zusters – Swedish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      67 Results   18 Domains
  www.gabinohome.mobi  
Zeven Zusters
Ystradowen
  6 Hits www.chinesetimeschool.com  
Miao zusters Festival
Miao systrar Festival
  3 Hits www.artisoo.com  
Twee Zusters 1901
Artisoo Pris:
  www.abbreviationfinder.org  
Vrij betekenen zusters
Procent av marknadsandelen
  www.crocedimaltaflorence.com  
Het hotel bevindt zich in wat tot midden 1800 het oude klooster “Suore della Carità” was (Zusters van Liefdadigheid), wat gastvrijheid aanbood aan de “arme, deugdzame meisjes” van Florence.
Hotell Croce di Malta är en idealisk plats för att finna ro efter en intensiv arbetsdag, en viktig konferens eller ett långt besök i Florens.
  www.brussels-hotels.net  
Hotels in de buurt van Museum van de Zwarte Zusters Brussel
Hotell nära Musée des Soeurs Noires Bryssel
  3 Hits www.hostelbookers.com  
Het centrum van Palma ligt in het hart van Palma, in Plaza Square, nr. 2, naast het stadhuis. In een voormalig klooster van de Zusters…+ meer weergeven Franciscanessen van Barmhartigheid. Convent was ooit ook een school van de kinderen.
Centrala Palma ligger i hjärtat av Palma, i Plaza Square, nr 2, bredvid stadshuset. I ett gammalt kloster av Franciscan Sisters of Mercy.…+ visa fler Kloster som en gång också var en skola för barn.
  apothicaire.fr  
Hij leeft momenteel in gezelschap van zijn katachtig siamese Mowgli en zijn betere vriend, beroemde ManWolf. Met hun medeplichtigheid, probeert hij om de alchemistische drank samen te stellen die de mensheid van de plaag van de stommiteit en enkele andere zusters zal bevrijden.
Han bor för närvarande i företag av hans cat-like Siamese Mowgli och hans mest väl vän, den berömda werewolfen. Med deras medhjälp levererar den försök att komponera den alchemical drycken, som skar, mänskligheten av besvära av stupidityen och några andra sisters. Enslingen consigns hans observationer av laboratoriumet på svart bokar av vilket han önskar att ska avslöja oss väl bestämda mysteries.
  6 Hits www.cai.org  
Nee, helemaal niet – en deze CAI-gemeenten hebben hun leden ook nooit het idee van ‘exclusiviteit’ gegeven. Dit is ook de reden waarom we over de jaren in andere gemeenten met ‘eensgezinde broeders en zusters’ vriendschap gezocht hebben.
Nej, inte alls – och vi i CAI har aldrig givit våra medlemmar en uppfattning av sådan "exklusivitet". Det är på grund av detta som vi genom åren har sökt gemenskap med "likasinnade bröder" i andra församlingar. Vi tror emellertid att en människa, för att bli frälst, måste lyda Bibeln – Guds Ord – och följa budorden och de mönster som finns nedlagta i dem. Några relevanta Bibelverser är:
  26 Hits www.urantia.org  
(1797.4) 162:8.1 Er was afgesproken dat Jezus met Lazarus en diens beide zusters ten huize van een vriend zouden logeren, terwijl de apostelen in kleine groepjes hier en daar zouden worden ondergebracht; deze voorzorgsmaatregelen waren getroffen omdat de Joodse gezagdragers weer doortastend werden met hun plannen om hem te arresteren.
162:7.1 På eftermiddagen den sista högtidsdagen, efter att apostlarna hade misslyckats i sina försök att övertala Jesus att fly från Jerusalem, gick han igen in i templet för att undervisa. Då han fann en stor grupp troende samlad i Salomons pelargång, talade han till dem och sade:
  www.danaher.com  
Met ‘directe familie’ bedoelen we echtgenoten, samenwonende partners, kinderen, stiefkinderen, ouders, stiefouders, broers en zusters, schoonfamilie en andere mensen met wie u samenleeft in dezelfde woning.
När vi talar om "närstående familjemedlem" inkluderar vi makar, sambo, barn, styvbarn, föräldrar, svärföräldrar, syskon, svåger/svägerska och andra personer som du är släkt med och som delar hem. Mer allmänt avses vår policy om intressekonflikt omfatta alla nära relationer som kan skapa en faktisk intressekonflikt eller som kan uppfattas göra det. Även om det är omöjligt att förutsäga alla omständigheter, bör du vara uppmärksam på om en aktivitet eller relation stör - eller andra kan uppfatta att den stör - din objektivet. Om du känner minsta oro över någon personlig relation, ta upp saken med din chef.
  www.ineos.com  
Het is misplaatst brieven te beginnen met ‘broeders en zusters’ (de aanhef boven epistels van de vakbond aan hun leden bij onze vestiging) en iedereen die twijfelt of het waagt de vakbond tegen te werken, als stakingsbreker te kwalificeren.
Det är fel av fackföreningarna i Storbritannien att tro att det är vi som är fienden. Det är vi inte. Det är varken nödvändigt eller lämpligt att skapa missämja, missbruka de anställdas intressen och ständigt hota med stridsåtgärder. Det är fel att brev som inleds med ”bröder och systrar” (det är så meddelanden från facket till medlemmarna är adresserade) beskriver skeptiker eller dem som vågar gå emot facket som strejkbrytare. Det är också ett typiskt mobbningsbeteende. Det är inte bara fel, det är också en skrämseltaktik avsedd att undertrycka andra åsikter – en inställning som går helt mot de värden som genomsyrar dagens samhälle, där yttrandefriheten är något man värnar om.
  2 Hits pda.medjugorje.ws  
“Lieve kinderen, Vandaag nodig ik jullie uit om edelmoedig te zijn in versterving, vasten en gebed voor allen die beproefd worden en die jullie broeders en zusters zijn. In het bijzonder vraag ik jullie om voor de priesters en alle gewijde personen te bidden, opdat ze Jezus nog vuriger beminnen; opdat de Heilige Geest hun harten met vreugde vult; opdat ze getuigen van de Hemel en de hemelse mysteries. Veel zielen leven in zonde omdat er geen mensen zijn die zich voor hen opofferen en voor hun bekering bidden. Ik ben met jullie en bid voor jullie, opdat jullie harten van vreugde vervuld mogen zijn. Dank dat jullie aan mijn oproep gehoor hebben gegeven. ”
“Kära barn! I denna tid av nåd kallar jag er att förnya bönen i familjen. Förbered er med glädje på Jesu ankomst. Små barn, må era hjärtan vara rena och mottagliga, så att kärlek och värme fl ödar genom er till varje hjärta som är långt från Hans kärlek. Små barn, var mina utsträckta händer, kärleksfulla händer mot alla som gått vilse, som inte längre har någon tro eller något hopp. Tack för att ni har svarat på min kallelse. ”