zalo – Slovenian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      173 Results   35 Domains
  9 Hits twohomelands.zrc-sazu.si  
NINA VODOPIVEC: Book Reviews - Jernej Mlekuž (ur.), Klepetavi predmeti: Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, Založba ZRC, ZRC SAZU, Zbirka Migracije, Ljubljana, 2011, 165 str.
NINA VODOPIVEC: Knjižna ocena - Jernej Mlekuž (ur.), Klepetavi predmeti: Ko predmeti spregovorijo o nas in drugih, Založba ZRC, ZRC SAZU, Zbirka Migracije, Ljubljana, 2011, 165 str.
  5 Hits giam.zrc-sazu.si  
- Razpotnik Visković, N. 2013: The role of part-time farms in the transformation of the urban fringe. Georitem 21. Založba ZRC. Ljubljana.
- Razpotnik Visković, N. 2013: Vloga polkmetij v preobrazbi slovenskih obmestij. Georitem 21. Založba ZRC. Ljubljana.
  7 Hits iaps.zrc-sazu.si  
. Ljubljana: Založba ZRC. Availabe also on Google books.
. Ljubljana: Založba ZRC. Na voljo tudi v Google books.
  rpng.zrc-sazu.si  
(Linguistica et philologica Series 16). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007. 210 pp.
, (Jezikoslovni zapiski, ISSN 0354-0448, 19, 2013, št. 2). Ljubljana: Založba ZRC, 2013, 19, št. 2, str. 237-254.
  18 Hits zalozba.zrc-sazu.si  
Založba ZRC Bookselling
knjižna prodaja Založbe ZRC
  6 Hits www.scca-ljubljana.si  
Žepna Pocket Edition, in cooperation with Založbo/*cf (1999–2005, 2014).
Žepna zbirka, v sodelovanju z Založbo/*cf (1999–2005, 2014)
  festival.exodosljubljana.si  
ŠB = Španski Borci Cultural Centre, Zaloška 61, www.spanskiborci.si
ŠB = Center kulture Španski Borci, Zaloška 61 www.spanskiborci.si
  17 Hits isjfr.zrc-sazu.si  
. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2005.
. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana 2005, 158 str.
  3 Hits mi.zrc-sazu.si  
, edited by Jurij Snoj, 137–217. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
, Jurij Snoj, 137–217. Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2012.
  www.zrc-sazu.si  
Sodelavca BIJH sodelovala v objavah založniške hiše Nature
15. 6. 2017 ob 18:00 • Grad Slovenska Bistrica
  2 Hits centerslo.si  
Na področju e-/i-gradiv sledimo sodobnim založniškim trendom s pripravo dodatnih gradiv, ki so lahko dopolnitev obstoječim učnim gradivom ali samostojno gradivo za začetno učenje.
V simpozijski publikaciji Obdobja so zbrani znanstveni prispevki slovenskih in tujih jezikoslovcev, literarnih teoretikov ter raziskovalcev drugih humanističnih ved, ki razmišljajo o aktualni izbrani temi mednarodne prireditve simpozij Obdobja.
  36 Hits www.via-alpina.org  
Source: Dobnik, Jože; Slovenska planinska pot: planinski vodnik, Planinska zveza Slovenije, Založba PZS, 1998; Klinar, Stanko; Karavanke: planinski vodnik, Planinska zveza Slovenije, Založba PZS, 1997; Atlas Slovenije, 3.
Vir: Dobnik, Jože; Slovenska planinska pot: planinski vodnik, Planinska zveza Slovenije, Založba PZS, 1998; Klinar, Stanko; Karavanke: planinski vodnik, Planinska zveza Slovenije, Založba PZS, 1997; Atlas Slovenije, 3. izpopolnjena in razširjena izdaja, Mladinska knjiga in Geodetski zavod Slovenije (GZS), Ljubljana 1996; Karavanke, 1:50.000 GZS, Planinska založba PZS št. 149, Ljubljana 1995 Gorenjska, izletniška karta1:50.000, GZS, Ljubljana 1998
  www.livartis.si  
When on the Ljubljana ring road, take the exit Ljubljana Polje and continue along Zaloška cesta towards Zalog. Go straight ahead at the Zalog junction along the railway tracks. Turn right at the Pecelj restaurant in Podgrad, go through the underpass under the railway line and drive approximately 10km through the Besnica valley.
Na ljubljanski obvoznici sledite izvozu Ljubljana Polje in nadaljujte pot po Zaloški cesti proti Zalogu. Na križišču v Zalogu peljite naravnosti po cesti ob železniški progi. V Podgradu pri gostilni Pecelj zavijte desno v podvoz pod progo in peljite približno 10km po dolini Besnice. Ko zagledate smerokaz in kozolček na levi strani ostro zavijte levo v hrib. Ko zagledate celotno vas Volavlje pred seboj, poiščite hišo, ki ima sončne kolektorje na strehi in se pripeljite do nje.
  www.traveladriatic.net  
Diving center is cca 8000 meters from the accommodation unit, post office is 8500 meters from the apartments, grocery shop is 800 meters away. Visit the best beaches in Slatine area: Osoje beach, Velo Zalo (beach in town of Ivan Dolac, 48 km from town of Slatine), Jadran ( town of Jelsa, 47,6 km ), Gumonca ( town of Mirca, 20,6 km ).
Fantastično stanovanje v bližini plaže. Skoraj vse, občutek, kot da so del lokalne scene. Potapljaški center je oddaljena cca 8000 m od zgradbe, pošta je 8500 metrov od apartmajev, trgovina s prehrambenimi izdelki je 800 metrov. Obiščite najboljše plaže v mestu Slatine področju: Osoje plaža, Velo Zalo (plaža v mestu Ivan Dolac, 48 km od mesta Slatine), Jadran (mesto Jelsa, 47,6 km), Gumonca (mesto Mirca, 20,6 km 4 razlogi za obisk mesta Slatine tega poletja: možnost seznanjanja z življenjem ljudi in lokalni običaji, čisto morje, vinske ceste v bližini, plažami.
  2 Hits nl.ijs.si  
Izdelava korpusa starejših slovenskih besedil v okviru projekta IMPACT. V: KRANJC, Simona (ur.). Meddisciplinarnost v slovenistiki, (Obdobja, Simpozij, = Symposium, 30). Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2011, 41-47
Tomaž Erjavec. Automatic linguistic annotation of historical language: ToTrTaLe and XIX century Slovene. V zborniku 5th ACL-HLT Workshop on Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities, 2011, Portland.
  4 Hits dmi.zrc-sazu.si  
Rojstva in samomori v Sloveniji skozi tri desetletja (1971-2001) / Births and suicides in Slovenia throughout three decades (1971-2001). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 118 pp. (scientific monograph) http://dmi.zrc-sazu.si/en/publikacije/rojstva-in-samomori-v-sloveniji-skozi-tri-desetletja-19712001-1#v
CUKUT KRILIĆ, Sanja. Rojstva in samomori v Sloveniji skozi tri desetletja (1971-2001). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2006. 118 str. (znanstvena monografija) http://dmi.zrc-sazu.si/en/publikacije/rojstva-in-samomori-v-sloveniji-skozi-tri-desetletja-19712001-1#v
  sempl.si  
After five years at Dnevnik, she moved to former Cankarjeva založba publishing house as marketing assistent and then to Mladinska knjiga publishing house, first as public relations representative and then product manager in marketing communications.
Simona Kruhar Gaberšček ima več kot dvajsetletne izkušnje z novinarstvom, urednikovanjem, ustvarjanjem vsebin za različne medije in odnosi z javnostmi. Z novinarskim delom se je začela spoznavati med študijem trženja na ljubljanski ekonomski fakulteti, in sicer v gospodarski redakciji časopisne družbe Dnevnik. Po dobrih petih letih dela na Dnevniku in opravljeni diplomi se je zaposlila v takratni Cankarjevi založbi kot sodelavka v marketingu, nato pa v Založbi Mladinska knjiga, kjer je bila najprej strokovna sodelavka za odnose z javnostmi, nato pa produktni vodja v službi tržnega komuniciranja. Pred desetimi leti se je zaposlila v podjetju Medijski partner, izdajatelju revije Marketing magazin, najprej kot novinarka, nato pa je prevzela mesto izvršne urednice revije. V tem času je zaključila tudi magistrski študij na smeri marketing mariborske Ekonomsko-poslovne fakultete.
  giam2.zrc-sazu.si  
Sodelavca BIJH sodelovala v objavah založniške hiše Nature
Spominski večer ob 100. obletnici smrti Karla Štreklja
  transversal.at  
[50] Louis Althusser et al (ed. Zoja Skušek-Močnik), Ideologija in estetski učinek (Ideology and Aesthetical Effect), Cankarjeva založba, Ljubljana 1980, p. 8.
[49] Louis Althusser et al, ur. Zoja Skušek–Močnik. Ideologija in estetski učinek. Cankarjeva založba, Ljubljana, 1980; str. 8.
  piir.zrc-sazu.si  
Bartol, M. 2009: Middle Miocene calcareous nannoplankton of NE Slovenia (western Central Paratethys). Ljubljana: Založba ZRC/ZRC Publishing, 136 pp.
Jurska in kredna radiolarijska stratigrafija Južnih Alp v severozahodni Sloveniji: časovna opredelitev dinamike sedimentacijskih bazenov na robu Neotetide (temeljni raziskovalni projekt • 2011–2014)
  2 Hits fi.zrc-sazu.si  
All organizational units Administration of ZRC Anton Melik Geographical Institute Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language France Stele Institute of Art History Institute of Anthropological and Spatial Studies Institute of Archaeology Institute of Cultural History Institute of Culture and Memory Studies Institute of Ethnomusicology Institute of Musicology Institute of Philosophy Institute of Slovenian Ethnology Institute of Slovenian Literature and Literary Studies Ivan Rakovec Institute of Palaeontology Jovan Hadži Institute of Biology Karst Research Institute Milko Kos Historical Institute Research station Maribor Research station Nova Gorica Research station Prekmurje Slovenian Migration Institute Sociomedical Institute Založba ZRC
Vse organizacijske enote Biološki inštitut Jovana Hadžija Družbenomedicinski inštitut Filozofski inštitut Geografski inštitut Antona Melika Glasbenonarodopisni inštitut Inštitut za antropološke in prostorske študije Inštitut za arheologijo Inštitut za kulturne in spominske študije Inštitut za kulturno zgodovino Inštitut za raziskovanje krasa Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša Inštitut za slovensko izseljenstvo in migracije Inštitut za slovensko literaturo in literarne vede Inštitut za slovensko narodopisje Muzikološki inštitut Paleontološki inštitut Ivana Rakovca Raziskovalna postaja Maribor Raziskovalna postaja Nova Gorica Raziskovalna postaja Prekmurje Umetnostnozgodovinski inštitut Franceta Steleta Uprava ZRC Založba ZRC Zgodovinski inštitut Milka Kosa
  eipcp.net  
[50] Louis Althusser et al (ed. Zoja Skušek-Močnik), Ideologija in estetski učinek (Ideology and Aesthetical Effect), Cankarjeva založba, Ljubljana 1980, p. 8.
[49] Louis Althusser et al, ur. Zoja Skušek–Močnik. Ideologija in estetski učinek. Cankarjeva založba, Ljubljana, 1980; str. 8.
  3 Hits isim.zrc-sazu.si  
, (Knjižnica Annales, 46). Koper: Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2006. [COBISS.SI-ID 228997376]
, (MARE publication series, no. 2). Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004, str. 281–308. [COBISS.SI-ID 1039757]
  festival.exodos.si  
CD: Cankarjev dom Culture and Congress Centre, Prešernova 10; GLEJ:Glej Theatre, Gregorčičeva 3; KŠ: Kino Šiška Centre for Urban Culture, Trg prekomorskih brigad 3 ; LG: Ljubljana Castle; LU: Labyrinth of Art; MG: Mestna galerija, GV Galerija vžigalica, 001 Tobačna 001; MT: Mini Theatre, Križevniška 1; PTL: Ljubljana Dance Theatre, Prijateljeva 2; SK: Slovenian Cinematheque, Miklošičeva 38; SLOGA: Sloga, Metelkova 6; SME-EL: Old Power Station, Slomškova 11; SMG: The Mladinsko Theatre, Vilharjeva 11; SW: Studio Wolfy, Parmova 25; ŠB: Spanish Fighters Cultural Centre, Zaloška 61
CD: Cankarjev dom, Prešernova 10; GLEJ: Gledališče Glej, Gregorčičeva 3; KŠ: Kino Šiška, Trg prekomorskih brigad 3; LG: Ljubljanski grad; LU: Labirint umetnosti; MG: Mestna galerija, GV Galerija vžigalica, 001 Tobačna 001; MT: Mini teater, Križevniška 1; PTL: Plesni teater Ljubljana, Prijateljeva 2; SK: Slovenska kinoteka, Miklošičeva 38; SLOGA: Metelkova 6; SME-EL: Stara mestna elektrarna, Slomškova 11; SMG: Slovensko mladinsko gledališče, Vilharjeva 11; SW: Studio Wolfy, Parmova 25; ŠB: Španski borci, Zaloška 61