zoom in – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      26 Results   11 Domains
  www.google.fr  
The blue overlay shows where Street View imagery is available. You can zoom in to an area to see more detail.
Синьото наслагване показва къде има налични изображения в Street View. Можете да увеличите мащаба към отделен район, за да видите повече подробности.
  6 Hits manuals.playstation.net  
Zoom in/Zoom out
Увеличаване и смаляване
  www.fotofabrika.org  
To zoom in - double click on the map.
За да приближите картата - кликнете два пъти върху нея.
  javascripton.com  
- added zoom out, zoom in animations on hovering to country flags
- Добавя отдалечаване, увеличение в анимации на висене на знамена страни
  2 Hits www.apkgplay.com  
Navigate between home screens to interact with the clock or pinch to zoom in and out. Watch the clock text rotate and the background move from side to side.
Придвижвайте се между началните екрани, за да си взаимодействат с този тапет или щипка, за да увеличавате и намалявате. Гледайте текста завъртане и движение на заден план от страна до страна.
  surveynuts.com  
Maybe you want to ask people about different versions of your website or several T-shirt designs ? We make this easy, and respondents will even be able to zoom in on those pictures to see them full screen before voting.
Супер интуитивен интерфейс за създаване на Вашите анкети, който Ви предоставя предварителен преглед в реално време. Повечето от нашите конкуренти имат сложен интерфейс от типа влачене и пускане, който изглежда така, сякаш сте в пилотската кабина на самолет. За разлика от тях, ние се фокусираме върху удобството. Анкетите трябва да могат да се създават лесно.