zone in – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      29 Results   13 Domains
  7 Hits china2ceec.org  
In response to a question to the Chinese side about the potential airborne transport and in view of the fact, that there is an air trade zone in China (Shanghai) Pilot Free Trade Zone and international airport in Plovdiv (close to the logistics hub of APACCCEEC), was answered with the argument that it would be difficult to reach.
В отговор на въпрос към китайската страна, относно потенциалния пренос на стоки по въздух и с оглед на факта, че в Пилотната Китайска (Шанхайска) зона за свободна търговия има обособена зона само за въздушна търговия, а в близост до логистичния хъб на Центъра в Пловдив се намира международно летище, беше отговорено с аргумента, че би било трудно постижимо. За целта трябва да се проведат директни преговори между министерствата на двете страни и постигането на определени договорености.
  2 Hits www.lifeneophron.eu  
Human activities have contributed in the formation of these valuable habitats over the course of many centuries. They include forestry, livestock breeding and extensive agriculture in the sub-mountainous zone. In recent years, it has become one of the most popular mountain and ecotourist destinations in Greece. Moreover, tourism, amateur fishing and recreation activities are rapidly developing.
В продължение на векове човешката дейност е спомогнала за формирането на тези ценни местообитания. Тя включва горско стопанство, животновъдство и екстензивно земеделие в нископланинската зона. През последните години Тимфи се е превърнала в една от най-популярните дестинации за планински и еко-туризъм в Гърция.
  2 Hits lifeneophron.eu  
Human activities have contributed in the formation of these valuable habitats over the course of many centuries. They include forestry, livestock breeding and extensive agriculture in the sub-mountainous zone. In recent years, it has become one of the most popular mountain and ecotourist destinations in Greece. Moreover, tourism, amateur fishing and recreation activities are rapidly developing.
Важна зона за размножаващи се грабливи птици и видове, свързвани с алпийски и горски местообитания. Гнездящите птици включват четири от десетте вида в Европа, които са ограничени в Евразийския високо-планински (алпийски) биом. В миналото Gypaetus barbatus и Gyps fulvus са се размножавали в местността, докато Neophron percnopterus все още гнезди тук.
  www.deo.uni-sofia.bg  
Bulgaria is third in the world in Internet distribution and speed. There is FREE WiFi and Internet in the buildings of the malls, universities, many restaurants and cafes, in the cars of some taxi companies, in the metrostations, in the downtown pedestrian zone, in Zaimov park, in Boris’ Garden and in many other places in the city. The mobile operators offer various packages 4G internet at a maximum speed. There also providers of are high speed Internet and optic cable digit TV with more than 200 programmes.
В града има благоустроени паркове. Най-големият от тях(3.02 кв.км площ ) е Борисовата градина .Началото й е поставено през 1882 г , а името си получава през 1895 година в чест на престолонаследника княз Борис ,който тогава навършва 1 година . В нея има открити тенис кортове,маси за тенис на маса и футболни игрища с големи и малки врати , на които може да се спортува срещу минимално заплащане .
  6 Hits www.euinside.eu  
Italy and France have been officially cleared by the European Commission last week, for their much controversial unilateral reaction aimed at solving the problem with the North-African immigrant flow. In April this year Italy has issued the North-Africans temporally residence permits for the Schengen zone, in response to that France quickly managed to close its Italian border to keep its territory free of the refugees. The French-Italian affair has been called by Guy Verhofstadt (leader of the Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe in the European Parliament) a ping-pong game of passing the responsibility for the thousands of Tunisians looking for a shelter.
Италия и Франция бяха официално оправдани от Европейската комисия миналата седмица по повод твърде спорните им едностранни действия да решат проблема с наплива на имигранти от Северна Африка. През април тази година Италия издаде временни разрешителни за пребиваване на северно-африканците на територията на Шенгенското пространство, а Франция в отговор побърза да затвори границата си с Италия, за да се предпази от бежански наплив. Френско-италианският спор беше оприличен от Ги Верхофстад (лидер на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа) на игра на пинг-понг по прехвърляне на отговорността за хилядите тунизийци, търсещи убежище.
  balkani.org  
The idea for establishing a trans-border protected zone in West Stara Planina on the border with Yugoslavia was discussed for the first time during the 80-ties. It was considerd again on a bilateral level in 1995-96, when the two governments agreed the etsbalishment of a trans-border park.
Идеята за създаване на транс гранична защитена зона в Западна Стара планина на границата с Югославия се обсъжда за пръв път през осемдесетте години. Тя отново се обсъжда на двустранно равнище през 1995-96 година, когато правителствата на двете страни се споразумяват за изграждането на транс граничен парк. През 1997 година от югославската страна на Западна Стара планина е обявена защитена територия. В момента тече процедура за обявяване на Природен Парк „Белоградчишки скали“, предложен по проект на РЕЦ Будапеща. Територията, предложената за включване се простира на по-малка площ от предложения Природен парк „Западна Стара планина“, но е едно добро начало за запазването на природното и културно наследство на района.
  mi.government.bg  
They have been here already. They have visited different parts of Bulgaria, they have been in the economic zone in Bozhurishte. One of the companies – ”Multivac”, which is a European leader in the production of packaging machinery, including packaging – starting with juice and finishing with cans – has identified 2 destinations.
- Не само ние - министерството на икономиката и агенцията за инвестициите, имаше доклади от баварски фирми, които вече са инвестирали в България и които дават страната ни за положителен пример. Казаха кои са плюсовете и защо си заслужава да се инвестира. Самите те заявиха, че ще разширяват присъствието си. Ние мислехме, че донякъде е замразен интересът на летище Мюнхен към концесията на летище София Напротив, имаше директор от летището и заяви, че твърдо проявяват интерес към концесията. Ще я очакват и имат сериозен интерес.
  www.mi.government.bg  
They have been here already. They have visited different parts of Bulgaria, they have been in the economic zone in Bozhurishte. One of the companies – ”Multivac”, which is a European leader in the production of packaging machinery, including packaging – starting with juice and finishing with cans – has identified 2 destinations.
- Едната е фирма, която вече работи в България, каза, че имала идея да открива офис в Румъния, но ще разкрива в България. Тя е в Севлиево и разработва компоненти за “Видима” и “Идеал Стандард”. Третата компания, която беше с насока за Румъния, е “Баумюлер”, тя има производство в Чехия и Словения, работи в сферата на автоматизиране на производствените процеси. Те са по-скоро като логистици, които наблюдават технологични линии и предлагат подобрения, но не само логистично, а изработват и машини, които да автоматизират процеса. Те казаха, че са гледали Румъния и България, но след нашата среща мисля, че нямат колебание. Имахме среща със Съюза на производители на машини и съоръжения в Германия. Те докараха тези инвеститори, които проявяват интерес към развиване на машиностроенето у нас и към възможността за обучение на кадри - средно ниво и висок персонал. Постигнахме договореност да се подпише меморандум между Българската агенция за инвестиции и 2 техни агенции за инвестиции.