youth unemployment – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Dictionary
 IATE Social affairs
youth unemployment => nezaposlenost mladih

Keybot      28 Results   7 Domains
  yourock.jobs  
YouRock was founded in 2013 to support the employability of young people. YouRock was developed in response to two emerging issues in relation to youth unemployment and the economic crisis in the EU.
YouRock je osnovan 2013. godine kako bi doprinjeo zapošljivosti mladih ljudi. YouRock je razvijen kao odgovor na dvije nove pojave u odnosu na nezaposlenost mladih i ekonomsku krizui u EU.
  5 Hits www.swiss-cooperation.admin.ch  
Youth Employability will be focus of SDC interventions during the period 2009-2012 and will contribute to the reduction of youth unemployment by developing real and sustainable strategies and solutions for massive problem of youth unemployment.
Dugoročno gledano, mala i srednja preduzeća se za omogućavanje ulaganja i tehničku podršku oslanjaju na institucije i organizacije srednjeg nivoa. Takve organizacije se polako razvijaju, ali moraju, u slučaju organizacija koje su postojale u prethodnom sistemu, biti kvalificirane ili prekvalificirane.
  desa-dubrovnik.hr  
At the roundtable, “How to prevent and eliminate long-term youth unemployment in the labor market”, to all stakeholders and community media was presented DEŠA’s project “Promoting the employability of young people on geographically isolated / remote islands”, EU co-financed under the Operational Programme Human Resources Development Scheme grant means “Support programs of civil society organizations in the field of advocacy and motivation for socially excluded groups.”
DEŠA – Dubrovnik je sudjelovala na 7. Sajmu poslova koji je 26.03. organizirao Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Dubrovnik. Na okruglom stolu „Kako spriječiti i eliminirati dugotrajnu nezaposlenost mladih na tržištu rada“ svim dionicima zajednice i medijima predstavljen je projekt „Promicanje zapošljivosti mlade populacije na geografski izoliranim / udaljenim otocima“ koji sufinancira EU u okviru Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala, sheme za dodjelu bespovratnih sredstava „Podrška programima organizacija civilnoga društva u području zagovaranja i motivacije za društveno isključene skupine“.