zorgde – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      32 Results   19 Domains
  premier.shutterstock.com  
Naast de superieure beeldkwaliteit en diversiteit, zorgde Shutterstock Premier er ook voor dat Simon & Schuster tijdens de werkzaamheden veel kon besparen op de kosten.
Üstün görsel kalitesi ve seçeneklerinin yanı sıra Shutterstock Premier, Simon & Schuster’ın yayıncılık çalışmalarındaki maliyet tasarrufuna yepyeni bir boyut getirdi.
  www.goldenfrog.com  
Herstellen Probleem opgelost dat er voor zorgde dat het Optie-venster open bleef nadat men was uitgelogd.
Onar Oturum kapatıldıktan sonra Seçenekler penceresinin açık kalmasına sebep olan sorun çözümlendi
  www.dssmith.com  
Meer besparingen: De succesvolle verpakkingsoplossing zorgde ervoor dat DS Smith de verpakking voor een extra productlijn verbeterde, goed voor een ongelofelijke besparing van 2,4 miljoen SEK (260.000€).
Tekerlek göbeklerini kutuya koyup palete yerleştiren mevcut otomasyona entegre edilmiş ambalajlar sayesinde kolay bir geçiş süreci
  2 Hits www.nato.int  
Weer speelde Solana een sleutelrol toen hij er voor zorgde dat de operatie zo snel mogelijk op gang kwam, doordat hij de politieke consensus over militaire actie onder de toen 19 leden van het Bondgenootschap in stand hield.
Askeri harekatın başlangıcında Solana yine önemli bir rol oynamış ve General Wesley Clark’a (SACEUR) Müttefiklerin destekleyeceği askeri hedefler konusunda tavsiyelerde bulunmuştur. Ayrıca harekatın hızla yürütülmesi konusunda önemli rol almış, ve a tarihte sayıları 19 olan müttefikler arasındaki siyasi fikir birliğinin devamını sağlamıştır.
  www2.avaaz.org  
…Avaaz is een belangrijke speler geweest bij het Jan Lokpal initiatief, door faxen naar politieke partijen te sturen, en met online petities en creatieve advertentiecampagnes. Daarnaast was het de tussenkomst van Avaaz die ervoor zorgde dat de DoPT-inbox overstroomde met emails over Jan Lokpal in de aanloop naar de debatten van het wetsvoorbereidend comité.
Uyuşturucuyla savaş vergilerimizden milyonlarca dolar harcanmasına, trilyonlarca doların organize suça akıtılmasına, sayısız hayata mâl oluyor ama hiçbir sonuç elde edilemiyor. Bir grup eski başkan, reform yapılması ihtiyacını açıkça savunabilmek için bir araya gelerek Uyuşturucu Politikası Küresel Komisyonu'nu kurunca 600.000'den fazla Avaazlı bu mücadeleye katıldı ve uyuşturucuyla savaşın sona ermesi için çağrı yaptı.
  www.heraeus.com  
Ze brachten ook een oude schoolvriend aan boord: Dr. Richard Küch, een fysicus en chemicus die voor nauwe contacten tussen Heraeus en de wetenschappelijke wereld zorgde. Met zijn baanbrekende uitvindingen en fundamenteel onderzoek legde hij de basis voor veel van de activiteiten die het bedrijf ook vandaag nog onderhoudt.
19. yüzyılın sonuna doğru, Dr. Wilhelm Heraeus ve Heinrich Heraeus’a babalarının işletmesi miras kaldı ve W.C. Heraeus 40 çalışanla birlikte Hanau şehir kapılarının hemen dışına yeni tesisleri yeniden konumlandırdı. O dönemde, 1000 kilo platin her yıl eritildi ve işlendi.
  www.ihnice.com  
IH Nice is een aangename school om Frans te leren. De test om mijn niveau te bepalen aan het begin van de cursus was professioneel en zorgde ervoor dat ik in de juiste klas werd geplaatst. Het personeel staat altijd klaar om iedereen te helpen.
Fransa'nın güneyinde dil okuluna gelen arkadaşlarımdan etkilenerek Fransızca’yı en iyi şekilde Fransa'da öğrenebileceğim kanısına vardım. Arastırmalarım sonucunda, Fransa'da tatile çıkmadan önce International House Nice'de eğitimime başlamaya karar verdim.
  3 Hits www.partyfortheanimals.nl  
Dit jaar is ons ledental met een kwart gestegen naar 15.000 en we groeien harder dan ooit. Dat zorgde voor een bomvolle congreszaal. De Partij voor de Dieren doet in maart 2018 in vijftien gemeenten mee aan de gemeenteraadsverkiezingen.
19 Kasım’da ülke çapındaki yıllık kongremizi yaptık. Katılım çok memnun edici derecede yoğundu! Bu sene üye sayımız her zamankinden daha hızlı, %25, artarak 15,000’e ulaştı. Bunun sonucu olarak da kongre salonu tıka basa doldu. 2018 Mart ayında yapılacak olan yerel seçimlere 15 belediyeden adayla katılıyoruz. Kongre sırasında seçim programımız ve aday listemiz de onaylandı. Şimdi … Continue Reading
  3 Hits www.gran-turismo.com  
Alpine, een Frans sportwagenmerk pur sang, is terug. Op het circuit zorgde de overwinning van de A450 tijdens het European Endurance Championship 2013 voor een glimlach op het gezicht van de liefhebber.
Fransız spor otomobil üreticisi Alpine bütün mükemmelliğiyle geri dönüyor. Pistte, A450’nin Avrupa Dayanıklılık Şampiyonası’ndaki zaferi, 2013’te markanın takipçilerinin yüzünü güldürmüştü. Yoldaysa, 2016’da pazara nefes kesici spor otomobiller sunmaya hazırlanmasıyla insanların ilgisini çekti ve gelecekteki müşterilerin sabırsızlanmasına neden oldu.
  wwww.avaaz.org  
…Avaaz is een belangrijke speler geweest bij het Jan Lokpal initiatief, door faxen naar politieke partijen te sturen, en met online petities en creatieve advertentiecampagnes. Daarnaast was het de tussenkomst van Avaaz die ervoor zorgde dat de DoPT-inbox overstroomde met emails over Jan Lokpal in de aanloop naar de debatten van het wetsvoorbereidend comité.
Uyuşturucuyla savaş vergilerimizden milyonlarca dolar harcanmasına, trilyonlarca doların organize suça akıtılmasına, sayısız hayata mâl oluyor ama hiçbir sonuç elde edilemiyor. Bir grup eski başkan, reform yapılması ihtiyacını açıkça savunabilmek için bir araya gelerek Uyuşturucu Politikası Küresel Komisyonu'nu kurunca 600.000'den fazla Avaazlı bu mücadeleye katıldı ve uyuşturucuyla savaşın sona ermesi için çağrı yaptı.
  2 Hits www.prague.fm  
In 1998 werd er een muur gebouwd in Ústí nad Labem met de intentie de Roma bevolking van de stad te scheiden van de rest van de inwoners, wat voor veel verlegenheid zorgde voor het gehele land. Het werd hevig bekritiseerd door mensenrechten groepen en de muur werd na korte tijd weer afgebroken, maar deze mensenrechten groepen zeggen nog steeds dat er nog veel werk verzet moet worden als het gaat om de rechten van de Roma.
Komünistler yönetimde bulundukları süre boyunca Romanları halkla bütünleştirmeye çalıştılar; ancak Romanların “eğitilme” biçimleri Komünist ideolojiye meyilliydi. Yani, Romanların gelenekleri ve dilleri baskı altına alınmıştı ve göçebe yaşam tarzını bırakmaya zorlanmışlardı. Dokumacılık, müzisyenlik ve demircilik gibi geleneksel meslekleri ellerinden alınmış ve bunun yerine işçi olarak çalışmaya zorlanmışlar ve ayrıca kırsal kesimlerdeki yerleşimlerinden uzaklaştırılarak büyük şehirlere yerleştirilmişlerdi. Komünist rejim süresince Romanlar istememelerine rağmen kısmen de olsa halkla bütünleşmişleri – Romanlar okula gitmeye ve toplumsal etkinliklere katılmaya zorlanmışlardı.
  5 Hits www.sagex3.com  
De implementatie van Sage X3 zorgde voor een aanzienlijke verbetering van de bestaande activiteiten van NuAir Polska. Bovendien biedt deze oplossing de nodige schaalbaarheid en uitbreidingsmogelijkheden voor de toekomst en de groeiverwachtingen van het bedrijf.
Sage X3'ün uygulanması, NuAir Polska'nın mevcut işletme faaliyetlerine önemli derecede katkı sağlamakla kalmayıp, şirketin beklenen gelişimine uyacak şekilde ölçeklenebilirlik ve büyüme imkanı sunar. Sage X3, şirketin fiyatlandırma politikasını şekillendirmeye ilişkin daha fazla özgürlük sunar, depo alanı yönetimi için esneklik sağlar ve ilave ürün masraflarının hesaplanmasını otomatik hale getirir.
  2 Hits www.graco.com  
Het gebruik van de XP50 zorgde voor minder verfverspilling, minder gebruik van oplosmiddel, minder onderhoud van de pompen, minder tijd nodig voor het reinigen van de pompen en minder schade aan de spuitlijn.
H. Young Structures'ın, süreçleri için yapılabilecek tüm iyileştirmeleri demo boyunca gösterildi. Operatörler hem XP50 püskürtme makinesinin kullanım rahatlığını hem de yapılan uygulamayı beğendi. XP50'nin kullanımı gösterdiği tasarruflar, boya malzemesi sarfiyatı, tiner kullanımı, pompa servisi, pompaların temizlenmesinde harcanan zaman ve boya hattının kaybında bir azalmayı gösterdi. Demo’nun sonunda, kullanılmayan malzemenin orijinal konteynerlere tekrar pompalanması ile sonlandı. XP50'de karıştırılan malzemeyi temizlemek için ne kadar az çözücünün gerektiğini göstermek için boya hortumu yıkandı.
  www.google.ad  
Leerkrachten en leerlingen maakten al gebruik van Google Apps for Education, de gratis online communicatie- en samenwerkingssuite, met daarin functies als Gmail, Google Talk, Google Agenda, Google Documenten en Google Sites. Paganel School moedigde ook het gebruik van laptops aan om alles uit Google Apps te halen en zorgde voor een aantal exemplaren voor gebruik tijdens de lessen.
Paganel'in odaklandığı esas noktalardan biri de, bir şeyleri başarmak için birlikte çalışabilmeyi çocuklara öğretmekti. Bu yaklaşım, ilkokul öğrencileri için asıl önceliğin bireysel öğrenim olarak görüldüğü geleneksel düşünüş biçimine göre bir fark yaratırken, çocukların, hemen her konumdan birlikte çalışma olanaklarının yaygın olarak sunulduğu, günümüzün iş ve yüksek öğrenim ortamına hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler ücretsiz iletişim ve birlikte çalışma olanakları sunan bir ürün seti olan Google Apps Eğitim Sürümü'nden ve onunla birlikte gelen Gmail, Google Talk, Google Takvim, Google Dokümanlar ve Google Sites gibi özelliklerden zaten faydalanıyorlardı. Google Apps'tan en yüksek verimi alabilmek için Paganel School, yardımcı öğretim gereçleri olarak dizüstü bilgisayarların da kullanılmasını teşvik ederek sınıf faaliyetlerinde dizüstü bilgisayarlardan yararlanmaya başladı. Ancak, çoğunlukla kurulum sürelerinin uzun olması nedeniyle bu dizüstü bilgisayarların pek de tercih edilmediği giderek daha belirginleşen bir gerçek olarak ortaya çıktı.
  www.ppep.org  
Mijn constante gastheer Polycarpus zorgde ervoor dat ik naar elke plaats en op voorwaarde dat broodnodige vertaling en overleg over de lokale gewoonten. Aan het einde van de reis, werd vastgesteld dat de grote behoefte was koren slijpmachines want die zijn essentieel voor de oogst.
My constant host Polycarp made sure I got to each place and provided much needed translation and consultations on local customs. At the end of the trip, it was ascertained that the major need was corn grinding machines as these are essential to the harvest. Yet most were broken and antiquated requiring women and children to carry bushels of corn for hours to the distant city corn grinding centers. Daha sonra, PPEP, A.Ş.. allocated $5,500 to purchase five (5) corn grinding machines to be centrally located throughout the farm. This will affect the lives of an estimated 6,000 persons. Da, PPEP, A.Ş.. allocated $6,000 to the Bambui microcredit loan fund and $3,500 to the Limbe micro fund, hem de, consultation fees for on-going technical assistance by Remi. The funds have now been allocated and we anticipate dedicating the five grinding centers when I arrive in December. Da, the Arnold Trust Fund has made some scholarships and other incidental donations. Ekimde, a microbusiness incubator was formed in Limbe to train Diabetic women in tailoring and alterations. Thus the Alpha High Tech Tailoring Shop was formed among five (5) seamstress woman. This initiative is sponsored by the Alpha Microbusiness Club of Limbe. Dr. Arnold before he left Cameroon was titled Moh Prince of the Bambui Palace.