zoos – Bulgarian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      42 Results   8 Domains
  www.mondoveto.com  
HELP ZOOS FROM ALL OVER THE WORLD!
ПОМАГАЙ НА ЗООПАРКОВЕ ОТ ЦЯЛ СВЯТ!!!
  13 Hits lifeneophron.eu  
The vultures are provided by the Praha Zoo within the framework of the European Endangered Species Programmes (EEP) of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), by courtesy of the Vulture Conservation Foundation (VCF).
Малките са осигурени чрез Зоопарка в Прага в рамките на програмата за размножаване на редки видове (ЕЕP) на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA), с любезното съдействие на Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).
  13 Hits www.lifeneophron.eu  
The vultures are provided by the Praha Zoo within the framework of the European Endangered Species Programmes (EEP) of the European Association of Zoos and Aquaria (EAZA), by courtesy of the Vulture Conservation Foundation (VCF).
Малките са осигурени чрез Зоопарка в Прага в рамките на програмата за размножаване на редки видове (ЕЕP) на Европейската Асоциация на Зоопарковете и Аквариумите (EAZA), с любезното съдействие на Фондацията за опазване на лешоядите (VCF).
  www.sera.de  
Due to its extraordinary properties, siporax can, however, also be found in the filter systems of many zoos. sera siporax Professional will be used in the filter system of the aquariums in the Darwineum, which is momentarily built, and which will demonstrate the evolution theory by Charles Darwin in the zoo of Rostock/Germany.
Благодарение на изключителните си свойства, siporax, може да бъде видян в системата от филтри на много зоологически градини. sera siporax Professional ще се използва в система за филтриране на аквариума в Darwineum, който е построен за да демонстрира теорията за еволюцията на Чарлз Дарвин в зоологическата градина в Рощок / Германия.
  10 Hits bspb.org  
Over 150 non-governmental conservation organizations and zoos from many countries all over the world celebrated the International Vulture Awareness Day (IVAD) on September 6, 2014. The event was held for the fifth consecutive year and aimed to attract attention of the wider international community to the problems and the preservation of some of the most endangered birds in the world - vultures.
Над 150 неправителствени природозащитни организации и зоопаркове от десетки държави честваха международния ден на лешоядите (IVAD) на 6-ти септември 2014 година. Събитието се провежда за 5-та поредна година и има за цел да привлече вниманието на широката международна общност към проблемите и опазването на едни от най-застрашените птици на планетата – лешоядите.
  www.google.fr  
This three-wheel pedi-cab with a camera system on top automatically gathers imagery as the operator pedals along. As a result, we've shared Views from locations including theme parks, university campuses, zoos, Stonehenge, and UNESCO World Heritage sites across the globe.
Въпреки че имахме възможност да посетим прекрасни места по света с автомобила за Street View, някои от най-интересните и забавни от тях не са достъпни с кола. За да стигнем до тесните европейски улички – например в Барселона и Париж – екип от инженери създаде система от камери, базирана върху триколка. Тази триколесна велорикша с камери в горната част автоматично събира изображения, докато операторът се придвижва, въртейки педалите. Като резултат споделихме изображения в Street View от различни местоположения, включително тематични паркове, университети, зоологически градини, Стоунхендж и обекти на световното наследство на ЮНЕСКО в целия свят.