zou – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Wikipedia
Zou  "Zou" is één van de twaalf departementen van Benin. Het ligt in het zuiden van het land en heeft Abomey als hoofdstad. Het departement telde in 2006 bijna 640.000 inwoners in is 5100 vierkante kilometer groot. Van de bevolking behoort het overgrote deel of 86,5 procent tot de Fon. De Mahi zijn vertegenwoordigd met 4,8 procent van de bevolking. De meest beleden godsdienst in het departement is het christendom met 43,5 procent. Dan volgen de inheemse godsdiensten met 40,4 procent. De islam speelt met 2,8 procent slechts een kleine rol. 주 주  "주 주"(fr Zou )는 베냉 남부에 위치한 주로, 주도는 아보메이며 면적은 5,106㎢, 인구는 639,296명(2006년 기준)이다. 북쪽으로는 콜리네 주, 동쪽으로는 플라토 주, 남쪽으로는 우에메 주와 아틀랑티크 주, 서쪽으로는 쿠포 주와 인접해 있고 북서쪽으로는 토고와 국경을 맞대고 있으며 9개 현(아보메 현, 아그방니준 현, 보이콩 현, 코베 현, 지자 현, 우이니 현, 자크포타 현, 장나나도 현, 조그보도메이 현)을 관할한다. 1999년 주 주 북부가 콜리네 주로 분리되어 신설되었다.

Keybot      3'430 Results   179 Domains
  www.onlinevideoconverter.com  
Waarom zou je onze extensies gebruiken?
왜 저희 확장 프로그램을 사용해야 하는지 궁금하신가요?
  442 Hits www.badebotti.ch  
Peter Glowinski op Vat-buiten-Sauna_WellnessFASS-47Hi. Zou graag willen weten pristet op deze sauna. groeten Peter
피터 글로윈스키 에 배럴 야외-Sauna_WellnessFASS-47안녕. 이 사우나를 pristet 알고 싶습니다. 감사합니다 피터
  17 Hits books.google.com  
U zou toch ook niet de voordeur wagenwijd laten openstaan als u de hele dag weggaat? Ontdek waarom u uw scherm of apparaat zou moeten vergrendelen.
현관문을 활짝 열어둔 채 하루 종일 외출하지는 않겠죠? 현관문을 잠그듯이 화면이나 기기 역시 잠궈야 하는 이유에 대해 자세히 알아보세요.
  27 Hits www.google.lu  
U zou toch ook niet de voordeur wagenwijd laten openstaan als u de hele dag weggaat? Ontdek waarom u uw scherm of apparaat zou moeten vergrendelen.
현관문을 활짝 열어둔 채 하루 종일 외출하지는 않겠죠? 현관문을 잠그듯이 화면이나 기기 역시 잠궈야 하는 이유에 대해 자세히 알아보세요.
  27 Hits www.google.com.gh  
U zou toch ook niet de voordeur wagenwijd laten openstaan als u de hele dag weggaat? Ontdek waarom u uw scherm of apparaat zou moeten vergrendelen.
현관문을 활짝 열어둔 채 하루 종일 외출하지는 않겠죠? 현관문을 잠그듯이 화면이나 기기 역시 잠궈야 하는 이유에 대해 자세히 알아보세요.
  4 Hits www.google.ro  
U zou toch ook niet de voordeur wagenwijd laten openstaan als u de hele dag weggaat? Ontdek waarom u uw scherm of apparaat zou moeten vergrendelen.
현관문을 활짝 열어둔 채 하루 종일 외출하지는 않겠죠? 현관문을 잠그듯이 화면이나 기기 역시 잠궈야 하는 이유에 대해 자세히 알아보세요.
  17 Hits www.google.ad  
Selecteer waarvoor u Chromebooks zou willen gebruiken.
크롬북을 어디에서 사용하려고 하는지 선택하세요.
  www.clementine-player.org  
Als u Clementine in een andere taal zou willen vertalen, dan kunt u dat doen op de Transifex vertalingspagina. U kunt de vertaling direct op Transifex doen, of een . po file downloaden van de site, en hem na vertaling naar ons terugsturen per e-mail.
Clementine을 다른 언어로 번역하고 싶으시다면 Translfex 번역 페이지에서 하실 수 있습니다. You can either do the translation directly on Transifex, or download a .po file from the site and then email it back to us.
  27 Hits www.manhattanstreetcapital.com  
Deze firma kan vervolgens voor elke regio gelijktijdig kapitaal aantrekken met behulp van een speciale Reg A + voor elke regio. In dit voorbeeld zou het maximum per jaar 6x50 = $ 300 miljoen per jaar zijn.
예를 들어, VC 펀드가 미국의 6 개 지역을 설립한다고 가정 해 봅시다. 이 회사는 각 지역마다 전용 Reg A +를 사용하여 동시에 각 지역의 자본을 늘릴 수 있습니다. 이 예에서 연간 최대 값은 연간 6x50 = $ 300 백만입니다.
  11 Hits www.dhamma.org  
Men zou in vrede met zichzelf moeten leven en in vrede met alle anderen. Per slot van rekening is de mens een sociaal wezen. Hij leeft nu eenmaal in een maatschappij waar hij met anderen te maken heeft.
누군가 스스로 평화롭게 살기 위해서는 모두와 평화로워야 합니다. 결국 인간은 사회적 존재라서, 사회 속에서 다른 사람과 상대하며 살아야 하기 때문이죠. 우리는 어떻게 하면 평화롭게 살 수 있을까요? 우리는 어떻게 하면 스스로 조화를 유지하고, 우리들 주위에도 평화와 조화를 만들어 다른 사람들 역시 평화롭고 조화롭게 살도록 할 수 있을까요?
  5 Hits nordvpn.com  
“Ik ben zeer tevreden over NordVPN en zou het bedrijf aanraden bij iedereen die op zoek is naar een VPN-service.”
“저는 NordVPN에 매우 만족하며, VPN 서비스를 찾는 누구에게나 NordVPN을 추천합니다.”
  5 Hits maps.google.sk  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  5 Hits maps.google.hr  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  13 Hits www.google.rs  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  18 Hits www.google.com.tw  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  10 Hits mail.google.com  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  16 Hits www.google.li  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  6 Hits maps.google.pl  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  6 Hits maps.google.it  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  15 Hits www.google.si  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  3 Hits www.txedbike.com  
Stap 2.Swipe de kaart op de fiets "SWIPE SENSOR AREA" die zich op de batterijhouder zou moeten bevinden, het fietsslot gaat open.
2.Swipe 배터리 케이스에있는 자전거 "SWIPE SENSOR AREA"의 카드를 닦으면 자전거 자물쇠가 열립니다.
  2 Hits www.4kdownload.com  
2. Ga naar Vine.co en zoek de viner van wie u video's wilt zou downloaden of zoek gewoon naar een video.
2. Vine.co를 방문해서 다운받고 싶은 동영상을 올리는 바이너(바인 사용자)를 찾거나 직접 동영상을 찾아보세요.
  12 Hits www.google.co.cr  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  2 Hits smallpdf.com  
Het Smallpdf team helpt jou graag met eventuele moeilijkheden, die je zou kunnen hebben met inkoop, activering of rendement. Stuur ons gewoon een e-mail op support@smallpdf.com
사용자가 제품의 구매 및 활성화, 또는 반품하면서 겪을 수 있는 모든 불편 사항을 해결할 수 있도록 저희 Smallpdf팀이 기꺼이 도와드리겠습니다. 아래 주소로 이메일을 보내 주시기 바랍니다. support@smallpdf.com
  193 Hits nozbe.com  
Een koppeling tussen Outlook en Google Agenda is mogelijk. Om die reden zou je jouw ‘Nozbe’ subagenda via Google Agenda in Outlook moeten zien.
Outlook 캘린더에서 구글 캘린더에 가입하는 것이 가능합니다. 따라서, 여러분은 Outlook에서 구글 캘린더에서 온 “노즈비” 하위 캘린더를 볼 수 있습니다.
  5 Hits maps.google.de  
Deze cookie helpt de website informatie over uw bezoek te onthouden, zoals uw voorkeurstaal en andere instellingen. Dit kan uw volgende bezoek gemakkelijker en de site nuttiger voor u maken. Cookies spelen een belangrijke rol. Zonder cookies zou het gebruik van internet veel frustrerender zijn.
쿠키는 사용자가 방문한 웹사이트에서 사용자의 브라우저에 전송되는 작은 텍스트 조각입니다. 쿠키는 사용자가 선호하는 언어 및 기타 설정 등 사용자의 방문 관련 정보를 웹사이트가 기억할 수 있도록 도와줍니다. 그 결과 사용자는 다음에 자신에게 더욱 유용한 사이트를 더욱 손쉽게 방문할 수 있게 됩니다. 쿠키는 중요한 역할을 수행합니다. 쿠키가 없으면 웹 사용이 훨씬 더 불편해집니다.
  3 Hits premier.shutterstock.com  
De Shutterstock-API kan een grote reeks platforms versterken, van webshops en advertentiebouwers tot creatieve tools en mobiele apps. Stelt u zich eens voor van welke integratiemogelijkheden u gebruik zou kunnen maken met eenvoudige toegang tot de grootste en nieuwste collecties creatieve content.
Shutterstock API는 전자 상거래 사이트 및 광고 빌더에서 광고 제작 도구 및 모바일 응용 프로그램에 이르는 다양한 플랫폼을 향상할 수 있습니다. 가장 크고 새로운 광고 제작 콘텐츠 컬렉션에 쉽게 액세스할 수 있으므로 상상하는 대로 통합이 가능합니다.
  melvyl.worldcat.org  
Ik dacht dat u misschien wel interesse zou hebben in dit item op http://melvyl.worldcat.org/oclc/5939562 Titel: Harvey and the Oxford physiologists : scientific ideas and social interaction Auteur: Robert Gregg Frank Uitgever: Berkeley : University of California Press, ©1980.
추천 항목: http://melvyl.worldcat.org/oclc/5939562 제목: Harvey and the Oxford physiologists : scientific ideas and social interaction 저자: Robert Gregg Frank 출판사: Berkeley : University of California Press, ©1980. ISBN/ISSN: 0520039068 9780520039063 OCLC:5939562
  2 Hits trust.salesforce.com  
Een aangepast domein is eigenlijk een subdomein van een primair domein. Als we een voorbeeld gebruiken van Universal Containers, zou hun subdomein “universal-containers” zijn in dit voorbeeld Mijn domein: https://universal-containers.my.salesforce.com.
내 도메인을 사용하여 Salesforce 도메인에 속하는 사용자 정의 도메인을 정의합니다. 사용자 정의 도메인은 실제로 주 도메인의 하위 도메인입니다. Universal Containers를 예로 들면, 내 도메인(예: https://universal-containers.my.salesforce.com)에서 하위 도메인은 "universal-containers"가 됩니다.
  3 Hits maps.google.fi  
U zou toch ook niet de voordeur wagenwijd laten openstaan als u de hele dag weggaat? Ontdek waarom u uw scherm of apparaat zou moeten vergrendelen.
현관문을 활짝 열어둔 채 하루 종일 외출하지는 않겠죠? 현관문을 잠그듯이 화면이나 기기 역시 잠궈야 하는 이유에 대해 자세히 알아보세요.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow