yours – Persian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      50 Results   27 Domains
  2 Hits www.karoon.com  
A Brand new, independent life. A unique individual. And yours to love.
یک حیات جدید مستقل، کاملا منحصر به فرد و مال شماست که دوستش بدارید.
  mail.google.com  
Some of our Services allow you to submit content. You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.
برخی از سرویس‌های ما به شما امکان می‌دهند تا محتوا را ارسال کنید. مالکیت هرگونه دارایی معنوی موجود در آن محتوا به شما تعلق دارد. بطور خلاصه، آنچه متعلق به شماست، همچنان به شما تعلق خواهد داشت.
  www.google.cn  
Some of our Services allow you to submit content. You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.
برخی از سرویس‌های ما به شما امکان می‌دهند تا محتوا را ارسال کنید. مالکیت هرگونه دارایی معنوی موجود در آن محتوا به شما تعلق دارد. بطور خلاصه، آنچه متعلق به شماست، همچنان به شما تعلق خواهد داشت.
  local.google.com  
Some of our Services allow you to submit content. You retain ownership of any intellectual property rights that you hold in that content. In short, what belongs to you stays yours.
برخی از سرویس‌های ما به شما امکان می‌دهند تا محتوا را ارسال کنید. مالکیت هرگونه دارایی معنوی موجود در آن محتوا به شما تعلق دارد. بطور خلاصه، آنچه متعلق به شماست، همچنان به شما تعلق خواهد داشت.
  2 Hits www.google.com.mt  
There are tons of ways to customize Chrome and make it yours. It's easy to tweak your settings and add apps, extensions, and themes from the Chrome Web Store.
می‌توانید نشریه حریم خصوصی Google Chrome را دانلود کنید، خط‌‌مشی رازداری Google Chrome را مرور کنید یا درباره مدیریت تنظیمات حریم خصوصی خود در مرکز راهنمایی Chrome بیشتر بیاموزید.
  www.multikulti.org.uk  
Please note that if you have a partner, any capital they have is counted with yours when assessing eligibility.
کمتر از 20000 پوند دارید اگر که بطور دایم در خانه سالمندان زندگی می کنید
  www.beyondborders.nu  
Dutch culture can be very different from yours. Dutch people can behave very differently from what you are used to. It is important when living in the Netherlands that you are able to communicate with Dutch people properly.
گاهی امکان دارد که فرهنگ در هالند با کلتور شما فرق داشته باشد. برخورد هالندی ها می تواند از رفتاری که برای شما عادی است فرق داشته باشد. برای زندگی کردن شما در هالند ارتباطات خوب شما با هالندی ها مهم است. به همین دلیل شما باید بتوانید با فرهنگهای های متفاوت بصورت درست برخورد نمائید. درینجا چند توصیه داده میشود.
  3 Hits www.peianc.com  
Co-signer: Find a friend or family member with good credit history who will co-sign a loan or credit card application with you. The loan or credit card is yours, but the co-signer is responsible to pay the bills if you cannot.
ضامن : یکی از دوستان یا اعضای خانواده را پیدا نمایید که دارای سابقه اعتباری خوبی بوده و حاضر باشد بعنوان ضامن، برای گرفتن وام یا کارت اعتباری ، فرمهای درخواست شما را امضا نماید. در اینصورت وام یا کارت اعتباری به نام شما صادر خواهد شد ولی در صورت عدم پرداخت صورت حسابها، ضامن شما مسئول پرداخت ان خواهد بود . عدم پرداخت بموقع صورتحسابها توسط شما میتواند روی سابقه اعتباری ضامن شما نیز تاثیر منفی داشته باشد.
  privacy.google.com  
To protect your account from bad guys, we keep an eye out for unusual activity and notify you when something does not seem right. For example, if an unknown device attempts to sign in to your account or if your account recovery information is changed, we contact you right away to confirm that this activity is yours.
برای محافظت از حساب شما در برابر افراد نادرست، مراقب فعالیت‌های غیرعادی هستیم و وقتی شرایط غیرعادی به نظر برسد به شما اعلان می‌کنیم. برای مثال، اگر یک دستگاه ناشناخته تلاش کند وارد سیستم حساب شما شود یا اگر اطلاعات بازیابی حسابتان تغییر کند، فوراً با شما تماس می‌گیریم تا مطمئن شویم این فعالیت از جانب شما بوده است. اعلان‌ها از طریق رایانامه به شما ارسال می‌شوند، اما شما می‌توانید همچنین برای دریافت پیام‌های نوشتاری جدید در تلفنتان ثبت‌نام کنید.
  4 Hits pda.medjugorje.ws  
“Dear children! Today, I invite you to decide for God, because distance from god is the fruit of the lack of peace in your hearts. God is only peace. Therefore, approach Him through your personal prayer and then live peace in your hearts and in this way peace will flow from your hearts like a river into the whole world. Do not talk about peace, but make peace. I am blessing each of you and each good decision of yours. Thank you for having responded to my call. ”
“فرزندان عزيزم! امروز شما را دعوت ميكنم به اينكه براي زندگي با خدا تصميم بگيريد زيرا فصاه از خدا باعث فقدان آرامش در قلبهاي شما مي‌شود. خداوند آرامش شماست . بنابراين او را از طريق دعاهاي شخصيتان يافته و زندگي با آرامش در قلبهايتان داشته باشيد. و در اينمسير آرامش از طريق قلبهاي شما به كل جهان جاري خواهد شد. درباره آرامش صحبت نكنيد بلكه خود آرامش باشيد. من هر يك از شما و هر تصميم نيكوي شما را بركت مي‌دهم. متشكرم از اينكه پيغام مرا شنيديد. ”
  maps.google.ch  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
حتی اگر ندانید دقیقاً به دنبال چه هستید، یافتن یک پاسخ در وب مشکل ماست نه شما. ما سعی می کنیم تا نیازهایی را پیش بینی کنیم که هنوز توسط مخاطبین جهانی مان به زبان آورده نشده است و با استفاده از محصولات و سرویس هایی که استانداردهای جدیدی را ایجاد می کنند به آنها دست یابیم. وقتی ما Gmail را راه اندازی کردیم، از فضای ذخیره سازی بیشتری نسبت به هر سرویس ایمیل دیگری برخوردار بود. وقتی به گذشته نگاه می کنیم ارائه چنین فضایی به نظر ساده می رسد–اما چون اکنون ما استانداردهای جدیدی برای ذخیره سازی ایمیل داریم، این طور فکر می کنیم. اینها تغییراتی هستند که ما به دنبال ایجاد آنها هستیم و همیشه به دنبال مکان های جدیدی برای ایجاد تغییر و نوآوری هستیم. و در آخر، نارضایتی همیشگی ما از شکل کنونی چیزها انگیزه کارهایی است که انجام می دهیم.
  maps.google.pl  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
حتی اگر ندانید دقیقاً به دنبال چه هستید، یافتن یک پاسخ در وب مشکل ماست نه شما. ما سعی می کنیم تا نیازهایی را پیش بینی کنیم که هنوز توسط مخاطبین جهانی مان به زبان آورده نشده است و با استفاده از محصولات و سرویس هایی که استانداردهای جدیدی را ایجاد می کنند به آنها دست یابیم. وقتی ما Gmail را راه اندازی کردیم، از فضای ذخیره سازی بیشتری نسبت به هر سرویس ایمیل دیگری برخوردار بود. وقتی به گذشته نگاه می کنیم ارائه چنین فضایی به نظر ساده می رسد–اما چون اکنون ما استانداردهای جدیدی برای ذخیره سازی ایمیل داریم، این طور فکر می کنیم. اینها تغییراتی هستند که ما به دنبال ایجاد آنها هستیم و همیشه به دنبال مکان های جدیدی برای ایجاد تغییر و نوآوری هستیم. و در آخر، نارضایتی همیشگی ما از شکل کنونی چیزها انگیزه کارهایی است که انجام می دهیم.
  maps.google.it  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
حتی اگر ندانید دقیقاً به دنبال چه هستید، یافتن یک پاسخ در وب مشکل ماست نه شما. ما سعی می کنیم تا نیازهایی را پیش بینی کنیم که هنوز توسط مخاطبین جهانی مان به زبان آورده نشده است و با استفاده از محصولات و سرویس هایی که استانداردهای جدیدی را ایجاد می کنند به آنها دست یابیم. وقتی ما Gmail را راه اندازی کردیم، از فضای ذخیره سازی بیشتری نسبت به هر سرویس ایمیل دیگری برخوردار بود. وقتی به گذشته نگاه می کنیم ارائه چنین فضایی به نظر ساده می رسد–اما چون اکنون ما استانداردهای جدیدی برای ذخیره سازی ایمیل داریم، این طور فکر می کنیم. اینها تغییراتی هستند که ما به دنبال ایجاد آنها هستیم و همیشه به دنبال مکان های جدیدی برای ایجاد تغییر و نوآوری هستیم. و در آخر، نارضایتی همیشگی ما از شکل کنونی چیزها انگیزه کارهایی است که انجام می دهیم.
  www.google.ie  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
حتی اگر ندانید دقیقاً به دنبال چه هستید، یافتن یک پاسخ در وب مشکل ماست نه شما. ما سعی می کنیم تا نیازهایی را پیش بینی کنیم که هنوز توسط مخاطبین جهانی مان به زبان آورده نشده است و با استفاده از محصولات و سرویس هایی که استانداردهای جدیدی را ایجاد می کنند به آنها دست یابیم. وقتی ما Gmail را راه اندازی کردیم، از فضای ذخیره سازی بیشتری نسبت به هر سرویس ایمیل دیگری برخوردار بود. وقتی به گذشته نگاه می کنیم ارائه چنین فضایی به نظر ساده می رسد–اما چون اکنون ما استانداردهای جدیدی برای ذخیره سازی ایمیل داریم، این طور فکر می کنیم. اینها تغییراتی هستند که ما به دنبال ایجاد آنها هستیم و همیشه به دنبال مکان های جدیدی برای ایجاد تغییر و نوآوری هستیم. و در آخر، نارضایتی همیشگی ما از شکل کنونی چیزها انگیزه کارهایی است که انجام می دهیم.
  tavaana.org  
With daily protests numbering up to 25,000, the government declared a crackdown on public demonstrations on February 27, but in a true sign of their nonviolent approach to activism, protestors placed flowers in the barrels of the guns of Lebanese soldiers who had been sent to shut down the Freedom Camp at Martyrs’ Square.[7] The next day, when pro-Syrian Prime Minister Omar Karami resigned, protestors in Martyrs’ Square rejoiced and chanted “Karami has fallen, your turn will come Lahoud, and yours, Bashar!”[8]
با توجه به گستردگی اعتراضات که به بیست و پنج هزاررسیده بود، دولت اعلام کرد که تظاهرات در روز ۲۷ فوریه باید سرکوب گردد. اما به نشانه رویکرد صلح‌طلبانه اعتراضات، معترضین بر سر اسلحه سربازان لبنانی که برای انهدام کمپ آزادی در میدان شهدا اعزام شده بودند، گل گذاشتند.7 روز بعد، نخست‌وزیر حامی‌ سوریه، عمر کرامی، استعفا داد. پس از اعلام این خبر، تظاهرکنندگان در میدان شهدا به پایکوبی پرداخته و این شعار را سر می‌‌دادند «کرامی ساقط شده، نوبت شما هم خواهد رسید، لحود و بشار!»8
  maps.google.ca  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
حتی اگر ندانید دقیقاً به دنبال چه هستید، یافتن یک پاسخ در وب مشکل ماست نه شما. ما سعی می کنیم تا نیازهایی را پیش بینی کنیم که هنوز توسط مخاطبین جهانی مان به زبان آورده نشده است و با استفاده از محصولات و سرویس هایی که استانداردهای جدیدی را ایجاد می کنند به آنها دست یابیم. وقتی ما Gmail را راه اندازی کردیم، از فضای ذخیره سازی بیشتری نسبت به هر سرویس ایمیل دیگری برخوردار بود. وقتی به گذشته نگاه می کنیم ارائه چنین فضایی به نظر ساده می رسد–اما چون اکنون ما استانداردهای جدیدی برای ذخیره سازی ایمیل داریم، این طور فکر می کنیم. اینها تغییراتی هستند که ما به دنبال ایجاد آنها هستیم و همیشه به دنبال مکان های جدیدی برای ایجاد تغییر و نوآوری هستیم. و در آخر، نارضایتی همیشگی ما از شکل کنونی چیزها انگیزه کارهایی است که انجام می دهیم.
  5 Hits handbookgermany.de  
Whenever you drive a car or any other motor vehicle, you have to carry your licence with you. You can find out if yours is valid on the website of the Federal Ministry of Transport and Digital Infrastructure.
اگر شما به عنوان پناهنده به آلمان آمده اید، اداره فدرال مهاجرت و پناهندگی (BAMF) موقع درخواست پناهندگی از شما میخواهد همه مدارک از جمله گواهینامه خود را تحویل دهید. این مدارک را بعد از تصمیم گیری در مورد اجازه اقامت شما به اداره امور خارجی ها (Ausländerbehörde) فرستاده میشوند و از آن طریق به شما بازگردانده میشوند. بنا شما اجازه رانندهگی ندارید و بعد از بدست آورن گواهینامه خود باید به تبدیل آن اقدام کنید. اما اگر شما با برای تحصیل و یا کار و ایجاد زندگی دائمی به آلمان آمده اید وگواهینامه کشوری را دارید که بخشی از اتحادیه اروپا (EU) و یا منطقه اقتصادی اروپا (EEA) نباشد، گواهینامه شما تنها به مدت شش ماه اعتبار خواهد داشت. پس از آن، باید مجوز خود را با سپری نمودن امتحان عملی و نظری به جواز آلمانی تبدیل کنید.
  www.google.no  
Even if you don’t know exactly what you’re looking for, finding an answer on the web is our problem, not yours. We try to anticipate needs not yet articulated by our global audience, and meet them with products and services that set new standards.
حتی اگر ندانید دقیقاً به دنبال چه هستید، یافتن یک پاسخ در وب مشکل ماست نه شما. ما سعی می کنیم تا نیازهایی را پیش بینی کنیم که هنوز توسط مخاطبین جهانی مان به زبان آورده نشده است و با استفاده از محصولات و سرویس هایی که استانداردهای جدیدی را ایجاد می کنند به آنها دست یابیم. وقتی ما Gmail را راه اندازی کردیم، از فضای ذخیره سازی بیشتری نسبت به هر سرویس ایمیل دیگری برخوردار بود. وقتی به گذشته نگاه می کنیم ارائه چنین فضایی به نظر ساده می رسد–اما چون اکنون ما استانداردهای جدیدی برای ذخیره سازی ایمیل داریم، این طور فکر می کنیم. اینها تغییراتی هستند که ما به دنبال ایجاد آنها هستیم و همیشه به دنبال مکان های جدیدی برای ایجاد تغییر و نوآوری هستیم. و در آخر، نارضایتی همیشگی ما از شکل کنونی چیزها انگیزه کارهایی است که انجام می دهیم.
  www.gnu.org  
Imagine if you get an email from your boss telling you to do something that you think is risky; a month later, when it backfires, you can't use the email to show that the decision was not yours. “Getting it in writing” doesn't protect you when the order is written in disappearing ink.
همانند اغلب سخت‌افزارها، سخت‌افزارهای محاسبات خیانت‌کارانه نیز می‌توانند برای اهدافی که مضر نیستند مورد استفاده قرار گیرند. اما این موارد استفاده می‌تواند با روش‌های دیگری غیر از محاسبات خیانت‌کارانه نیز صورت گیرد. تفاوت عمده‌ای که وجود دارد در پیامدهای نامطبوعی است که محاسبات خیانت‌کارانه برای کاربران به ارمغان می‌آورد: فریب دادن کامپیوتر تا بر علیه شما عمل کند.