zeal – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      14 Results   5 Domains
  alternativa-za-vas.com  
Introduce this method into your everyday routine in order to aid your lungs and at the same time supply your body with new energy and zeal.
U jogi se npr uvijek udiše i izdiše na nos, samo pojedina posebna disanja se rade ustima.
  5 Hits pda.medjugorje.ws  
Sometimes it can seem to us that the Catholics are little timid, a little hypocritical, they live their faith quietly, like an ancient tradition, without zeal… making compromises with the values of the world…
Katkada nam se može učiniti da su katolici ponešto plašljivi, ponešto licemjerni, mirno žive svoju vjeru kao neku staru tradiciju, bez zanosa… ulaze u kompromise s vrijednostima ovoga svijeta.
  2 Hits worldchallenge.org  
You are a target of their reproach because your faith and zeal are a rebuke to their pleasure-loving lifestyle. In short, their words are Satan’s envy raging against you. Yet the light of the gospel exposes every work of darkness, enlightening God’s people to the enemy’s wiles.
Zbog toga vas sotona ne pušta i zbog toga ste udarani. On je odlučio da neće dati nijednu priliku Duhu Svetom da ponovno zapali taj oganj u vama. Iz tog nas razloga Pavao upozorava da ne budemo u neznanju u vezi s đavoljim lukavstvima: "...da nas ne bi prevario sotona; njegove nakane vrlo dobro poznajemo" (2 Kor 2,11). Ako zanemarimo taktiku neprijatelja, možemo mu dopustiti da stekne uporište ili da nas prevari.
  www.vukovarfilmfestival.com  
While doing up the house and garden and trimming their bodies, they will again face many challenges to be overcome with their unexpected gimmicks and typical zeal, only to utter the famous catchphrase at the end: That's it!
Pat i Mat, najslavniji animirani majstori za popravke i nerazdvojni prijatelji više od 40 godina, stižu na velike ekrane. Dok raduckaju po kući i obrezuju vrt, još će se jednom upustiti u niz izazova, koje će pokušati prevladati svojim neočekivanim trikovima i dobro poznatim žarom, i to sve kako bi na koncu iznijeli svoju famoznu: A je to! (To je to!)
  5 Hits www.medjugorje.ws  
Some have also come several times even though its far away and very expensive. They try to witness their faith with a new zeal. God awakens new hope in their hearts and in the hearts of others through his own Mother.
Često sam razgovarao s onima koji su bili u Međugorju. Neki su dolazili i po više puta, iako je pud dug i vrlo skup. Nastojali su novim žarom svjedoČiti svoju vjeru. Bog u njihovim srcima i u srcima drugih preko svoje Majke budi novu nadu. Vjerujem da se ona ovdje ukazuje. Ne znam kako bih drugaČije objasnio fenomen koji se ovdje živi. Nije moguŠe da je ­avao na djelu, buduŠi da se ljudi mole. Isto tako ne može sve ovo biti jedna obiČna prijevara. Ljude se može varati kratko, ali ne punih sedamnaest godina i ne milijune ljudi. Vjerujem da se ovdje neŠto posebno doga­a zbog plodova. Ne može biti toliko dobrih plodova na loŠem stablu.