zoology – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Wikipedia
Zoology  "Zoology" z oʊ ˈ ɒ l ə dʒ i , occasionally spelled "zoölogy", is the branch of biology that relates to the animal kingdom, including the structure, embryology, evolution, classification, habits, and distribution of all animals, both living and extinct. The term is derived from Ancient Greek ζῷον (zōon, “animal”) + λόγος (logos, “knowledge”). Зоология  "Зоологията" е наука за животните. Тя изучава формата и устройството на животните, процесите, които се извършват в тях, взаимоотношенията им с околната среда, индивидуалното им и историческо развитие.

Keybot      18 Results   6 Domains
  6 Hits rnhm.org  
Institute of Zoology — BAS, Bulgaria
Институт по Зоология — БАН, България
  2 Hits pixnio.com  
dog, ground, animal, fur, cute, canine, outdoor, zoology
куче, сладко, домашен любимец, животни, трева, кученце, портрет, открито, кучешки
  2 Hits landforlife.org  
From 3rd to November 6th, 2016 in Belgrade, Serbia, was held the 6th European Ground Squirrel Meeting. The meeting took place at the Instutute of Zoology, Faculty of Biology Un...
От 3-ти до 6-ти ноември 2016 г. в Белград, Сърбия, се проведе 6-тата Международна среща на специалистите по европейския лалугер ( Spermophilus citellus ). Срещата се състоя в с...
  www.landforlife.org  
From 3rd to November 6th, 2016 in Belgrade, Serbia, was held the 6th European Ground Squirrel Meeting. The meeting took place at the Instutute of Zoology, Faculty of Biology Un...
От 3-ти до 6-ти ноември 2016 г. в Белград, Сърбия, се проведе 6-тата Международна среща на специалистите по европейския лалугер ( Spermophilus citellus ). Срещата се състоя в с...