zones of – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      17 Results   12 Domains
  bulgartransgaz.bg  
Operational limits and exploitational zones of the linepack
Оперативни граници и експлоатационни зони на лайнпека
  www.bulgartransgaz.bg  
Operational limits and exploitational zones of the linepack
Оперативни граници и експлоатационни зони на лайнпека
  www.sofia2019.bg  
On the territory of Sofia municipality there are 7 zones of national ecological network Natura 2000. Sofia can be crossed only through its  parks, according to a city resident.
На територията на Столична община има 7 защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000. София може да бъде прекосена само през паркове, според жител на града.
  prototype.sofia2019.bg  
On the territory of Sofia municipality there are 7 zones of national ecological network Natura 2000. Sofia can be crossed only through its  parks, according to a city resident.
На територията на Столична община има 7 защитени зони от националната екологична мрежа Натура 2000. София може да бъде прекосена само през паркове, според жител на града.
  www.nato.int  
Historically, Central Asia has been referred to in the context of its position at the crossroads of East and West, nestled between empires and bordering zones of conflict and insecurity (e.g. Afghanistan, China’s Xinjiang province, and Iran).
Исторически Средна Азия е известна с положението си на кръстопътя между Изтока и Запада, сгушена между империи и зони на конфликти и несигурност (например Афганистан, провинция Синцзян в Китай и Иран). Въпреки че през Студената война регионът до голяма степен бе игнориран, неговата жизненост и значение бързо бяха преоткрити.
  www.sera.de  
Fish from West Africa live in the bank zones of rivers and standing water. Constructions from stone slabs located at the sides of the aquarium provide spawning caves for the cichlids and crevices for plants to grow directly on the rock.
Рибите от Западна Африка живеят в плитчините на реките и застояла вода. Конструкции от каменни плочи покрай стените на аквариума осигуряват пещери за хвърляне на хайвер от цихлидите, както и пукнатини за закрепване на растенията. Празни черупки от кокосов орех също магат да служат като място за хвърляне на хайвер. Пасажните харацини стават много активни в средните водни слоеве. За тези риби подходяща е мека до средно твърда вода.
  3 Hits www.euinside.eu  
something very important, which is being understood in various ways in the various zones of the EU. "Now, you all know that no Polish politician’s speech can ever take place without a strong word on solidarity! But it doesn’t mean transfers from rich to poor! It means capacity for reciprocal sacrifices".
сама за себе си. Необходима е по-директна демокрация на европейско ниво. Той обаче подчерта нещо много важно, което се разбира повратно в различните зони на ЕС. "Както знаете, няма полски политик, в чиято реч да не се намери място за думата 'солидарност'! Но тя не означава прехвърляне на пари от богатите към бедните! Тя означава готовност за реципрочни жертви". В този смисъл Полша предлага В4 да приеме за своя обща кауза, че не е честно някои страни-членки да субсидират други директно или косвено, без съответната дисциплина и бюджетен контрол. "Другата страна на солидарността е отговорността".