zorgverleners – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      12 Results   10 Domains
  www.arteveldehogeschool.be  
Ben je zwanger en kan je om financiële reden niet bij deze zorgverleners terecht, kan je in Gent terecht voor gratis zorg bij de prenatale steunpunten van Kind en Gezin.
Eğer hamileyseniz ve parasal nedenlerle bu bakım görevlilerine gidemiyorsanız, ücretsiz bakım hizmeti almak için Gent’teki Çocuk ve Aile Kurumu prenatal destek noktalarına gidebilirsiniz.
  www.danaher.com  
Niet vergeten: In veel landen waar wij actief zijn, vallen zorgverleners en ziekenhuispersoneel ook onder overheidsfuncties.
Unutmayın: Faaliyet gösterdiğimiz pek çok ülkede, devlet memuru tanımı, sağlık çalışanlarını, sağlık yöneticilerini, hastane çalışanlarını ve devlet tarafından yönetilen sağlık hizmeti programlarını içerir.
  antibioticguardian.com  
Wanneer ik zie dat aanbevolen acties voor infectiepreventie niet nageleefd worden (bv. handhygiëne, bioveiligheid), zal ik mijn medestudenten en zorgverleners/dierenartsen hier respectvol van op de hoogte brengen
Önerilen bir enfeksiyon önleme uygulamasına (örneğin, el hijyeni, çiftlikteki biyogüvenlik) uyulmadığını gördüğümde, akranlarımı ve sağlık görevlilerini/veteriner hekimleri saygılı ve nazik bir şekilde uyaracağım.
  2 Hits www.mindray.com  
De stichting biedt niet alleen gratis hersteloperaties aan, maar werkt ook aan algemene bewustwording rond schisis. Operatie Glimlach voert wereldwijd educatieve projecten uit om artsen en lokale zorgverleners op te leiden, zodat ze in staat zijn om hun lokale gemeenschappen te behandelen.
32 yıl önce kurulan Tebessüm Operasyonu, hiçbir çocuğun, düzeltilebilir yüz bozukluğundan dolayı acı çekmemesi veya ölmemesi gerektiği temel inancına sahiptir. Hayır kurumu, yüz bozukluklarıyla doğmuş hastalara ücretsiz ameliyat sağlamakla kalmaz, yarık dudak ve yarık damak konusunda genel bilinci artırmak için de uğraş verir. Yerel topluluklarını tedavi etmelerini desteklemek amacıyla, doktorlara ve yerel sağlık uzmanlarına eğitim vermek için dünya çapında eğitim projeleri gerçekleştirilir.
  www.skype.com  
5.5 Geen toegang tot Alarmnummers: De Producten en de Software zijn niet bedoeld voor het bellen van alarmnummers van ziekenhuizen, wethandhavingsinstanties, medische zorgverleners of andere noodhulpdiensten die een gebruiker verbinden met personeel van een nooddienst of een alarmnummercentrale ('Alarmnummers').
5.5 Acil Durum Hizmetlerine Erişim Olmaması: Ürünler ya da Yazılım, herhangi türdeki hastane, kolluk kuvvetleri, tıbbi bakım ünitesi ya da kullanıcıyı acil durum hizmetleri personeline veya kamu güvenliği cevap noktalarına bağlayan herhangi bir diğer hizmete (“Acil Durum Hizmetleri”) acil durum çağrısı yapılmasını destekleyecek şekilde geliştirilmemiştir. Klasik telefon hizmetleri ve Ürünler arasında önemli farklar bulunmaktadır. Aşağıdaki hususları kabul ettiğinizi beyan edersiniz: (i) Skype'ın geçerli herhangi yerel ve/veya ulusal kurallar altında Acil Durum Hizmetlerine erişim sunması gerekli değildir; (ii) Acil Durum Hizmetlerine erişim sunan geleneksel kablosuz (mobil) ya da sabit hatlı telefon hizmetlerini Ürünlerden ayrı olarak satın almanız sizin sorumluluğunuzdadır ve (iii) Yazılım ve Ürünler birincil telefon hizmetinizin yerine geçmez. AB'deki acil durum telefon numarası olan 112'ye çağrı yapmak hakkında www.skype.com/go/emergency adresinde daha fazla bilgi bulabilirsiniz.