltonhonors3.hilton.com  
Met een hotel voor elk budget en elke gelegenheid zorgt Hilton Honors dat u uw Hilton Honors-punten in herinneringen om kunt zetten die u wel moet delen - bij meer dan 4.600 hotels en resorts in de hele wereld.
힐튼 Honors는 힐튼 Honors 포인트로 전 세계 4,600여 개 호텔과 리조트에서 자랑하고 싶은 추억을 만들어 갈 수 있도록 해 주며 예산과 상황에 꼭 맞는 호텔을 찾을 수 있습니다.
  4 Hits www.manhattanstreetcapital.com  
Maar dit zorgt voor besparingen en zorgt ervoor dat meer investeerders meer geld kunnen injecteren in meer kleine bedrijven.
그러나 이로 인해 비용이 절감되고 더 많은 투자자가 더 많은 중소기업에 더 많은 돈을 투입 할 수있게됩니다.
  3 Hits www.google.ad  
'De Google Maps API zorgt ervoor dat we volledige functionaliteit hebben in al onze apps, ongeacht het platform.'
"Google Maps API을 통해 플랫폼에 관계 없이 앱의 모든 기능을 이용할 수 있습니다."
  3 Hits www.google.com.mt  
'De Google Maps API zorgt ervoor dat we volledige functionaliteit hebben in al onze apps, ongeacht het platform.'
"Google Maps API을 통해 플랫폼에 관계 없이 앱의 모든 기능을 이용할 수 있습니다."
  todoist.com  
Todoist zorgt ervoor dat alles netjes georganiseerd en onder controle is, zodat je voortgang kunt boeken in de dingen die voor jou belangrijk zijn.
Todoist는 모든 것을 체계적으로 처리하는 것에 대한 자신감을 주며, 중요한 작업들을 거침없이 진행할 수 있도록 해줍니다.
  9 Hits www.dnd.com.tw  
Onze R & D-afdeling zorgt voor het ontwerp en de ontwikkeling van nieuwe producten; ze verbeteren voortdurend onze huidige ontwerpen en producten voor betere toepassingen.
우리의 R & D 부서는 신제품 설계 및 개발을 담당합니다. 그들은 현재의 디자인과 제품을 지속적으로 개선하여 더 나은 응용 프로그램을 제공합니다.
  5 Hits www.google.si  
Als u iets verdachts ziet na de donwload, zoals een duidelijk tragere werking van uw computer, onverwachte pop-upvensters of berichten of onbekende betalingen, verwijdert u de software onmiddellijk en zorgt u ervoor dat uw antivirusbescherming actief en up-to-date is.
다운로드를 한 뒤 의심스러운 상황(예: 컴퓨터 속도가 느려짐, 예상치 않은 팝업이나 메시지 표시, 알 수 없는 결제 금액 청구 등)이 발생하면 소프트웨어를 즉시 제거하고 바이러스 백신 프로그램이 최신 버전이며 실행 중인지 확인하세요.
  4 Hits rail.cc  
Wij willen dat u een heerlijke Eurail trip heeft en we willen u graag helpen waar nodig. Vergeet alstublieft niet om uw Eurail kaartjes direct in onze winkel te kopen. Op deze manier zorgt u ervoor dat wij deze informatie en hulp gratis aan kunnen blijven bieden. Dank u wel!
당신에게 최고한 유레일 여행을 제공하고 싶습니다.필요한 도움을 당신에게 제공하여 기쁩니다.답례로, 우리 회사 숍에서 직접 유레일을 구입하는 것을 잊지 마십시오.당신은 할 것은 우리에게 모든 정보과 도움을 무료로 제공하게 합니다. 감사합니다!
  2 Hits creativecommons.org  
De HTML is verrijkt met machineleesbare metadata. Dit helpt zoekmachines om gelicenseerde werken te vinden en zorgt ervoor dat tools automatisch informatie over het werk herkennen (zoals wie de maker is).
웹페이지에 붙여넣을 수 있도록 HTML이 제공됩니다. 이 HTML은 컴퓨터가 읽을 수 있는 메타데이터와 함께 제공됩니다. 이를 통해 검색엔진은 유사한 라이선스가 적용된 저작물을 찾아낼 수 있으며 해당 저작물에 관한 정보(예: 저자)를 자동으로 인식할 수 있게 됩니다.
  www.pandorarecovery.com  
Disk Drills 3-delig HFS+ Herstel Systeem zorgt voor supersnell, krachtig en effectief bestandsherstel voor al jouw Mac HFS+ partities.
Disk Drills 3개 부분 HFS+ 복구 시스템은 모든 Mac HFS+ 파티션을 위한 초고속이며 강력하고 효과적인 데이터 복구 솔루션을 제공합니다.
  6 Hits clashroyale.com  
- Het kanon is een iets te krachtig verdedigingswapen voor de 3 elixer die hij kost. Een kortere levensduur zorgt ervoor dat hij minder lang in het veld is.
-토너먼트 규칙 카드 레벨로 플레이 할 경우, 저희는 기본적으로 비용이 같은 화살을 이용해 프린세스를 잡을 수 있어야 한다고 생각합니다. HP 감소를 통해 이를 실현할 수 있을 것입니다. 또한 프린세스는 매우 자주 사용되는 유닛이므로 추가로 약화될 수도 있습니다.
  69 Hits www.bridgat.com  
Strappy criss-cross vamp zorgt voor stabiliteit Verstelbare verbogen sluiting Ademend en stabiel Zachte tong SPECIFICATIES Productnaam Verbogen Kruis riem dans schoenen Merk YC Model L124 Type Dans schoenen Kleuropties.
끈으로 십자 뱀파이어 안정성 보장 조정 가능한 버클 채운된 폐쇄 통기성 및 안정 부드러운 단독 사양 제품 이름 크로스 스트랩 댄스 신발 묶 었 브랜드 YC 모델 L124 유형 댄스 신발 색상 옵션 레드, 블랙, 그레이 위 자료 새틴 뒤꿈치 높이 6 cm 발가락 모양 오픈 발가락 폐쇄 묶 었 유일한 기술 초 단독 ..
  2 Hits www.google.co.nz  
Een cookie is een bestandje met een tekenreeks dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Bij uw volgende bezoek aan die website zorgt de cookie ervoor dat de site uw browser herkent.
쿠키란 사용자가 웹사이트를 방문할 때 사용자 컴퓨터로 전송되는 일련의 문자를 포함하는 작은 파일을 말합니다. 사용자가 웹사이트를 다시 방문할 경우 해당 사이트는 이 쿠키를 통해 사용자의 브라우저를 인식할 수 있습니다. 쿠키에는 사용자 환경설정 및 기타 정보가 저장될 수 있습니다. 사용자는 모든 쿠키를 거부하거나 쿠키를 전송할 때를 지정하도록 브라우저를 재설정할 수 있습니다. 일부 웹사이트 기능이나 서비스는 쿠키 없이는 제대로 작동하지 못할 수 있습니다.
  7 Hits wp-freemium.com  
Hoe dan ook, Origin is een WordPress theme die ervoor zorgt dat uw site zal niet onopgemerkt blijven. Daarnaast dergelijk gebruik grafische interface maakt een zeer eenvoudige en natuurlijke touch.
어쨌든, 원래는 귀하의 사이트가 들키지 않을 수 있도록하는 워드 프레스 테마입니다. 또한, 이러한 사용이 그래픽 인터페이스는 매우 간단하고 자연스러운 터치를 할 수 있습니다.
  3 Hits www.lasiesta.com  
Naast de lichtheid spreekt vooral de scheurvastheid vóór parachutestof. Bijzonder opvallend is daarbij het aangename oppervlakte, wat aan zijde doet denken. Parachutestof is ademend en zorgt hiermee ook in warme zone’s voor een aangenaam lichaamsklimaat.
가벼울 뿐만 아니라 찢어지지 않고 질긴 것으로 낙하산천을 들 수 있습니다. 특별히 눈에 띄는 것은 소재의 표면이 마치 비단을 상기시킬 정도로 부드럽습니다. 낙하산천은 통풍성이 좋고 따라서 따뜻한 지역에서 사용해도 사용자의 몸이 편안할 수 있도록 해줍니다.
  www2.padi.com  
Door Laura Walton Wat zorgt ervoor dat we doen wat we doen? Psychologie is gedragsleer; het gaat over wat mensen denken en doen. De onderwateromgeving biedt ons unieke uitdagingen, en dat is van fascinerende invloed op ons gedrag.
2018 PADI 포토 페스티벌 - 필리핀 세부 2018년 6월 2일(토), 막탄 워터프론트 에어포트 호텔 & 카지노 PADI 포토 페스티벌에 PADI 다이브 센터, 리조트, 프로페셔널 멤버분들 그리고 가족, 친구들 모두를 환영합니다. 수중 사진과 촬영에 관심 많으신 PADI 다이버들이 한자리에 모여 서로의 아이디어, 컨셉 그리고 테크닉등을 나누며 즐거움을 만끽 할 수 있는 축제의 마당 입니다. 지금...
  www.primapower.com  
NIGHT Cut, voor intensieve productie, zorgt voor een hogere laser doorboorbaarheid en veiliger snijproces
MAX Cut은 중간 두께의 판재를 빠르게 절단할 수 있어 가공 시간을 최대 40% 단축할 수 있습니다.
1 2 3 4 5 Arrow