zentrum – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      15 Results   7 Domains
  biomed.bas.bg  
Dr Barbara Seifert, Helmholz-Zentrum Geesthacht, Centre for Material and Coastel, Teltow, Germany
Tzoneva R., Seifert B., Albrecht W., Richau K., Groth T., Lendlein A. (2008) Hemocompatibility of poly(ether imide) membranes functionalized with carboxylic groups,
  www.sera.de  
The products are specially developed by the sera laboratory scientists under the guidance of Prof. Dr. Günter Schmahl, and have been tested in cooperation with the “Deutsches Reptilien-Zentrum” (German Reptile Center) in Springe (Germany) for their daily use suitability.
С новите лекарства sera med Professional sera Tremacestol, Oxyspirol, Eimerol и Flagamol може да третирате своите влечуги индивидуално. Продуктите бяха разработени в лабораториите на sera от научен екип под ръководството на проф. д-р Günter Schmahl и са тествани за употреба в домашни условия със сътрудничеството на "Немски център за Влечуги" в Springe (Германия).
  www.raredis.org  
2006;100(7):551-5). Author is Antes G, from the Deutsches Cochrane Zentrum, Institut fur Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik, Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg. Spectacular cases of healing of usually fatal diseases gain much attention and put pressure on physicians to apply treatments which have not been sufficiently approved in clinical studies.
PubMed, порталът за биомедицинска и научна литература, индексира интересна статия на тема ”Какви доказателства са необходими в случай на фатално заболяване и кога?” (Z Arztl Fortbild Qualitatssich. 2006;100(7):551-5 ). Автор е Antes G, от Deutsches Cochrane Zentrum, Institut fur Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik, Albert-Ludwigs-Universitat Freiburg. Драматични случаи на излекуване на обикновено фатални заболявания получават все повече вникмание и принуждават лекарите да прилагат лечения, които все още не са одобрени напълно в клинични изследвания. Но често тези случаи са недобре документирани. Освен това броят на спонтанните ремисии при рак са твърде надценени. Обещаващите индивидуални наблюдения трябва да бъдат потвърдени чрез серии случаи, за да се събере информация, която да е от полза за пациентите в бъдеще. Необходимо е да се полагат усилия за организиране на добре планирани проучвания, особено в областта на редките болести. За да прочетете резюмето на статията, натиснете тук.