zodanig – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      213 Results   96 Domains
  2 Hits www.expressvpn.com  
Stream in HD op al uw apparaten. We hebben ons netwerk zodanig geoptimaliseerd dat u van de hoogste snelheden en een ongelimiteerde bandbreedte kunt genieten.
Tüm cihazlarınızdan HD kalitede video izleyin. Sınırsız bant genişliği ile mümkün olan en yüksek hızı sağlamak için ağımızı optimize ettik.
  4 Hits www.google.com.tw  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  5 Hits ar2006.emcdda.europa.eu  
De speciale kwestie over de toenemende aandacht die in nationale strategieën of beleidsdocumenten inzake illegale drugs wordt geschonken aan legale stoffen of aan verslaving als zodanig heeft tot doel een eerste inzicht te verschaffen in dit nieuwe fenomeen in de Europese Unie.
Avrupa’da, uyuşturucu politikalarının kapsamı, yasadışı uyuşturucuların ötesine yayılmaya ve başka bağımlılık yapıcı maddeler ve hatta davranış şekillerini dahi kapsamaya başlamıştır. Bu durum bazı Üye Devletler ile AB uyuşturucu stratejilerinde bulunmaktadır. Araştırma, giderek daha çok ilgili maddelere bakmaksızın bağımlılık veya bağımlı davranışları konusuyla ilgilenmektedir. Ulusal yasadışı uyuşturucu stratejileri veya politika belgelerinde yasal maddeler veya başlı başına bağımlılığa verilen artan önem hakkındaki seçili yayın, Avrupa Birliği’nde yeni ortaya çıkan bu duruma dair bir ilk içgörü sunmayı amaçlamaktadır.
  2 Hits www.google.lu  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  4 Hits www.dafusedtrucks.com  
Als u er de voorkeur aan geeft helemaal geen cookies meer te ontvangen, kunt u ook uw internetbrowser-instellingen zodanig aanpassen dat websites compleet worden geblokkeerd en dus geen cookies meer opslaan op uw computer.
Hiçbir şekilde tanımlama bilgisi almak istemezseniz sitelerin bilgisayarınıza tanımlama bilgilerini yerleştirmesini tamamen engellemek üzere İnternet tarayıcısı ayarlarınızı özelleştirebilirsiniz. Bunun nasıl yapılacağını tarayıcınızın yardım işlevini kullanarak öğrenebilirsiniz.
  5 Hits www.jbl.de  
Voor het eerst heeft JBL de werkelijk essentiële verhouding van proteïne tot vet geëvalueerd en in voederproducten "vertaald" die nodig is om vissen zodanig te voeren als ze het in hun natuurlijke leefmilieu gewend zijn.
For the first time, JBL has analysed the essential protein/fat ratio for species-appropriate fish nutrition and applied the results in its new products. New methods of manufacture make it possible to prevent food from causing cloudy water.
  2 Hits www.google.ad  
(a) het recht verkrijgen voor de Klant om op kosten van Google gebruik te blijven maken van de Services; (b) een niet-inbreukmakende, functioneel equivalente vervanging bieden; of (c) de Services zodanig aanpassen dat ze niet langer inbreuk plegen.
(a) Onarım, Değişim veya Değiştirme. Google, Hizmetlerin bir üçüncü tarafın Fikri Mülkiyet Haklarını ihlal ettiği konusunda makul ölçüde ikna olursa şunları yapacaktır: Hizmetleri kullanmaya devam etmek için masrafları Google'a ait olmak üzere Müşteri'den hak almak; (b) işlevselliği denk ancak hak ihlaline neden olmayan bir değişim yapmak veya (c) Hizmetleri ihlale yol açmayacak şekilde değiştirmek.
  3 Hits www.info.univ-tours.fr  
Allereerst, Merk op dat als er geen selectie bij de ingang universiteit, Dit kan optreden tijdens scholing. dus, onze Meester SIAD is een veeleisende Master als zodanig erkend. Het is niet voor niets dat onze Master studenten worden geworven op een niveau technische kwalificatie.
elbette. Öncelikle, unutmayın üniversiteye girişte herhangi bir seçim varsa, Bu okullaşma sırasında oluşabilir. böylece, Bizim Usta SİAD gibi tanınan bir zorlu Master. Bizim Usta öğrencilerin seviye mühendislik yeterlilik işe alınırlar boşuna değil.
  4 Hits www.google.com.sg  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  4 Hits www.google.com.gh  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  4 Hits www.google.com.vn  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  www.google.ee  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  3 Hits classflow.com  
4.3          Afstand van rechten door ons met betrekking tot deze bepalingen en voorwaarden is uitsluitend geldig indien deze afstand uitdrukkelijk als zodanig wordt aangeduid en schriftelijk aan u wordt meegedeeld in overeenstemming met artikel 14 van de Servicevoorwaarden voor ClassFlow.
4.3 Feragat olduğu açıkça belirtilmedikçe ve ClassFlow Hizmet Hükümleri 14. fıkrasına uygun olarak yazılı biçimde size iletilmedikçe bu hükümler ve koşullardan hiçbir feragatimiz yürürlüğe girmeyecektir.
  2 Hits www.google.cn  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  5 Hits europass.cedefop.europa.eu  
Ik kan zodanig deelnemen aan een vloeiend en spontaan gesprek, dat normale uitwisseling met moeder­taalsprekers redelijk mogelijk is. Ik kan binnen een vertrouwde context actief deelnemen aan een discussie en hierin mijn standpunten uitleggen en ondersteunen.
Öğrendiğim dili anadili olarak konuşan kişilerle anlaşmayı mümkün kılacak bir akıcılık ve doğallıkla iletişim kurabilirim. Bildik konularlardaki tartışmalarda, kendi görüşlerimi açıklayıp destekleyerek etkin bir rol oynayabilirim.
  7 Hits www.aix-scientifics.de  
Medisch onderzoek moet zodanig worden uitgevoerd dat het mogelijke schade aan het milieu minimaliseert.
Tıbbi araştırmalar, çevreye verilebilecek olası zararı en aza indirecek şekilde yürütülmelidir.
  www.google.hu  
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.
Bunlar, kullanıcılar hakkında kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilir bir kullanıcıyı yansıtmayan veya kullanıcıya gönderme yapmayan bilgilerdir.
  www.google.com.ec  
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.
Bunlar, kullanıcılar hakkında kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilir bir kullanıcıyı yansıtmayan veya kullanıcıya gönderme yapmayan bilgilerdir.
  3 Hits manuals.playstation.net  
Stel uw PS Vita-systeem zodanig in dat het verbinding kan maken met hetzelfde netwerk als waarmee het nasne™-systeem is verbonden.
PS Vita sisteminizi, nasne™ sisteminin bağlı olduğu ağa bağlanacak şekilde ayarlayın.
  4 Hits www.google.co.ke  
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.
Bunlar, kullanıcılar hakkında kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilir bir kullanıcıyı yansıtmayan veya kullanıcıya gönderme yapmayan bilgilerdir.
  2 Hits www.hidemyass.com  
zodanig dat lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving wordt overtreden;
yürürlükteki yerel, ulusal veya uluslararası yasa ve yönetmelikleri herhangi bir biçimde ihlal etmek;
  books.google.com  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  4 Hits www.google.co.th  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  2 Hits www.google.ie  
Wanneer de SafeSearch-vergrendeling is ingeschakeld, ziet de bovenkant van de zoekresultaten er in twee opzichten anders uit: de tekst ‘SafeSearch is vergrendeld’ wordt onder het zoekvak weergegeven en aan de rechterkant ziet u de gekleurde Google-ballen. Het ontwerp van de resultatenpagina is bewust zodanig anders gemaakt dat u in één oogopslag kunt zien of de vergrendeling is ingeschakeld – zelfs vanaf de andere kant van de kamer.
Güvenli Arama kilidi açık olduğunda, arama sonuçları sayfasının üst kısmı iki açıdan farklı görünür: Arama kutusunun altında «Güvenli Arama kilitli» mesajı görüntülenir ve sağda, renkli toplar görünür. Sonuçlar sayfaları, kilidin açık mı yoksa kapalı mı olduğunu (uzaktan bakarak bile) hemen ayırt etmenizi sağlayacak şekilde farklı tasarlanmıştır.
  www.google.rs  
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.
Bunlar, kullanıcılar hakkında kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilir bir kullanıcıyı yansıtmayan veya kullanıcıya gönderme yapmayan bilgilerdir.
  www.google.com.br  
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.
Bunlar, kullanıcılar hakkında kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilir bir kullanıcıyı yansıtmayan veya kullanıcıya gönderme yapmayan bilgilerdir.
  3 Hits www.google.co.za  
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.
Bunlar, kullanıcılar hakkında kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilir bir kullanıcıyı yansıtmayan veya kullanıcıya gönderme yapmayan bilgilerdir.
  www.google.com.co  
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.
Bunlar, kullanıcılar hakkında kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilir bir kullanıcıyı yansıtmayan veya kullanıcıya gönderme yapmayan bilgilerdir.
  3 Hits www.google.co.jp  
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.
Bunlar, kullanıcılar hakkında kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilir bir kullanıcıyı yansıtmayan veya kullanıcıya gönderme yapmayan bilgilerdir.
  images.google.co.uk  
Dit zijn gegevens over gebruikers die zodanig worden opgeslagen dat deze gegevens niet meer naar een individueel herkenbare gebruiker verwijzen.
Bunlar, kullanıcılar hakkında kaydedilen ve artık bireysel olarak tanımlanabilir bir kullanıcıyı yansıtmayan veya kullanıcıya gönderme yapmayan bilgilerdir.
1 2 3 4 Arrow