zhou – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      28 Results   5 Domains
  4 Hits www.bulgariachina.com  
Zhou Jingsun
Джу Синюен
  2 Hits www.raredis.org  
PubMed, the Internet portal of biomedical and life sciences literature, indexed an interesting article, entitled “Giant mucinous biliary cystadenoma.” (Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2007 Feb;6(1):101-3). Authors are Zhou JP, Dong M, Zhang Y,
PubMed, порталът за биомедицинска и научна литература индексира интересна статия на тема „Голям муцинозен билиарен кистаденом.” (Hepatobiliary Pancreat Dis Int. 2007 Feb;6(1):101-3). Автори са Zhou JP, Dong M, Zhang Y,
  3 Hits www.nato.int  
Zhou Xiaochuan, the head of the People’s Bank of China, feels that the flaws in the international monetary system could be dealt with to a certain degree by creating a new world reserve currency. His controversial idea alarmed the Americans, but was quietly welcomed by many Europeans and Asians.
Джоу Сяочуан, гуверньор на Китайската народна банка, смята, че недостатъците на международната парична система до известна степен могат да бъдат поправени чрез създането на нов световен валутен резерв. Спорната му идея разтревожи американците, но бе спокойно приветствана от редица европейски и азиатски държави. Макар че идеята на Джоу не предполага да се замени доминиращото положение на долара в близко бъдеще, тя може да предизвика революция в международната парична система.