zero tolerance – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      20 Results   15 Domains
  www.cls-sofia.org  
drawing media attention to the negative aspects of the zero-tolerance approach
привличане вниманието на медиите върху негативните страни на подхода нулева толерантност;
  cls-sofia.org  
drawing media attention to the negative aspects of the zero-tolerance approach
привличане вниманието на медиите върху негативните страни на подхода нулева толерантност;
  www.vinexbg.com  
- Zero tolerance of discrimination
- Забрана за дискриминация.
  www.beerecl.com  
The BEERECL programme was dedicated to providing quality technical assistance and services to clients and had zero tolerance policy towards impropriety.
Целта на КЛЕЕВЕИ е да предоставя качествена техническа помощ и услуги на клиентите си и да се стремим към прозрачност и яснота.
  www.interregrobg.eu  
Our principle: Zero tolerance to fraud!
Нашият принцип: Нулева толерантност за измама!
  play.google.com  
Google has a zero-tolerance policy against child sexual abuse imagery. If we become aware of content with child sexual abuse imagery, we will report it to the appropriate authorities and delete the Google Accounts of those involved with the distribution.
Google води политика на нулева толерантност спрямо детската порнография. Ако установим наличието на подобно съдържание, ще подадем сигнал до съответните власти за него и ще изтрием профилите в Google на участващите в разпространението му.
  www.google.no  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities. Any Google Accounts used to post child sexual abuse images are immediately terminated.
Google полага големи усилия, за да предостави безопасна практическа работа на всички, които използват услугите ни. Подходът ни има три основни елемента: (1) мощни инструменти, с чиято помощ семействата по-добре да контролират дейността си онлайн; (2) съвместна работа с правораздаващи органи и партньори в бранша за спиране на нелегалното съдържание и дейност онлайн; и (3) усилия в областта на обучението с цел да се повиши осведомеността за безопасността онлайн.
  mail.google.com  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities. Any Google Accounts used to post child sexual abuse images are immediately terminated.
Google полага големи усилия, за да предостави безопасна практическа работа на всички, които използват услугите ни. Подходът ни има три основни елемента: (1) мощни инструменти, с чиято помощ семействата по-добре да контролират дейността си онлайн; (2) съвместна работа с правораздаващи органи и партньори в бранша за спиране на нелегалното съдържание и дейност онлайн; и (3) усилия в областта на обучението с цел да се повиши осведомеността за безопасността онлайн.
  maps.google.ca  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities. Any Google Accounts used to post child sexual abuse images are immediately terminated.
Google полага големи усилия, за да предостави безопасна практическа работа на всички, които използват услугите ни. Подходът ни има три основни елемента: (1) мощни инструменти, с чиято помощ семействата по-добре да контролират дейността си онлайн; (2) съвместна работа с правораздаващи органи и партньори в бранша за спиране на нелегалното съдържание и дейност онлайн; и (3) усилия в областта на обучението с цел да се повиши осведомеността за безопасността онлайн.
  www.google.li  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities. Any Google Accounts used to post child sexual abuse images are immediately terminated.
Google полага големи усилия, за да предостави безопасна практическа работа на всички, които използват услугите ни. Подходът ни има три основни елемента: (1) мощни инструменти, с чиято помощ семействата по-добре да контролират дейността си онлайн; (2) съвместна работа с правораздаващи органи и партньори в бранша за спиране на нелегалното съдържание и дейност онлайн; и (3) усилия в областта на обучението с цел да се повиши осведомеността за безопасността онлайн.
  6 Hits www.euinside.eu  
The most serious problems are in Turkey and Macedonia. The Commission calls for zero tolerance to hate speech, violence and threats. Brussels will assist these processes except through the regular progress reports, but also by organising a LGBT conference in 2014 and by improving its cooperation with international organisations and the civil society.
Картината, която ЕК рисува в стратегията си за разширяването е също твърде отчайваща. "Хомофобия, дискриминация и престъпления от омраза на базата на сексуална ориентация и полова идентичност са все още широко разпространени в Западните Балкани и Турция. Това донякъде се дължи на непълни законодателни рамки, но също и на непостоянното прилагане на правните разпоредби". Най-сериозните проблеми са в Турция и Македония. Комисията призовава за нулева толерантност към словото на омраза, насилието и заплахите. ЕК ще подпомага тези процеси освен чрез редовните доклади и препоръки, но и като организира гей-конференция на високо равнище през 2014 година и подобри сътрудничеството си с международни организации и гражданското общество.