zone – Croatian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      942 Results   132 Domains
  3 Hits www.fractal.hr  
Visibility and zone of visual influence assessment
Analiza vidljivosti i zona vizualnog utjecaja
  3 Hits www.animafest.hr  
A look at the life on the Mediterranean borders of Europe, where tourists try to relax while "illegal" immigrants struggle for a chance of a better life. Breaking out of a strictly confined tourist zone, two Swiss children experience quickly that reality here has very little to do with the posh life in their camping site.
Pogled na život na sredozemnim granicama Europe, gdje se turisti žele opustiti, a "ilegalni" useljenici zgrabiti priliku za bolji život. Kada prijeđu granice strogo turističke zone, dvoje malih Švicaraca ubrzo uviđaju da stvarnost izgleda mnogo drugačije od otmjenog života u njihovu kampu. Na obalu se spušta oluja i briše gotovo sve razlike između bogatih i siromašnih.
  www.deltacentar-nekretnine.hr  
These reasons may include, but are not limited to, for example, if the location is outside the scope of our real estate activities (mainly tram zone of Zagreb), we estimate that if the ownership situation is not satisfactory, if the offered price does not reflect the current state of the market, etc.
Zadržavamo pravo da ne preuzmemo u ponudu sve ponuđene nekretnine, ako procijenimo da se iz nekog razloga ne uklapaju u našu poslovnu politiku. Ti razlozi mogu uključivati, ali nisu ograničeni na, npr. ako je lokacija nekretnine izvan dosega našeg djelovanja (uglavnom tramvajska zona Zagreba), ako procijenimo da stanje vlasništva nije zadovoljavajuće, ako ponuđena cijena ne odgovara trenutačnom stanju tržišta i sl.
  10 Hits www.viajesalpasado.com  
And amid all the fuss was us, VaP. issuing that had to cross the forbidden zone. After discussing with our travelers we decided to cross the N1 to visit Gorongosa. For weeks there was no civilian casualties and the army had put a military convoy vehicles we heard all kinds of stories.
I usred sve puno buke je nas, Pneumonije. Izdavanjem da je morao prijeći zabranjenu zonu. Nakon razgovora s našim putnicima smo odlučili prijeći N1 posjetiti Gorongosa. Već tjednima nije bilo civilnih žrtava, a vojska je staviti vojni konvoj vozila smo čuli sve vrste priča. Nitko nalikovala stvarnost.
  zeljko-heimer-fame.from.hr  
The flag is Italian vertical tricolour of green, white and red, with yellow bordered red star set in the white stripe. The flag was mainly used in Slovenian Littoral, Istria and Rijeka regions, also during the transitional Free Territory of Trieste military government in Zone B.
Zastava je talijanska okomita trobojnica sa žuto orobljenom crvenom zvijezdom u bijeloj pruzi. Zastava je uglavnom korištena u Slovenkom primorju, Istri i području Rijeke, a također i za vrijeme prijelazne vojne uprave Slobodne Teritorije Trsta u zoni B.
  platforma-kooperativa.org  
Human Rights Film Festival – Regional Platform, was jointly carried out by the Association for Development of Culture – URK and Multimedia Institute [mi2] from Zagreb and Free Zone / B92 from Belgrade
Agencija za informiranje – AGI, iz Osijeka i Digital Culture iz Subotice zajedno su provele program Platforma Renesansa – Korak 2, unutar kojeg su organizirale različite sadržaje na područjima ekološkog aktivizma te omogućile razmjenu nezavisnih scena gradova Subotice i Osijeka.
  www.camp-rozac.hr  
Large part parcels is with a view to the south side of the island Čiovo. The whole area of the camp is divided into three zones A, B and C. About 50% of units in zone A, and B. Most of the camp is in deep shade and a minor part of the camp is in partial shade.
Veliki dio parcela se nalazi sa pogledom na južnu stranu otoka Čiova. Cijela površina kampa je podijeljena u tri zone A, B i C. Oko 50 % smještajnih jedinica je u zoni A, i B. Veći dio kampa je gustom hladu, a jedan manji dio kampa je u djelomičnom hladu.
  www.rentalsbelgrade.com  
Apartment in Belgrade for rent / Daily Rental KNEZ CITY STAY is located in the city center, in the pedestrian zone of Knez Mihailova Street, Republic Square and Terazije – the most popular locations in the city.
Apartman u Beogradu za izdavanje / Dnevno rentiranje KNEZ CITY STAY nalazi se u strogom Centru Beograda, u pešačkoj zoni Knez Mihailove ulice, Trga Republike i Terazija, na najpopularnijoj lokaciji u gradu.
  rentalsbelgrade.com  
Apartment in Belgrade for rent / Daily Rental KNEZ CITY STAY is located in the city center, in the pedestrian zone of Knez Mihailova Street, Republic Square and Terazije – the most popular locations in the city.
Apartman u Beogradu za izdavanje / Dnevno rentiranje KNEZ CITY STAY nalazi se u strogom Centru Beograda, u pešačkoj zoni Knez Mihailove ulice, Trga Republike i Terazija, na najpopularnijoj lokaciji u gradu.
  3 Hits animafest.hr  
A look at the life on the Mediterranean borders of Europe, where tourists try to relax while "illegal" immigrants struggle for a chance of a better life. Breaking out of a strictly confined tourist zone, two Swiss children experience quickly that reality here has very little to do with the posh life in their camping site.
Pogled na život na sredozemnim granicama Europe, gdje se turisti žele opustiti, a "ilegalni" useljenici zgrabiti priliku za bolji život. Kada prijeđu granice strogo turističke zone, dvoje malih Švicaraca ubrzo uviđaju da stvarnost izgleda mnogo drugačije od otmjenog života u njihovu kampu. Na obalu se spušta oluja i briše gotovo sve razlike između bogatih i siromašnih.
  www.dtt.ba  
At the RRC-06 Conference, the Final Acts have been adopted with a new agreement Geneva 2006-(GE06), which enables the introduction of complete digital broadcasting in the planning zone.
Na konferenciji RRC-06 su usvojena Završna akta (Final Acts) kojima je sadržan novi sporazum Ženeva 2006 – (GE06) koji omogućava uvođenje potpunog digitalnog zemaljskog radiodifuznog emitiranja u zoni planiranja.
  www.aurel.hr  
Aurel info zone
Aurel info zona
  www.northistria.com  
Relax zone with sauna and exercise eqipment
Relax zona sa saunom i spravama za vježbanje
  www.zagrebindoors.com  
Fun zone
Fun zona
  2 Hits www.thebasetrip.com  
Official languages are Italian, French, Romansh and German. Switzerland uses metric system (kilograms, centimeters, °C). Time zone is UTC+01:00 with daylight saving time.
Službeni jezici su talijanski, francuski, retoromanski i njemački. Švicarska koristi metrički sustav mjera (kilogram, metar, °C). Vremenska zona je UTC+01:00 s ljetnim računanjem vremena.
  photonet.hr  
GH Adriatic - wellness - relax zone
GH Adriatic - wellness - zona relaksacije
  4 Hits www.romanvlahovic.com  
Type: urban/architectural study of the development of a residential-business zone
Tip: arhitektonsko–urbanistička studija razvoja stambeno-poslovne zone
  www.unioninvest.net  
MANUFACTURING AND WAREHOUSE FASCILITY IN BINJEZEVO- INDUTRY ZONE OF SARAJEVO
PROIZVODNI I SKLADIŠNI OBJEKAT U BINJEŽEVU, INDUSTRIJSKA ZONA SARAJEVO
  2 Hits www.muzejvazduhoplovstva.org.rs  
School zone
Školska zona
  90 Hits www.remisens.com  
use of the Spa Zone (finnish sauna, turkish bath, bio-sauna, massage showers, ice fountain, relax zone, heated stone beds, whirlpool) subject to availability and by prior arrangement
korištenje spa zone (finska sauna, turska kupelj, bio sauna, masažni tuševi, ledena fontana, relax zona, grijani ležajevi, whirlpool) prema raspoloživosti i uz najavu
  www.domine.hr  
On Friday, April 28, a forum was held in the Info Zone, titled "Theory of the Influence of Catholic Ideologies". The purpose of the forum was to discuss why the concept of gender is disputed, primarily within the Catholic Church.
U petak, 28. travnja, u Info zoni je održana tribina pod nazivom „Teorija roda na udaru katoličke ideologije“. Cilj tribine je bio raspraviti zbog čega je pojam roda sporan, prije svega unutar katoličke crkve. Gošće tribine su bile dr.sc. Branka Galić, red. prof., profesorica na Odsjeku za sociologiju Filozofskog fakulteta u Zagrebu i Nataša Bijelić, koordinatorica CESI i stručna suradnica na programu Spol, rod i seksualna prava i za CESI istraživanja, iz Zagreba, dok je moderatorica bila Blanka Čop.
  www.adriabike.hr  
Just a few kilometres before the second feed zone, around 36th kilometre from the start,  the nature turned into a green lowland of vineyards with easier trail to accomplish prior to the most difficult part of the stage, downhill from Vrbnik back to Baška.
Nakon prvih nekoliko kilometara i vožnje po Baški, utrka je krenula putem prema Mjesečevoj površini. Samo uspinjanje je po predivnoj pješačkoj stazi sa konstantnim pogledima na Bašku i okolne otoke, a nakon vožnje po “Mjesecu”, spusta i ponovnog uspona po cesti, natjecatelje je čekala prva feed zona. Ovdje počinje prvi tehnički zahtjevan single-trail prema Puntu nakon kojeg trasa mjenja okoliš i nedugo zatim ulazi u Vrbničko polje i vinograde. Zadnji sektor je prožet tehničkim usponima i zahtjevnim singletralovima koji se kroz polje spuštaju prema cilju u Baški.
  3 Hits www.aminess-campsites.com  
Punto Mare fun & beach zone – summer fun centre
Punto mare fun & beach zone – centar ljetne zabave
  11 Hits www.pk-rijeka.hr  
Industrial zone R-27
Industrijska zona R-27
  8 Hits www.esplanade.hr  
Press Reader Zone
Press Reader zona
  blok.hr  
Jelena Petrović: Feminist Art Practice: The Temporary Zone of (Non-)participation
Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije
  www.blok.hr  
Jelena Petrović: Feminist Art Practice: The Temporary Zone of (Non-)participation
Jelena Petrović: Feministička umjetnička praksa: privremena zona (ne)participacije
  6 Hits www.aminess.com  
kids' zone
zonu za djecu
  4 Hits docteam.mageia.nl  
Choose your time zone by choosing your country or a city close to you in the same time zone.
Odaberite vašu vremensku zonu birajući vašu državu ili grad blizu vas u istoj vremenskoj zoni.
  13 Hits www.importanneresort.com  
Deluxe Zone
SADRŽAJI
1 2 3 4 5 6 Arrow