zoological society – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      10 Results   2 Domains
  9 Hits bspb.org  
Frankfurt zoological Society
Hawk Mountain Sanctuary, USA
  www.neophron.bspb.org  
The field activities are part of a project recently started by the BSPB, Urgent Measures for Protecting the Egyptian Vulture in Bulgaria, with backing from the Frankfurt (Germany) Zoological Society and the Foundation for the Black Vulture.
Заетите от двойки гнездови територии в страната до момента са едва 36. Една трета от двойките не са пристъпили към размножаване или са гнездили неуспешно и няма да имат малки. Две територии са заети от самотни птици, а в Източните Родопи бяха открити гнездата на 4 двойки, за чието съществуване се знаеше, но гнездовищата досега не бяха известни. Предвиждат се нови посещения на териториите, където има предположения за присъствие на други двойки...