yours – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      168 Results   68 Domains
  www.mbz.hr  
Marko Ruždjak: Vaš odani... / Yours Sincerely... for solo clarinet
Marko Ruždjak: Vaš odani... / Yours Sincerely... za klarinet solo
  maps.google.it  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
Čak i ako ne znate točno što tražite, pronaći odgovor na internetu naš je problem, ne vaš. Pokušavamo predvidjeti potrebe koje naša globalna publika još nije izgovorila, te ih zadovoljiti proizvodima i uslugama koji postavljaju nove norme. Kad smo pokrenuli Gmail, imao je više prostora za pohranjivanje od ijedne dostupne usluge e-pošte. U retrospektivi je ponuditi to bilo očito – ali to je zato što sada imamo nove norme za pohranjivanje e-pošte. To su vrste promjena koje se trudimo unijeti i uvijek tražimo nove prostore gdje možemo unijeti promjenu. Konačno, naše stalno nezadovoljstvo stvarima kakve jesu postaje poticajna sila koja stoji iza svega što radimo.
  2 Hits www.google.ie  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
Čak i ako ne znate točno što tražite, pronaći odgovor na internetu naš je problem, ne vaš. Pokušavamo predvidjeti potrebe koje naša globalna publika još nije izgovorila, te ih zadovoljiti proizvodima i uslugama koji postavljaju nove norme. Kad smo pokrenuli Gmail, imao je više prostora za pohranjivanje od ijedne dostupne usluge e-pošte. U retrospektivi je ponuditi to bilo očito – ali to je zato što sada imamo nove norme za pohranjivanje e-pošte. To su vrste promjena koje se trudimo unijeti i uvijek tražimo nove prostore gdje možemo unijeti promjenu. Konačno, naše stalno nezadovoljstvo stvarima kakve jesu postaje poticajna sila koja stoji iza svega što radimo.
  maps.google.ch  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
Čak i ako ne znate točno što tražite, pronaći odgovor na internetu naš je problem, ne vaš. Pokušavamo predvidjeti potrebe koje naša globalna publika još nije izgovorila, te ih zadovoljiti proizvodima i uslugama koji postavljaju nove norme. Kad smo pokrenuli Gmail, imao je više prostora za pohranjivanje od ijedne dostupne usluge e-pošte. U retrospektivi je ponuditi to bilo očito – ali to je zato što sada imamo nove norme za pohranjivanje e-pošte. To su vrste promjena koje se trudimo unijeti i uvijek tražimo nove prostore gdje možemo unijeti promjenu. Konačno, naše stalno nezadovoljstvo stvarima kakve jesu postaje poticajna sila koja stoji iza svega što radimo.
  maps.google.pl  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
Čak i ako ne znate točno što tražite, pronaći odgovor na internetu naš je problem, ne vaš. Pokušavamo predvidjeti potrebe koje naša globalna publika još nije izgovorila, te ih zadovoljiti proizvodima i uslugama koji postavljaju nove norme. Kad smo pokrenuli Gmail, imao je više prostora za pohranjivanje od ijedne dostupne usluge e-pošte. U retrospektivi je ponuditi to bilo očito – ali to je zato što sada imamo nove norme za pohranjivanje e-pošte. To su vrste promjena koje se trudimo unijeti i uvijek tražimo nove prostore gdje možemo unijeti promjenu. Konačno, naše stalno nezadovoljstvo stvarima kakve jesu postaje poticajna sila koja stoji iza svega što radimo.
  www.google.no  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
Čak i ako ne znate točno što tražite, pronaći odgovor na internetu naš je problem, ne vaš. Pokušavamo predvidjeti potrebe koje naša globalna publika još nije izgovorila, te ih zadovoljiti proizvodima i uslugama koji postavljaju nove norme. Kad smo pokrenuli Gmail, imao je više prostora za pohranjivanje od ijedne dostupne usluge e-pošte. U retrospektivi je ponuditi to bilo očito – ali to je zato što sada imamo nove norme za pohranjivanje e-pošte. To su vrste promjena koje se trudimo unijeti i uvijek tražimo nove prostore gdje možemo unijeti promjenu. Konačno, naše stalno nezadovoljstvo stvarima kakve jesu postaje poticajna sila koja stoji iza svega što radimo.
  www.rovinj.com  
Here you will find fabulous medieval towns on hills, full of history, culture, autochthonous offer and Mediterranean charm. We are talking about places such as Hum, Motovun, Oprtalj, Momjan… The choice is yours.
S obzirom da je riječ o relativno kratkom izletu i da ste već u središtu Istre, ovo je ujedno prilika da posjetite zelenu unutrašnjost poluotoka. Ovdje vas očekuju bajkoviti srednjovjekovni gradići na brdašcima, prepuni povijesti, kulture, autohtone ponude i mediteranskog šarma. Govorimo o mjestima poput Huma, Motovuna, Oprtlja, Momjana… Izbor je na vama.
  maps.google.ca  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
Čak i ako ne znate točno što tražite, pronaći odgovor na internetu naš je problem, ne vaš. Pokušavamo predvidjeti potrebe koje naša globalna publika još nije izgovorila, te ih zadovoljiti proizvodima i uslugama koji postavljaju nove norme. Kad smo pokrenuli Gmail, imao je više prostora za pohranjivanje od ijedne dostupne usluge e-pošte. U retrospektivi je ponuditi to bilo očito – ali to je zato što sada imamo nove norme za pohranjivanje e-pošte. To su vrste promjena koje se trudimo unijeti i uvijek tražimo nove prostore gdje možemo unijeti promjenu. Konačno, naše stalno nezadovoljstvo stvarima kakve jesu postaje poticajna sila koja stoji iza svega što radimo.
  privacy.google.com  
To protect your account from bad guys, we keep an eye out for unusual activity and notify you when something does not seem right. For example, if an unknown device attempts to sign in to your account or if your account recovery information is changed, we contact you right away to confirm that this activity is yours.
Kako bismo zaštitili vaš račun od uljeza, stalno pratimo neobične aktivnosti i obavještavamo vas kada nešto izgleda sumnjivo. Na primjer, ako se nepoznati uređaj pokuša prijaviti na vaš račun ili ako se promijene informacije za oporavak vašeg računa, odmah vas kontaktiramo i tražimo da potvrdite tu aktivnost. Obavijesti se šalju e-poštom, ali možete se registrirati i za primanje SMS-ova na telefonu.
  3 Hits www.aurea-krk.com  
REVIEWS Read reviews or send us yours!
RECENZIJE Pročitajte recenzije ili nam pošaljite svoju!
  www.google.cn  
Some of our Services allow you to submit content. You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.
Neke naše Usluge vam omogućuju da predate sadržaj. Zadržavate prava intelektualnog vlasništva koja imate nad tim sadržajem. Ukratko, ono što je vaše i ostaje vaše.
  www.google.fr  
Some of our Services allow you to submit content. You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.
Neke naše Usluge vam omogućuju da predate sadržaj. Zadržavate prava intelektualnog vlasništva koja imate nad tim sadržajem. Ukratko, ono što je vaše i ostaje vaše.
  kinokino.hr  
"Just so you know, mommy is my mommy, and not yours."
"Samo da znaš, mama je moja mama, a ne tvoja."
  36 Hits www.viajesalpasado.com  
A hug from a reader and admirer of yours and Manu Leguineche
Zagrljaj iz čitatelj i ljubitelj tvoje i Manu Leguineche
  www.dpd.com  
The choice is yours.
Izbor je na vama.
  www.pwc.hr  
In an increasingly interconnected world, it’s imperative for businesses like yours to rethink your contingency planning. Transformed global business and operations strategies add new interruption risks to existing risk portfolios.
U sve povezanijem svijetu, nužno je da društva poput Vašeg imaju plan za izvanredne situacije . Preoblikovane strategije globalnog poslovanja dodaju nove rizike od prekida postojećim portfeljima rizika. Izgrađivanje otpornog poslovanja koje se može oporaviti teže je primijeniti kada se kriza dogodi, a vrijeme je dragocjeno.
  www.google.pt  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
Čak i ako ne znate točno što tražite, pronaći odgovor na internetu naš je problem, ne vaš. Pokušavamo predvidjeti potrebe koje naša globalna publika još nije izgovorila, te ih zadovoljiti proizvodima i uslugama koji postavljaju nove norme. Kad smo pokrenuli Gmail, imao je više prostora za pohranjivanje od ijedne dostupne usluge e-pošte. U retrospektivi je ponuditi to bilo očito – ali to je zato što sada imamo nove norme za pohranjivanje e-pošte. To su vrste promjena koje se trudimo unijeti i uvijek tražimo nove prostore gdje možemo unijeti promjenu. Konačno, naše stalno nezadovoljstvo stvarima kakve jesu postaje poticajna sila koja stoji iza svega što radimo.
  images.google.co.uk  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
Čak i ako ne znate točno što tražite, pronaći odgovor na internetu naš je problem, a ne vaš. Pokušavamo predvidjeti potrebe koje naša globalna publika još nije izrazila i zadovoljiti ih proizvodima i uslugama koji postavljaju nove norme. Kad smo pokrenuli Gmail, imao je više prostora za pohranjivanje od ijedne dostupne usluge e-pošte. Iz današnje se perspektive to čini očitim, ali to je zato što sada imamo nove norme za pohranjivanje e-pošte. To su vrste promjena koje se trudimo unijeti i uvijek tražimo nove prostore na kojima možemo unijeti promjenu. Konačno, naše stalno nezadovoljstvo stvarima kakve jesu motivira nas u svemu što radimo.
  nemetova-prima.hr  
Yours sincerely,
S poštovanjem,
  www.women-war-memory.org  
Yours faithfully,
S poštovanjem,
  2 Hits www.living-democracy.com  
How did you feel when you met the first person wearing a sticker identical to yours?
Kako se osjećate kad upoznate prvu osobu koja nosi naljepnicu identičnu vašoj?
  3 Hits igor.stojakovic.net  
On a day like we had that day, you simply wish that one of small lovely houses by the stream is yours, that you can sit here and listen the water purling around these stones. Maybe, one day we’ll be able to do that, who knows.
Za ovako lijepog dana čovjek poželi da je jedna od kućica uz potok njegova i da može tu zaleći i slušati kako potok žubori. Tko zna, možda jednog dana i budemo mogli, nikad se ne zna.
  www.moneywin24.com  
We know the importance of time and we certainly don’t want to waste yours. We suggest you take a couple of minute of your time to get to know the method so you can make money online.
Jasna nam je važnost vremena i sigurno da ne želimo da gubimo vaše vrijeme. Predlažemo da nam posvetite koji minut vašeg vremena i upoznate se sa metodom online zaradadivanja.
  www.inforovinj.com  
Yours,
Vaš,
  www.korcula-property.com  
Sincerely Yours,
S poštovanjem Vaš,
  www.unios.hr  
Textbook title: Sincerely Yours, 3rd Edition
Tip publikacije: znanstvena knjiga
  elta.org.rs  
Yours sincerely,
Post Views: 414
  2 Hits www.zaklada-ana-rukavina.hr  
If there is a patient with the same human leukocyte antigens (HLA) as yours, you will be contacted by the Institute for tissue typing and asked once again if you are still willing to make a cell donation.
Ako se nađe bolesnik koji ima iste antigene tkivne snošljivosti kao i Vi kontaktirat će Vas Hrvatski registar i ponovno Vas pitati pristajete li na donaciju koštane srži, odnosno matičnih stanica.
  8 Hits hotornot.com  
Maybe you want to take a walk in Oliwa Park, go dancing until dawn or have a cup of delicious coffee on the Long Embankment? Create your free profile on Hot or Not and start meeting new guys and girls in your area and beyond. Make new friends, go out on dates, boost your social life - the choice is yours.
Hot or Not je odlično mjesto za potragu. Što misliš o šetnji u Oliwa parku, plesanju do zore ili vrhunskoj šalici kave na Dugom molu? Napravi besplatno svoj profil na Hot or Notu, upoznaj nove dečke i cure iz okolice i šire. Pronađi nove prijatelje, dogovori spoj, obogati društveni život - izbor je samo tvoj.
  www.bosch.hr  
Whether you’re a student, a recent graduate, or a seasoned expert, we’re on the lookout for talent like yours. At Bosch you have opportunities in various functional areas – from controlling to research and development, from human resources to sales.
Bez obzira na to jeste li student, iskusni stručnjak ili ste nedavno diplomirali, u potrazi smo za talentom poput vašeg. U Boschu imate mogućnosti u različitim funkcionalnim područjima – od kontrolinga do istraživanja i razvoja, od ljudskih potencijala do prodaje. S vama želimo izgraditi dugoročan radni odnos. Stoga aktivno promičemo vaš stručni i osobni razvoj.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Arrow