zorgvuldigheid – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   13 Domains
  petition.avaaz.org  
Aandacht voor zorgvuldigheid
Hata Yapmama Sorumluluğu
  www2.avaaz.org  
Aandacht voor zorgvuldigheid
Hata Yapmama Sorumluluğu
  wwww.avaaz.org  
Aandacht voor zorgvuldigheid
Hata Yapmama Sorumluluğu
  mail.google.com  
We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.
Hizmetlerimizi ticari olarak makul düzeyde beceri ve özenle sunarız ve Hizmetlerimizden keyif almanızı dileriz. Ancak, Hizmetlerimiz hakkında söz veremeyeceğimiz bazı konular vardır.
  local.google.com  
We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.
Hizmetlerimizi ticari olarak makul düzeyde beceri ve özenle sunarız ve Hizmetlerimizden keyif almanızı dileriz. Ancak, Hizmetlerimiz hakkında söz veremeyeceğimiz bazı konular vardır.
  www.google.cn  
We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.
Hizmetlerimizi ticari olarak makul düzeyde beceri ve özenle sunarız ve Hizmetlerimizden keyif almanızı dileriz. Ancak, Hizmetlerimiz hakkında söz veremeyeceğimiz bazı konular vardır.
  www.google.fr  
We leveren onze Services met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de Services graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze Services.
Hizmetlerimizi ticari olarak makul düzeyde beceri ve özenle sunarız ve Hizmetlerimizden keyif almanızı dileriz. Ancak, Hizmetlerimiz hakkında söz veremeyeceğimiz bazı konular vardır.
  2 Hits www.danaher.com  
Bij de omgang met overheidsfunctionarissen moet extra zorgvuldigheid worden betracht. Voor het geven van geschenken en entertainment aan overheidsfunctionarissen (medewerkers van staatsbedrijven vallen daar ook onder) gelden complexe regels.
Devlet memurlarıyla iş yaparken ekstra dikkatli olunmalıdır. Devlet memurlarına (devlete ait kurumların çalışanları dahil) hediye verilmesi ve ağırlama sağlanması, karmaşık kurallara tabidir. Ticari müşteriler için izin verilebilen bir uygulama, devletlerle iş yaparken yasa dışı olabilir.
  www.haecker-kuechen.de  
Centraal bij ons handelen staat echter de klant. De nauwe samenwerking met onze klanten en de zorgvuldigheid voor onze producten maken Häcker Küchen wereldwijd zo succesvol. Met zeer veel liefde voor detail en perfectie wijden wij ons iedere dag weer vol enthousiasme aan het thema keukens.
Bir aile şirketi olarak değerlerimiz, sürdürülebilir yönetim ve çalışanlarımız ön plandadır. Ancak faaliyetlerimizin merkezinde müşteriler yer almaktadır. Müşterilerimize olan yakınlık ve ürünlerimize gösterdiğimiz özen, Häcker Küchen'i dünyanın her yerinde başarılı kılıyor. Ayrıntıya ve mükemmelliğe duyduğumuz tutkuyla, mutfak konusundaki coşkumuz her geçen gün daha da artıyor.
  www.nato.int  
De Amerikanen zowel als de Europeanen zullen zeer veel zorgvuldiger moeten zijn als ze de dreigende splijting van het Westen willen voorkomen en het Bondgenootschap willen redden. De afgelopen maanden is er van die zorgvuldigheid niet veel te merken geweest.
Bugün İttifak’ın önündeki asıl sorun, en önemli İttifak üyesinin giderek bir güvensizlik kaynağı haline geldiğine dair üyelerinin büyük çoğunluğunda hakim olan düşüncenin aşılmasıdır. Bu olgu, 11 Eylül sonrasındaki beraberlik ruhundan giderek uzaklaşıldığını gösteriyor. Güvenliği arttıracakken azaltan bir güvenlik ittifakı bir yük haline gelebilir. Bu geçici bir durum olabilir ve Kuzey Kore’nin nükleer silahları bizi tekrar biraraya getirebilir. Ancak İttifak’ı bölünmeden kurtarmak istiyorsak gerek Amerika Birleşik Devletleri’nin gerek Avrupa’nın çok daha fazla gayret göstermesi gerektiğini hepimiz gayet iyi görüyoruz. Son aylarda böyle bir çabaya şahit olmadık.
  www.toshiba-storage.com  
We voeren een gepast niveau van zorgvuldigheid uit en gebruiken de nodige contractuele documentatie met betrekking tot alle onderaannemers om ervoor te zorgen dat zij persoonlijke gegevens op gepaste wijze en in overeenstemming met onze wettelijke en regelgevende verplichtingen verwerken.
Dahası, Hizmetlerin sunulması için gereken durumlarda harici veri denetleyicileri atayabiliriz (örneğin, diğer Toshiba kuruluşları ve benzerleri). Bunu yaparken, kişisel bilgilerin yasal yükümlülüklerimize uygun olarak işlenmesini sağlamak için gerekli olan koruyucu önlemleri koymak da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla kişisel bilgilerle ilgili yasal yükümlülüklerimize uyacağız.
  www.aix-scientifics.de  
Onderzoekers, auteurs, sponsors, redacteuren en uitgevers hebben allen ethische verplichtingen met betrekking tot de publicatie en disseminatie van de resultaten van onderzoek. Onderzoekers hebben de plicht om de resultaten van hun onderzoek op menselijke proefpersonen openbaar te maken en zijn verantwoordelijk voor de volledigheid en zorgvuldigheid van hun verslagen.
Araştırmacıların, yazarların, destekleyicilerin, editörlerin ve yayıncıların tümünün, araştırma sonuçlarının yayınlanmasına ve yaygınlaştırılmasına ilişkin etik yükümlülükleri bulunmaktadır. Araştırmacıların görevi, insanlar üzerinde yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyunca erişilebilir kılmaktır ve bu konudaki raporlarının eksiksizliği ve doğruluğu kendi sorumluluklarındadır. Tüm taraflar araştırma raporunda, etik kurallarını gözetmede genel kabul gören kılavuzlara bağlı kalmalıdır. Olumsuz sonuçlar kadar olumsuzlar ve yetersiz sonuçlar da yayımlanmalı ya da bir başka şekilde kamuoyu bilgisine sunulmalıdır. Yayında, finansman kaynakları, kurumsal bağlantılar ve çıkar çatışmaları da belirtilmelidir. Bu Bildirge’de belirtilen ilkelerle uyumlu olmayan araştırma raporları, yayına kabul edilmemelidir.