zenica – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Wikipedia
Zenica  

Keybot      216 Results   18 Domains
  4 Hits www.intea.hr  
Zenica BiH - ABB DCS SW applications commissioned
Zenica BiH - predane i puštene u rad aplikacije za ABB DCS
  3 Hits www.cip.gov.ba  
Zenica Doboj Canton
Zeničko-dobojski kanton
  www.heis.com.ba  
Feasibility Study for Water Supply and Sewage Disposal for Tuzla, Zenica and Travnik
Studija izvodljivosti o vodosnabdijevanju i odvodnji otpadnih voda za Tuzlu, Zenicu i Travnik
  21 Hits zeljko-heimer-fame.from.hr  
Zenica-Doboj canton (BA), B&H proposals (3), Nova Gradiska (coa), Pazin (coa), Zabok (coa)
Zeničko-dobojski kanton (BA), BiH prijedlozi (3), Nova Gradiška (grb), Pazin (grb), Zabok (grb)
  3 Hits www.fbihvlada.gov.ba  
Services/Offices for Statistics in Cantons with head offices in Bihać, Goražde, Široki Brijeg, Livno, Mostar, Orašje, Sarajevo, Travnik, Tuzla and Zenica..
Službe/Uredi za statistiku po kantonima sa sjedištem u Bihaću, Goraždu, Širokom Brijegu, Livnu, Mostaru, Orašju, Sarajevu, Travniku, Tuzli i Zenici.
  9 Hits www.realitica.com  
District: Zenica
Područje: Zenica
  3 Hits www.swiss-cooperation.admin.ch  
Zenica: announcement of event
Zenica: najava događaja
  www.women-war-memory.org  
Duška: I come from Medika, Zenica. Crossing boundaries is not only crossing state boundaries, but also crossing the boundaries of dogma, understanding, war and domestic violence. We are crossing so many boundaries apart from national ones.
Duška: Dolazim iz Medike, Zenica. Prelaženje granica nije samo prelaženje državnih granica već i prelaženje granica dogmi, shvaćanja, ratnog i domaćeg nasilja. Imamo raznih granica koje prelazimo pored nacionalnih.
  pda.medjugorje.ws  
This is what I told them: that we have a common Father. They are our younger brothers, born several centuries after us. In one town near Zenica I went to a mosque. I asked them to find an accommodation for me; they gave me also to eat.
Spavala sam po kućama, u župnim uredima. Iz Poljske sam išla preko Slovačke, Mađarske i Hrvatske, i onda preko Bosne, tamo gdje žive muslimani. Razgovarala sam s njima. Oni ne znaju da je Bog Otac. To sam im govorila: da imamo istoga Oca. Oni su naša mlađa braća, rođeni nekoliko stoljeća poslije nas. U jednomu mjestu u blizini Zenice išla sam u džamiju. Zamolila sam ih da mi nađu prenoćište. Dali su mi i jesti. Rekla sam im da idem u Međugorje. Kada sam otišla, mnogi su me pozdravljali i govorili neka uzmem ovo ili ono, ali ja sam išla praznih ruku. Bilo im je drago što idem u Međugorje, rekli su mi da oni žele mir, mir, samo mir.