zwakheden – Swedish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      27 Results   6 Domains
  ec.europa.eu  
waarbij een aantal structurele zwakheden aan het licht kwamen. Bedrijven en overheden moeten de nodige structurele aanpassingen doorvoeren op een politiek en maatschappelijk aanvaardbare manier.
, som blottlagt ett antal strukturella svagheter. Industrin måste, tillsammans med offentliga myndigheter, på ett politiskt och socialt acceptabelt sätt vidta nödvändiga strukturella anpassningsåtgärder.
  9 Hits www.cai.org  
Het is veel moeilijker om discipline te leren, maar dit is precies Gods doel en Gods plan voor jou en mij. Op het moment dat je deze les leert, zal je aan de oever van de Jordaan staan en de volgende fase zal beginnen: Heerschappij voeren en alle zwakheden, alle slechte dingen die je omringen, overwinnen.
Det är lätt att springa iväg. Det är mycket svårare att lära sig disciplin, men det är precis vad Guds plan och avsikt är för dig och mig. Det ögonblick du lär dig denna läxa kommer du att stå vid Jordans strand och nästa fas kommer att börja: att ha makt och att övervinna alla onda saker omkring dig.
  www.sqs.com  
Zwakheden in dergelijke systeemupgrades kunnen de relatie van de leveranciers met hun klanten echter dermate schaden dat de aantrekkelijke zakelijke kansen van slimme meters erdoor worden overschaduwd.
Energileverantörer söker efter sätt att uppgradera sina fakturerings- och kundinformationssystem för att kunna omvandla de enorma mängder data som genereras från smarta elmätare till ett intäktsflöde och för att undvika att dessa datamängder blir en stor belastning för verksamheten. Men brister i dessa systemuppgraderingar skulle kunna fördärva en leverantörs relation med sina kunder till den grad att de avsevärda möjligheter som finns med smarta elmätare neutraliseras.
  7 Hits www.cai.org.au  
Het is veel moeilijker om discipline te leren, maar dit is precies Gods doel en Gods plan voor jou en mij. Op het moment dat je deze les leert, zal je aan de oever van de Jordaan staan en de volgende fase zal beginnen: Heerschappij voeren en alle zwakheden, alle slechte dingen die je omringen, overwinnen.
Det är lätt att springa iväg. Det är mycket svårare att lära sig disciplin, men det är precis vad Guds plan och avsikt är för dig och mig. Det ögonblick du lär dig denna läxa kommer du att stå vid Jordans strand och nästa fas kommer att börja: att ha makt och att övervinna alla onda saker omkring dig.
  worldchallenge.org  
Gods Woord overspoelt ons met grote aantallen beloftes van Zijn geweldige genade, liefde, vriendelijkheid en medelijden. Hij wil ons ervan doordringen dat Hij genadig is, verdraagzaam, langzaam boos wordt over onze misstappen, zwakheden en verleidingen.
Om du skulle sl upp orden "barmhrtig" och "barmhrtighet" i en konkordans, skulle du finna hundratals referenser. Guds Ord verser oss med en mngd lften om Hans underbara nd, krleksfullhet och medknsla. Han vill f oss att frst att Han r barmhrtig, lngmodig och sen till vrede ver vra misslyckanden, svagheter och frestelser.