zero – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      161 Results   79 Domains
  2 Hits www.romanvlahovic.com  
The house is designed in such a way to negate the four comprehensible dimensions, and thus becoming, in effect, a house of zero dimensions.
Projektiranje kuće zasniva se na negaciji četiri dimenzije i time ona u efektu postaje kuća od nula dimenzija.
  14 Hits www.viajesalpasado.com  
Masai women shave their hair is zero and the men left to imitate mane lions
Masai žene obrije kosa im je nula, a muškarci ostavili imitirati grivu lava
  8 Hits www.nezeh.eu  
The Nearly Zero Energy Hotel (neZEH) frontrunners are:
Predvodnici Gotovo Nula Energetskih Hotela (neZEH) su:
  2 Hits mail.google.com  
Zero Moment of Truth
Saznajte više
  www.tuzilastvobih.gov.ba  
By order of the Chief Prosecutor the process of exhumation at Tomašica was not suspended and works were carried out despite the bellow zero temperatures.
Tužitelj je na mjestu ekshumacije dobio detaljne informacije o dosadašnjem tijeku ove ekshumacije tijekom koje su pronađeni posmrtni ostaci više stotina žrtava ratnih zločina sa područja Prijedora i okolice, kao i o nastavku radova u narednom razdoblju.
  www.vestigo.hr  
In the case of a failure at a primary location, a remote location is promoted to be primary location and it is ready to work. Data is synchronized in milliseconds so we can talk about near-to-zero data loss.
U slučaju kvara na primarnoj lokaciji, udaljena lokacija koja je bila sekundarna proglašava se primarnom i sve je spremno za rad. Podaci su sinkronizirani u milisekundu, tako da možemo govoriti o near-to-zero gubitku podataka.
  www.adriabike.hr  
Hellish steep climb up and back to Fužine, and a prize above all prizes – the shade of highland forests. From 800 m to zero and then back to 800. And a few more meters of climb upon the bumps taking away your last atoms of strength.
To je najduža, kraljevska, epic staza koja spaja dva različita svijeta, dvije različite klime, u samo jednom danu. Izazov na koji su spremni samo najjači i gdje tražimo 150 onih koji to mogu. Ili misle da mogu. 82 km i 2.200 metara uspona. Trailovi od kojih trnu ruke i drastične promjene klime uključene u cijenu.
  play.google.com  
Google has a zero-tolerance policy against child sexual abuse imagery. If we become aware of content with child sexual abuse imagery, we will report it to the appropriate authorities and delete the Google Accounts of those involved with the distribution.
Google ima nultu stopu tolerancije prema dječjoj pornografiji. Ako postanemo svjesni sadržaja s dječjom pornografijom, to ćemo prijaviti nadležnim tijelima i izbrisati Google račune onih koji su uključeni u distribuciju.
  3 Hits animafest.hr  
The man lives alone in a small apartment. The little contact he had with other people has dropped to zero since the rabbit appeared. Every attempt to get the rabbit out of his apartment has failed and since he is no sure whether or not pets are allowed in the building, he does not let anybody enter his apartment.
Čovjek živi sam u malom stanu. Ono malo kontakata koje je imao s drugim ljudima potpuno je zanemario otkako se pojavio zec. Svaki pokušaj da zeca izbaci iz stana je propao, a kako nije siguran je li dozvoljeno držati kućne ljubimce u zgradi, u svoj stan ne pušta nikoga.
  7 Hits www.vukovarfilmfestival.com  
He has been producing cinematic works for over a decade, first as a scriptwriter and script editor, later also as a director and producer (company Cinema Arsenal). Together with Pavel Abrahám he created the films „Czech RAPublic“ (Česká RAPublika) and „Two: Zero“(Dva nula).
Tomaš Bojar studirao je filozofiju i pravo na Charles Univerzitetu. Već cijelu dekadu radi na filmu, najprije kao scenarist, a poslije kao redatelj i producent. Zajedno s Pavelom Abrahamom snimio je filmove „Češka Republika“ i „Dva nula“.
  3 Hits www.animafest.hr  
The man lives alone in a small apartment. The little contact he had with other people has dropped to zero since the rabbit appeared. Every attempt to get the rabbit out of his apartment has failed and since he is no sure whether or not pets are allowed in the building, he does not let anybody enter his apartment.
Čovjek živi sam u malom stanu. Ono malo kontakata koje je imao s drugim ljudima potpuno je zanemario otkako se pojavio zec. Svaki pokušaj da zeca izbaci iz stana je propao, a kako nije siguran je li dozvoljeno držati kućne ljubimce u zgradi, u svoj stan ne pušta nikoga.
  www.croatia-in-the-eu.eu  
Work carried out by a consortium led by the North-West Croatia Regional Energy Agency resulted in one million citizens in Europe being educated about the advantages of sustainable development and the benefits of energy efficient buildings, thereby furthering the development of so-called ‘nearly zero energy buildings’ in both Ireland and Croatia.
Putem aktivnosti koje je proveo konzorcij pod vodstvom Regionalne energetske agencije sjeverozapadne Hrvatske, milijun stanovnika u Europi educirano je o prednostima koje pružaju održivi razvoj i energetski učinkovite zgrade s ciljem unapređenja razvoja tzv. „zgrada s gotovo nultom potrošnjom energije” u Irskoj i Hrvatskoj.
  pp-telascica.hr  
The fundamental aim of the study was to determine the “zero state” of concentrations of selected macro- and microelements, and the distribution of natural and artificial 137Cs radionuclide in twenty stations in surface sediments of the seabed in the area of Telašćica.
Institut Ruđer Bošković izradio je 2008. godine „Temeljnu ekološku studiju PP Telašćica“. Osnovni cilj studije bio je odrediti „nulto stanje“ koncentracija odabranih makro i mikroelemenata te raspodjela prirodnih i umjetnog 137Cs radionuklida na dvadeset postaja u površinskim sedimentima podmorja na području Telašćice. Na temelju spomenutih i drugih parametara izradio se model prihvatnog kapaciteta ekosustava Telašćice. Rezultati studije će se koristiti za unaprjeđenje sustava posjećivanja i optimalnog upravljanja Prkom. Redovno se vrše i analize otpadnih voda iz restorana u uvali Mir, a analize obavlja Zavod za javno zdravstvo, Zadar.
  www.grafotisak.com  
In accordance to the stated, we purchase the raw materials for production from the paper factories that provenly get cellulose for paper from controlled planting. Waste management is based on the concept of “Null Abfall” (zero waste).
S obzirom na kompleksnost našeg poslovanja, smatramo važnim naglasiti vlastiti stav prema praksi zaštite okoliša koju smo implementirali u sve faze poslovnih procesa i rada u cjelini. Koristeći se iskustvom i stečenim znanjima svakodnevno radimo na smanjenju i prevenciji štetnih utjecaja na okoliš, istovremeno poštivajući odgovarajuće zakonske norme. Shodno tome, sirovine za proizvodnju nabavljamo iz tvornica papira koje dokazano celulozu za papir dobivaju iz kontrolirane sadnje. Zbrinjavanje otpada uređeno je na temelju koncepta „Null Abfall“ (nula otpada). Sustav upravljanja navedenim segmentima poslovanja potvrđuju certifikati ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 i FSC™ CoC, uz certifikat ISO 9001:2015 koji potvrđuje izgrađen sustav upravljanja kvalitetom.
  8 Hits www.interwetten.com  
Bet is currently lockedBet expiredAbsolute maximum of 20 bets in the betting basket at one time. Some stakes are below the minimum stake limit. These bets have been reset to zero stakes. Please check your stakes.A number of stakes are higher than the maximum stake limit.
Pažnja! Vaša(e) oklada(e) uspješno je (su) proknjižena(e).Vaš listić za klađenje nije mogao biti uspješno predan!Košarica za oklade se promijenila, molimo da je aktualizirate!Oklada je trenutno blokiranaOklada je isteklaIstodobno u košarici za klađenje možete držati maksimalno 20 oklada.Neki ulozi manji su od minimalnog uloga. Ove oklade vraćene su na ulog 0. Molimo da provjerite svoje uloge.Neki ulozi prelaze gornju granicu. Ove oklade spuštene su na maksimalno mogući ulog. Molimo da provjerite svoje uloge.Molimo da se prijavite kako bi predali okladu. Još nemate račun? Sada se registriraj!Ovaj ulog nije pokriven!Uneseni iznos prekoračuje limit uloga kojeg ste definirali.Nije moguće istovrsne oklade predavati na jednom listiću za klađenje!Ova(e) oklada(e) nažalost nije(su) mogla(e) biti prihvaćena(e).:Iz pravnih razloga možete na ovu okladu uživo samo vaš saldo prije početka utakmice staviti. Molimo odaberite drugu okladu iz naše ponude.
  medjugorje.hr  
And when we connect points with various distance of finger from eyelids by curve (we will make the interpolation) we will find out that the nearest distance between finger and eye is before the picture with number 3. On the basis of interpolation we can even presume that the distance is zero, that means there occurred touch of fingers’ tips in the area of eyelids.
Zašto je došlo do tog kašnjenja? Radi razjašnjenja pratimo krivulju A. Na sve četiri slike koje  prikazuju poziciju prsta u blizini kapaka je očito, da se prst ne dotiče  kapaka. Na slici označenoj  brojem 3 je udaljenost od kapaka oko 8 mm. Ali treba si posvijestiti da videokamera snima sliku svaku 1/25 sekunde. A kada provučemo kroz točke sa različitom udaljenosti prstiju od kapaka krivulju (provedemo interpolaciju) ustanovimo da je najbliža udaljenost između prsta i oka prije slike broj 3. Dapače na osnovu interpolacije možemo smatrati da je udaljenost bila nula, te da je došlo do doticanja krajem prstiju u oblasti kapaka. Dakle žmirkanje je prema ovoj pretpostavci izazvano direktnim doticajem prsta. Pa i kada do direktnog doticaja ne bi došlo može žmirkanje biti izazvano naglim narušavanjem elektromagnetskog polja od strane krajeva prstiju u okolici mišića kapaka. Dakako postoje i daljnji razlozi radi kojih je moglo stvarno doći do doticaja.
  www.google.de  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Googleova pravila uopće ne toleriraju fotografije seksualnog zlostavljanja djece. Zabranjujemo bilo kakvo oglašavanje u vezi sa slikama seksualnog zlostavljanja djece. Kada postanemo svjesni slika seksualnog zlostavljanja djece ili dječje pornografije u svojim rezultatima pretraživanja ili s hostingom na našim web-lokacijama, uklanjamo ih i prijavljujemo slučaj odgovarajućim institucijama. Svi Google računi upotrijebljeni za postavljanje slika seksualne zloupotrebe djece odmah se ukidaju.
  2 Hits www.google.ie  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Google se trudi svima koji upotrebljavaju naše usluge pružiti doživljaj sigurnosti. Naš pristup uključuje tri primarna elementa: (1) snažne alate koji obiteljima pomažu u nadzoru svojih aktivnosti na mreži, (2) suradnju u provedbi zakona i s partnerima iz branše radi sprječavanja nezakonitog sadržaja i aktivnosti na mreži te (3) educiranje radi povećanja svijesti o sigurnosti na mreži.
  maps.google.ca  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Google se trudi svima koji upotrebljavaju naše usluge pružiti doživljaj sigurnosti. Naš pristup uključuje tri primarna elementa: (1) snažne alate koji obiteljima pomažu u nadzoru svojih aktivnosti na mreži, (2) suradnju u provedbi zakona i s partnerima iz branše radi sprječavanja nezakonitog sadržaja i aktivnosti na mreži te (3) educiranje radi povećanja svijesti o sigurnosti na mreži.
  www.google.li  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Google se trudi svima koji upotrebljavaju naše usluge pružiti doživljaj sigurnosti. Naš pristup uključuje tri primarna elementa: (1) snažne alate koji obiteljima pomažu u nadzoru svojih aktivnosti na mreži, (2) suradnju u provedbi zakona i s partnerima iz branše radi sprječavanja nezakonitog sadržaja i aktivnosti na mreži te (3) educiranje radi povećanja svijesti o sigurnosti na mreži.
  www.google.no  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities.
Google se trudi svima koji upotrebljavaju naše usluge pružiti doživljaj sigurnosti. Naš pristup uključuje tri primarna elementa: (1) snažne alate koji obiteljima pomažu u nadzoru svojih aktivnosti na mreži, (2) suradnju u provedbi zakona i s partnerima iz branše radi sprječavanja nezakonitog sadržaja i aktivnosti na mreži te (3) educiranje radi povećanja svijesti o sigurnosti na mreži.
  www.blok.hr  
The exhibition is realised by the resources of BLOK and KopMedija, since on the official tenders of the City of Zagreb and Ministry of Culture it received zero funding. We would like to thank all the authors for their cooperation.
Izložba je realizirana vlastitim sredstvima BLOK-a i KopMedije budući da joj je na natječjima Grada Zagreba i Ministarstva kulture dodijeljeno nula kuna. Zahvaljujemo svim autorima/icama na suradnji.
  blok.hr  
The exhibition is realised by the resources of BLOK and KopMedija, since on the official tenders of the City of Zagreb and Ministry of Culture it received zero funding. We would like to thank all the authors for their cooperation.
Izložba je realizirana vlastitim sredstvima BLOK-a i KopMedije budući da joj je na natječjima Grada Zagreba i Ministarstva kulture dodijeljeno nula kuna. Zahvaljujemo svim autorima/icama na suradnji.
  www.auto1.com  
General terms and conditions “ZRT - Zero-Risk Trade-In”
Uvjeti korištenja za rabljene automobile
  2 Hits www.partyfortheanimals.nl  
PACMA calls for ‘zero tolerance’ law on animal cruelty
PACMA se zalaže za zakon “nulte tolerancije” protiv okrutnosti nad životinjama
  2 Hits uniteddogs.com  
Zero
Goofy II
  3 Hits www.realitica.com  
Listing ID: 1559905 (ZERO-405)
Oglas Broj: 1559905 (ZERO-405)
  3 Hits www.periodni.com  
Absolute zero
Avogadrova konstanta
  maps.google.ch  
Zero Moment of Truth
Saznajte više
  igor.stojakovic.net  
Before we left our cottage Julí was telling us a story about Nuala (Moore), a local lady that is actually world famous as she swam the whole Bering straight, 1000 meters in zero degrees water and she swam all around Ireland.
Prije nego što smo napustili kolibu Julí nam je ispričala kako u Dinglu živi stanovita Nuala (tradicionalno irsko žensko ime, čita se “Nula”), lokalna ženica koja je svjetski poznata po tome što je preplivala Beringov tjesnac, 1000 metara u vodi na nula stupnjeva celzija i cijeli krug oko Irske. Ona je vlasnica lokalne trgovine i ako niste upoznati s ovom pričom, možete je lako promašiti.
1 2 3 Arrow