zwavel – Swedish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Dictionary
 IATE Chemistry
zwavel => svavel

Wikipedia
Zwavel  "Zwavel" is een scheikundig element met symbool "S" en atoomnummer 16. Het is een geel niet-metaal. Svavel  "Svavel" (sulphur ) är ett icke-metalliskt grundämne som naturligt förekommer som svavelkristaller med formeln S8 eller i föreningar med andra grundämnen.

Keybot      23 Results   6 Domains
  access2eufinance.ec.europa.eu  
Kwaliteit van benzine en dieselolie: zwavel en lood
Kvaliteten på bensin och diesel: svavel och bly
  6 Hits www.conex.net  
ZOUT; ZWAVEL; AARDE EN STEEN; GIPS, KALK EN CEMENT
SALT; SVAVEL; JORD OCH STEN; GIPS, KALK OCH CEMENT
  www.centauro.net  
Dichtbij hebben we de Hediondabaden in Casares, natuurlijke badplaatsen van Romeinse oorsprong, gebouwd in opdracht van Julius Cesar in de 1e eeuw v.Chr. vanwege de helende kracht van het water, rijk aan ijzer en zwavel.
Om man fortsätter längs kusten kommer man till Estepona och nöjesparken Parque temático Selwo Aventura där djur från de fem olika kontinenterna lever tillsammans i halvfritt tillstånd. Inne i parken kan man utöva många olika aktiviteter som har koppling till naturen. För att avsluta utflykten besöker vi borgen Castillo de la Duquesa iManilva. Borgen kallas även Castillo de Sabanillas, och har byggts på den plats där det tidigare fanns en romersk stad. Här finner man också Los Baños de la Hedionda iCasares, naturliga källor som också har romerskt ursprung. Julius Caesar befallde att de skulle byggas under 100-talet f.Kr., efter att han hade upplevt de läkande egenskaperna som vattnet på denna plats har, på grund av sina höga halter av järn och svavel.
  3 Hits www.cai.org.au  
Er waren verschillende methoden om gisting van het sap te voorkomen om daarmee te verhinderen dat het alcoholisch werd. Bijvoorbeeld door de bereiding van een dikke siroop door koken, koelen, filteren en verhitten of door toevoeging van toen al bekende chemicaliën zoals zwavel (sulfer) om het sap te conserveren.
Några menar att människorna i forna tider inte kände till hur man förhindrade saften från att jäsa. De gör därför gällande att alla viner måste ha varit alkoholhaltiga. I själva verket finns det bevis tillgängliga från tidiga författare som stödjer påståendet att icke-alkoholhaltiga viner var vanligt förekommande som dryck och att dessa ibland kallades de bästa vinerna. I sin tydliga och autentiska "Temperance Bible Commentary" (Bibelkommentarer om nykterhet) citerar F.R. Lees (Ph.D) och Dawon Burns (MA) Aristoteles, Herodotos, Josephus, Plinius, Collumella och andra grekiska och romerska författare. Denna bok nämner åtminstone 5 metoder där frukt konserverades varvid jäsningen av fruktsaften förhindrades. Ett sätt var att tillsätta kemikalier som svavel, ett annat att avlägsna allt vatten och på så sätt förtjocka fruktsaften till en sirap. Jästceller kan inte överleva när sockerhalten övergår 32 procent och därför förhindras jäsningen. Allt man behövde göra för att få ojäst druvsaft var att späda ut den koncentrerade sirapen i vatten.
  9 Hits www.ineos.com  
De raffinaderij van Lav.ra investeert €77 miljoen in een reeks projecten die zullen bijdragen aan het aanzienlijk terugdringen van onze uitstoot: 50% minder SOx (zwaveloxiden) en 40% minder NOx (stikstofoxiden).
Lavéra Refinery investerar 77 miljoner EUR på att utveckla projekt som kommer att bidra till att minska företagets svaveloxidutsläpp (SOx) med 50 % och kväveoxider (NOx) med 40 %. Det första steget uppnåddes i slutet av februari med idrifttagning av den nya anläggningen för avsvavling anknuten till behandling av restgas. De nya anläggningarna började byggas i januari 2010. Det var en utmaning att få plats med enheterna i ett område med mycket begränsat utrymme och begränsad åtkomst, vilket krävde att projektet genomfördes i en noggrann följdordning. Som mest var över 150 personer direkt involverade i projektet och arbetsteamet införde mycket stränga hälso-, säkerhets- och miljökrav för allt arbete. Den nya anläggningen för avsvavling och behandling av restgas är av bästa tillgängliga teknologi och möjliggör ett slutligt avsvavlingsutbyte på 99,5 %, vilket minskar våra svaveloxidutsläpp med 25 %. Det andra projektet inriktas på raffinaderiets produktion av ånga, men det är en annan historia.