zienswijzen – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      11 Results   2 Domains
  www.gnu.org  
Sommigen proberen de vrije software beweging in diskrediet te brengen door een vergelijk te trekken tussen het meningsverschil met open bron en de meningsverschillen tussen de radicale groeperingen uit de jaren zestig. Het tegenovergestelde is het geval. We zijn het niet eens over de doelstellingen, maar de verschillende zienswijzen leiden wel tot hetzelfde gedrag — het ontwikkelen van vrije software.
Lakhani ve Wolf'un özgür yazılım geliştiricilerinin güdüsü üzerine bildirisi önemli oranda bir kesimin yazılımın özgür olması gerektiği görüşüyle güdülendiğini belirtmektedir. Bu sonuç, konuyu etik bir konu olarak ele alan görüşü desteklemeyen SourceForge üzerindeki geliştiricilerin incelendiği gerçeğine rağmendir.
  10 Hits www.nato.int  
Tsuruoka is ook special adviseur voor de NAVO geweest bij de ambassade van Japan in België van 2005 tot 2008. De zienswijzen die in dit artikel naar voren komen zijn die van de auteur en weerspiegelen niet noodzakelijkerwijze die van de Japanse regering of het DMF.
Michito Tsuruoka Japonya Savunma Bakanlığı Savunma Etütleri Ulusal Enstitüsü’nde (National Institute for Defense Studies) araştırmacıdır. Bu makale yazıldığı sırada kendisi ABD Alman Marshall Fonu’nda (GMF) görevliydi. Tsuruoka 2005-2008 yılları arasında Belçika’daki Japonya Büyükelçiliğinde NATO Özel Danışmanı olarak görev yapmıştır. Bu makaledeki fikirler yazara aittir ve Japon Hükümetinin veya GMF’nin görüşlerini yansıtmaz.