μm – Swedish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      13 Results   2 Domains
  www.ecb.europa.eu  
Een hersteld eurobankbiljet ontstaat doordat delen van één of meer eurobankbiljetten samengevoegd zijn, bijvoorbeeld met behulp van plakband of lijm. Een eurobankbiljet met plakband van meer dan 10 mm bij 40 mm en dikker dan 50 μm is niet-geschikt.
En lagad eurosedel skapas genom att bitar av eurosedlar sammanfogas t.ex. med hjälp av tejp eller klister. En eurosedel med tejp som täcker ett område som är större än 10 mm gånger 40 mm och tjockare än 50 µm är obrukbar.
  12 Hits www.applet-magic.com  
De bovengenoemde kromme is gebruikelijk voor de mens aan dag lichte, zogenaamde photopic visie. De maximumefficiency is voor licht bij een golflengte van 0.555 μm. Voor het menselijke oog dat voor nachtvisie wordt aangepast, zogenaamde scotopic visie, de maximumefficiency is voor licht bij een golflengte van 0.510 μm.
Kröken finnas ovan för den mänsklig som vänjas till daglampa, så - anropad photopic vision. Den maxa effektiviteten finnas för lampa hos en våglängd av 0.555 μm. för det mänskliga ögat som anpassas för nattvision, så - anropad scotopic vision, den maxa effektiviteten finnas för lampa hos en våglängd av 0.510 μm. under scotopic beskaffenhetar som föreställningen av färg finnas oerhört svagt.