zulk – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   8 Domains
  badoo.com  
Er zijn andere plekken waar je zulk materiaal kwijt kunt, maar niet bij ons, doe dit daarom dus ook niet. Dat betekent niet dat je niet een sexy foto mag hebben maar ken je grenzen.
Eminiz ki internette pornografi ya da rahatsız edici öğeler içeren video ve fotoğraflar yükleyip, görebileceğin birçok yer bulabilirsin. Bu site onlardan biri değil lütfen bu tarz içerikleri yüklemeyin. Ama bu demek değil ki seksi fotoğraflarını yükleyemezsin, sadece limitlerinizin olduğunu unutmayın.
  hotornot.com  
Er zijn andere plekken waar je zulk materiaal kwijt kunt, maar niet bij ons, doe dit daarom dus ook niet. Dat betekent niet dat je niet een sexy foto mag hebben maar ken je grenzen.
Eminiz ki internette pornografi ya da rahatsız edici öğeler içeren video ve fotoğraflar yükleyip, görebileceğin birçok yer bulabilirsin. Bu site onlardan biri değil lütfen bu tarz içerikleri yüklemeyin. Ama bu demek değil ki seksi fotoğraflarını yükleyemezsin, sadece limitlerinizin olduğunu unutmayın.
  3 Hits www.aix-scientifics.de  
In uitzonderlijke gevallen en onder de wettelijk voorgeschreven beschermende voorwaarden, kan wanneer niet te verwachten is dat de resultaten van het onderzoek direct nut voor de gezondheid van de betrokkene zullen opleveren, zulk onderzoek worden toegestaan, mits aan de in het eerste lid, sub i, iii, iv en v bedoelde voorwaarden, alsmede aan de volgende aanvullende voorwaarden wordt voldaan:
Araştırmanın ilgilinin sağlığı üzerinde doğrudan yararlı sonuçlar sağlayacağı beklentisinin bulunmadığı durumlarda, istisnaî olarak ve kanun tarafından öngörülen koruyucu şartlar altında, sözkonusu araştırmaya, yukarıda 1. paragraf ve alt paragraf (i), (iii), (iv) ve (v)'de öngörülen şartlarla birlikte aşağıdaki ek şartların da bulunması halinde izin verilebilir:
  4 Hits www.nato.int  
Als dit wangebruik en misbruik van macht oogluikend wordt toegestaan, zullen de mensen dit interpreteren als een goedkeurend knikje van de bondgenoten van Afghanistan. Ik geloof dat zulk misbruik iedere kans verknoeit om het Afghaanse volk in de toekomst ooit aan de kant van internationale gemeenschap te krijgen.
Afgan hükümetinin daha şimdiden uluslararası toplumun burnunun dibinde çeşitli taktiklerle seçimlere hile karıştırmaya çalıştığını görüyorum. Gücün bu şekilde kötüye kullanılmasına göz yumulursa, halk Afganistan’ın müttefiklerinin bu durumu onayladığı izlenimine kapılacaktır. Bu tür bir suiistimal Afgan halkının uluslararası topluma dahil olabilme şansını ortadan kaldırır.