zulke – Korean Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      364 Results   65 Domains
  www.hotelingeneva.net  
Hotel Comedie is een goede accommodatie keuze in Genève. Dankzij de locatie in het centrum van Genève is het makkelijk om van Hotel Comedie zulke bezienswaardigheid zoals Verenigde Naties Genève te…
Hotel Comedie은 Notre Dame Basilica, Jet d'Eau, Flower Clock 옆에 Plainpalais 지역의 중앙에 위치해 있습니다. 도시 중심은 숙소에서 10 분 도보 거리에 있습니다.
  2 Hits www.hotels-in-it.com  
Agriturismo Case Mori Villa is een goede accommodatie keuze in Rimini. Gasten kunnen zulke bezienswaardigheden als Beach Village, Rimini Stadium…
Agriturismo Case Mori Villa은 리미니의 Bagno 81 No Problem, Bagno Silvano 123, Bagno 125 근처에 해변가에 지역에 위치하...
  46 Hits www.hotelebarcelona.net  
Het populaire Mediterranean Hostel verstrekt een snelle toegang tot Gothic Quarter, gelegen op 1400 meter afstand van de woning. Mediterranean Hostel beschikt over een kleurrijk interieur. Zulke…
이 조용한 호스텔은 엘리베이터, 금고 등을 제공합니다. 미드테라니언 호스텔 바르셀로나은 전체 건물에서 다채로운 내부 장식을 제공합니다. 손님께서는 현장에서 있는 흡연 구역, 주차장...
  2 Hits www.brussels-hotels.net  
Holidays Hostel Midi bevestigt zich in Anderlecht wijk van Brussel, gelegen het paleis en het museum. Zulke faciliteiten zoals een rookruimte, parkeerplaatsen, een opslag kamer en een lift worden ook…
홀리데이 호스텔 미디은 브뤼셀에 궁전, 박물관에 인접하여 웅장한 호스텔입니다. 흡연 구역, 엘리베이터, 주차장, 수하물 보괄실 갖춘 편의 시설이 제공됩니다. The King's House...
  3 Hits www.4kdownload.com  
Gebruikers van Instagram kunnen hun account op privé zetten, zodat enkel goedgekeurde volgers hun foto's en video's kunnen bekijken. Met 4K Stogram kan je zulke foto's en video's op de computer opslaan.
모든 인스타그램 사용자는 계정을 비공개로 바꿀 수 있으므로 오로지 승인된 팔로워만이 사진 및 동영상을 볼 수 있습니다. 4K Stogram은 이런 사진과 동영상을 컴퓨터에 저장할 수 있게 해줍니다.
  phalconphp.com  
Phalcon kan geïnstalleerd worden op elke machine waarbij de hosting provider SSH root access (of sudo) bij aanbiedt. Hieronder vind je een lijst met respectabele bedrijven dat zulke diensten aanbieden:
Phalcon 은 root에서 SSH 액세스 (또는 sudo)을 제공하는 호스팅 공급자라면 어떤 기종에나 설치할 수 있습니다. 다음은 이러한 서비스를 제공하는 믿을만한 기업의 목록입니다 :
  3 Hits www.gari.info  
U erkent dat zulke informatie en materialen onjuistheden of fouten kan bevatten en het MMF weigert uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid voor zulke onjuistheden of fouten, voor zover de wet toestaat.
기기 및 응용프로그램과 관련하여 웹사이트에 포함된 정보는 제3자에 의해 제공됩니다. MMF는 특정 목적을 위해 제공되는 정보의 정확성, 적시성, 완전성 또는 적합성에 대해 어떠한 보증이나 보장도 하지 않습니다. 사용자는 그러한 정보와 자료가 부정확성이나 오류를 포함할 수 있고, MMF는 법이 허용하는 최대한도 내에서 그러한 부정확성 또는 오류에 대해 분명하게 책임이 없음을 인정합니다.
  20 Hits nozbe.com  
Misschien heb je ja gezegd tegen iets waar je eigenlijk geen tijd voor hebt. Misschien loop je vanwege je uitstelgedrag achter. Op zulke overweldigende dagen is het moeilijk, misschien zelfs wel onmogelijk, om te weten waar je moet beginnen.
그날 해야 할 일을 훑어보면서, 여러분 앞에 놓여 있는 다양한 작업과 프로젝트에 압도감을 느껴본 적이 있으신가요? 아마도, 도저히 할 시간을 낼 수 없는 일에 대해 그런 기분을 느낀 적이 있으실 것입니다. 어쩌면, 여러분은 일을 너무나 많이 미루다가, 뒤처져 있는 상태일 수 있습니다. 이렇게 압도감을 느끼는 날에는, 전혀 불가능한 것은 아니지만, 어디에서 시작해야 할지를 판단하는 것이 매우 어렵습니다.
  2 Hits www.shadowofwar.com  
bestaat uit illegale activiteiten of aanmoediging tot zulke activiteiten;
귀하는 다음과 같은 사용자 콘텐츠를 업로드, 게시, 또는 배포하기 위해 게임을 사용하지 않는 데 동의합니다:
  2 Hits www.aromaster.com  
Vinofil Company mag naar eigen goeddunken allerlei veranderingen, toevoegingen of verwijderingen aanbrengen in deze gebruiksvoorwaarden. Door gebruik te maken van deze website na zulke wijziging in de gebruiksvoorwaarden gaat u akkoord met deze wijziging.
Vinofil Company may, at its sole discretion make whatever changes, addtions or deletions to these Terms of Use. Through your use of this Website following any such modification to the Terms of Use, you agree to be bound by these modification.
  2 Hits www.gnu.msn.by  
In het andere geval, als veel mensen GNU van vrienden krijgen, en zulke bedrijven niet succesvol zijn, zal dit bewijzen dat GNU geen reclame nodig had. Waarom zijn voorstanders van de vrije markt niet bereid de vrije markt dit te laten beslissen?
나는 GNU를 위해 시간제로 일하기를 열망하는 많은 프로그래머들을 찾을 수 있었다. 시간제로 이루어 지는 작업은 독립된 많은 결과물들이 분산되어 이를 통합하고 조정하는 일이 매우 어렵고 각각의 부분들이 함께 통합되면 동작하지 않기도 하기 때문에 대부분의 프로젝트에는 적합하지 않다. 그러나 유닉스를 대체하기 위한 우리의 작업에는 이러한 문제가 존재하지 않는다. 완전한 유닉스 시스템에는 개별적인 문서를 갖춘 수백 개의 유틸리티가 포함되어 있으며 대부분의 인터페이스 사양은 유닉스에 호환되도록 맞춰져 있다. 만약 각각의 프로그래머가 유닉스 시스템에서 정상적으로 작동할 수 있는 유닉스 유틸리티의 대체 프로그램을 만들었다면, 이러한 대체 유틸리티들은 함께 묶어 놓아도 올바르게 작동할 것이다. 예기치 못한 문제 발생의 가능성을 고려한다고 해도 전체적인 구성 요소들을 통합하는 작업은 충분히 가능할 것이다. (커널을 만드는 작업에는 세밀한 대화가 필요할 것이며, 소수의 호흡이 잘 맞는 집단이 적당할 것이다.)
  3 Hits www.gnu.org  
De VS wil echter nog steeds zulke beperkingen instellen en daarom lijkt het ons verstandig door te gaan met onze voorbereidingen, voor het geval dat een toekomstige versie van het Wassenaar-akkoord grotere beperkingen stelt aan de export van vrije software.
우리는 신문 기사를 통해서 새로운 바세나르 협정(Wassenaar agreement)에 대한 첫번째 정보를 얻게 되었습니다. 그것은 암호화 소프트웨어에 대한 수출이 금지된다는 사실이었는데 여기에는 자유 소프트웨어도 포함되는 것으로 보여집니다. 우리는 이 문제에 대처하기 위해서 바세나르 협정이 체결되지 않은 국가에서 암호화를 위한 자유 소프트웨어를 개발하고 배포할 사람을 찾고 있다는 글을 올렸습니다.
  reprap.org  
Een molecuul dat, onder de juiste omstandigheden, aan elkaar kan binden om zo grotere moleculen te vormen, polymeren genaamd. Een monomeer moet twee of meer van zulke bindingen kunnen vormen met andere monomeren.
The parts of the extruder that get hot enough to melt plastic, or potentially other materials. Hot end parts use materials that can stand up to ~240 °C heat (for current thermoplastic extrusion). The hot end usually refers to the tip of the extruder as it should be hottest there.
  www.christiananswers.net  
Zulke zwaarwegende gedachtes zijn waardevol, want “door de vreze van de Heer wijkt men van het kwaad" (Spreuken 16:6). Jezus zei, "Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de Hel te werpen, Voorwaar Ik zeg u, vreest Hem!” (Luk. 12:4-5).
하나님께서 모든 곳에서 악과 선을 보시고 계신다는 것을 안다면, 그리고 모든 일을 심판하실 것이라는 것을 안다면, 우리는 그것을 기억하며 살게 될 것입니다. "여호와를 경외함으로 인하여 악으로부터 떠나게 되느니라" 라고 말씀하셨기에 그러한 의미 있는 생각은 가치가 있습니다. (잠언 16:6). 예수님이 말씀하셨습니다: "내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽은 후에 또한 지옥에 던져넣는 권세 있는 그를 두려워하라 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라!" (누가복음 12:4-5).
  christiananswers.net  
Zulke zwaarwegende gedachtes zijn waardevol, want “door de vreze van de Heer wijkt men van het kwaad" (Spreuken 16:6). Jezus zei, "Ik zeg u, mijn vrienden, vreest hen niet, die het lichaam doden en daarna niets meer kunnen doen. Ik zal u tonen, wie gij vrezen moet. Vreest Hem, die, nadat Hij gedood heeft, macht heeft om in de Hel te werpen, Voorwaar Ik zeg u, vreest Hem!” (Luk. 12:4-5).
하나님께서 모든 곳에서 악과 선을 보시고 계신다는 것을 안다면, 그리고 모든 일을 심판하실 것이라는 것을 안다면, 우리는 그것을 기억하며 살게 될 것입니다. "여호와를 경외함으로 인하여 악으로부터 떠나게 되느니라" 라고 말씀하셨기에 그러한 의미 있는 생각은 가치가 있습니다. (잠언 16:6). 예수님이 말씀하셨습니다: "내가 내 친구 너희에게 말하노니 몸을 죽이고 그 후에는 능히 더 못하는 자들을 두려워하지 말라. 마땅히 두려워할 자를 내가 너희에게 보이리니 곧 죽은 후에 또한 지옥에 던져넣는 권세 있는 그를 두려워하라 내가 참으로 너희에게 이르노니 그를 두려워하라!" (누가복음 12:4-5).
  2 Hits petition.avaaz.org  
Het was een feest van hoop voor de mensheid. En dat terwijl slechts 18 maanden voor de klimaattop niemand had durven hopen op zulke uitkomsten. Onze beweging heeft hier een belangrijke rol in gespeeld en dat maakt het onze grootste prestatie tot nu toe.
파리기후변화협약은 인류가 당면한 과제를 해결하기 위해 세계가 어떻게 연대할 수 있는지를 보여주는 좋은 사례라고 할 수 있습니다. 파리에서 벌어진 협상에는 많은 영웅이 있었습니다. 마샬군도 같은 작은 섬나라부터 프랑스, 독일 정부와 유엔에 이르기까지, 그리고 세계자원연구소 같은 많은 기관들이 협력해 큰 변화를 이끌어냈습니다. 그것은 가히 희망과 인류애의 축제라고 할 수 있었습니다. 불과 18개월 전에는, 아무도 이런 일이 가능할 거라고 생각하지 않았죠. 바로 우리, 아바즈 회원들이 그것을 가능하게 한 것입니다.