zoological – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      16 Results   6 Domains
  11 Hits bspb.org  
- To have basic or better ornithological, zoological or botanical knowledge;
- Основни или по-добри от основните орнитологични, зоологични или ботанически познания;
  www.lifeneophron.eu  
We would like to thank especially the National Museum of Natural History in Sofia and to the Natural History Museum in Kotel, the Zoological Museum of Athens and the Goulandris Natural History Museum for their assistance!
Отправяме специални благодарности към Националния природонаучен музей в София, към Природонаучния музей в Котел, към Музея по зоология в Атина и към Природонаучния музей Гуландрис (Гърция) за оказаното съдействие!
  lifeneophron.eu  
We would like to thank especially the National Museum of Natural History in Sofia and to the Natural History Museum in Kotel, the Zoological Museum of Athens and the Goulandris Natural History Museum for their assistance!
Отправяме специални благодарности към Националния природонаучен музей в София, към Природонаучния музей в Котел, към Музея по зоология в Атина и към Природонаучния музей Гуландрис (Гърция) за оказаното съдействие!
  www.britishcouncil.bg  
Poisons and potions are the weapons of choice for many of Shakespeare’s most iconic characters. We took a closer look at the botanical and zoological basis of some of these elixirs to find out whether they'd actually work.
Отровите и еликсирите са оръжие, което най-популярните герои на Шекспир често избират. Разгледахме по-подробно ботаническата и биологическа основа на някои от тези еликсири, за да разберем дали наистина действат.
  www.neophron.bspb.org  
The field activities are part of a project recently started by the BSPB, Urgent Measures for Protecting the Egyptian Vulture in Bulgaria, with backing from the Frankfurt (Germany) Zoological Society and the Foundation for the Black Vulture.
Заетите от двойки гнездови територии в страната до момента са едва 36. Една трета от двойките не са пристъпили към размножаване или са гнездили неуспешно и няма да имат малки. Две територии са заети от самотни птици, а в Източните Родопи бяха открити гнездата на 4 двойки, за чието съществуване се знаеше, но гнездовищата досега не бяха известни. Предвиждат се нови посещения на териториите, където има предположения за присъствие на други двойки...