zulks – Turkish Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      15 Results   9 Domains
  2 Hits petition.avaaz.org  
Om advertenties of promotiemateriaal met inbegrip van "junk mail", "kettingbrieven" of "spam" of soortgelijke verzoeken te verzenden of te bewerkstellingen dat zulks verzonden wordt.
yürürlükteki ulusal, bölgesel, federal, eyalet, yerel ve uluslararası yasaları veya yönetmelikleri ihlal eden herhangi bir şekilde.
  2 Hits wwww.avaaz.org  
Om advertenties of promotiemateriaal met inbegrip van "junk mail", "kettingbrieven" of "spam" of soortgelijke verzoeken te verzenden of te bewerkstelligen dat zulks verzonden wordt.
Herhangi bir reklam veya tanıtım malzemesini, "önemsiz posta" "zincirleme mektup", “spam,” veya her türlü benzeri talep gibi reklam ve tanıtım malzemesini göndermek veya gönderilmesi sağlamak için.
  2 Hits www.aix-scientifics.de  
Wanneer vanwege een noodsituatie de vereiste toestemming niet kan worden verkregen, mogen medisch gezien direct noodzakelijke handelingen worden verricht indien zulks voor de gezondheid van de betrokkene nodig is.
Acil bir durum nedeniyle uygun muvafakatin alınmaması halinde, ilgili kişinin sağlığı için tıbbî bakımdan gerekli olan herhangi bir müdahale derhal yapılabilir.
  classflow.com  
Indien wij een tegenmelding ontvangen, kunnen wij een kopie daarvan naar de oorspronkelijk klagende partij sturen om deze te informeren dat wij de verwijderde Hulpbron binnen 14 werkdagen na ontvangst van de tegenmelding mogelijk opnieuw zullen publiceren, zulks geheel naar goeddunken van Promethean.
Bizim tarafımızdan bir karşı bildirim alınırsa, karşı bildirimin bir suretini asıl şikayetçi tarafa göndererek sadece Promethean’ın takdiriyle karşı bildirimin alınmasından itibaren 14 iş günü içerisinde kaldırılan Kaynağı değiştirebileceğimiz veya devre dışı bırakmaya son verebileceğimiz konusunda kendilerini bilgilendirebiliriz.
  www.danaher.com  
Danaher Corporation doet afstand van elk belang in of van vooruitzichten op kansen tot deelname aan zakelijke activiteiten waarvan een externe bestuurder kennis heeft genomen, en de bestuurder is niet verplicht om zulks te communiceren of aan te bieden aan Danaher Corporation, tenzij de externe bestuurder van de desbetreffende kans kennisneemt op basis van het volgende:
Danaher Corporation, harici yöneticinin aşağıdaki şekillerde haberdar olduğu iş fırsatları haricinde hiçbir durumda harici yöneticinin haberdar olduğu herhangi bir iş faaliyetiyle ilgili bir çıkar veya beklentiye sahip olmadığını, bu tür iş fırsatlarına katılımla ilgili herhangi bir teklif beklemediğini ve yöneticinin de bu tür iş fırsatlarını Danaher Corporation’a bildirme, teklif etme veya sunma yükümlülüğü olmadığını beyan eder:
  www.ewm-group.com  
1. De opdrachtgever mag het programma op één apparaat tegelijkertijd gebruiken (enkele licentie). Zulks indien aan de opdrachtgever geen meervoudige licentie wordt toegekend. Ditzelfde geldt voor software op netwerken, zelfs als hierdoor de software niet wordt gereproduceerd.
1. Sipariş veren, programı eş zamanlı olarak sadece tek bir makinede kullanabilir (tek lisans). Bu, sipariş veren çoklu lisans almamışsa geçerlidir. Aynı durum, yazılımın çoğaltılması gerçekleştirilmediği müddetçe, yazılımın ağda kullanımı için de geçerlidir. Kullanım altında, programın çalıştırılmasına yönelik ve program içerisinde bulunan verilerin düzenlenmesine kaydetme, yükleme, çalıştırma ve görüntüleme için programın sürekli veya geçici olarak, tamamen veya kısmen çoğaltılması anlaşılmalıdır. Sipariş veren, kullanıcı el kitabını çoğaltma hakkına sahip değildir.
  www.hidemyass.com  
U mag een koppeling tot stand brengen met onze startpagina, mits u dit doet op een eerlijke en legale wijze en onze reputatie niet schaadt of daarvan profiteert, maar u mag geen koppeling tot stand brengen op een wijze die enige vorm van samenwerking, goedkeuring of ondersteuning van onze kant suggereert waar zulks niet het geval is.
İtibarımıza zarar vermemek veya itibarımızdan yararlanmamak koşuluyla adil ve yasal yollarla ana sayfamıza yönlendiren bir bağlantı oluşturabilirsiniz ancak öyle olmadığı hâlde bizimle herhangi bir ilişkisi olduğu, onayımızı veya tasdikimizi taşıdığı izlenimi veren bir bağlantı oluşturamazsınız. Sitemize yönlendiren bağlantının bulunduğu sayfalarda sitemizin hizmet kullanım koşullarını ihlal edecek bir kullanımını teşvik eden veya bunları onaylayan içerikler bulunmamalıdır. Müşterileri sitemize yönlendirerek komisyon kazanmak istiyorsanız lütfen Satış Ortağı Programımıza kaydolun.