zero tolerance – Slovenian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      19 Results   12 Domains
  2 Hits dmi.zrc-sazu.si  
2003: Domestic violence against women or how to achieve a zero tolerance?
2003: Nasilje nad ženskami ali kako doseči ničelno toleranco
  play.google.com  
Google has a zero-tolerance policy against child sexual abuse imagery. If we become aware of content with child sexual abuse imagery, we will report it to the appropriate authorities and delete the Google Accounts of those involved with the distribution.
Google ima pravilo ničelne tolerance do otroške pornografije. Če odkrijemo vsebino z otroško pornografijo, bomo to prijavili ustreznim organom in izbrisali Google Račune oseb, vpletenih v razširjanje.
  www.google.de  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities. Any Google Accounts used to post child sexual abuse images are immediately terminated.
Google ima glede slik spolne zlorabe otrok pravilnik o ničelni toleranci. Prepovedano je vsakršno oglaševanje, povezano s slikami spolne zlorabe otrok. Če izvemo za slike spolne zlorabe otrok ali otroško pornografijo kjer koli v naših rezultatih iskanja ali na katerem od naših mest, jih odstranimo in obvestimo pristojne organe. Vsi Google Računi, uporabljeni za objavljanje slik zlorabe otrok, so takoj ukinjeni.
  maps.google.ca  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities. Any Google Accounts used to post child sexual abuse images are immediately terminated.
Google si prizadeva vsem, ki uporabljajo naše storitve, zagotoviti varno uporabo. Naš pristop sestavljajo trije osnovni elementi: (1) zmogljiva orodja, s katerimi družinam pomagamo bolje nadzorovati njihove dejavnosti v spletu, (2) sodelovanje z organi pregona in partnerji v naši panogi pri preprečevanju nezakonite internetne vsebine in dejavnosti ter (3) izobraževalne pobude za boljše poznavanje spletne varnosti.
  www.google.no  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities. Any Google Accounts used to post child sexual abuse images are immediately terminated.
Google si prizadeva vsem, ki uporabljajo naše storitve, zagotoviti varno uporabo. Naš pristop sestavljajo trije osnovni elementi: (1) zmogljiva orodja, s katerimi družinam pomagamo bolje nadzorovati njihove dejavnosti v spletu, (2) sodelovanje z organi pregona in partnerji v naši panogi pri preprečevanju nezakonite internetne vsebine in dejavnosti ter (3) izobraževalne pobude za boljše poznavanje spletne varnosti.
  www.google.li  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities. Any Google Accounts used to post child sexual abuse images are immediately terminated.
Google si prizadeva vsem, ki uporabljajo naše storitve, zagotoviti varno uporabo. Naš pristop sestavljajo trije osnovni elementi: (1) zmogljiva orodja, s katerimi družinam pomagamo bolje nadzorovati njihove dejavnosti v spletu, (2) sodelovanje z organi pregona in partnerji v naši panogi pri preprečevanju nezakonite internetne vsebine in dejavnosti ter (3) izobraževalne pobude za boljše poznavanje spletne varnosti.
  3 Hits www.unis.unvienna.org  
"Joining in the efforts to stop violence is  everybody's responsibility. Governments, private enterprises, civil society  groups, communities and individual citizens can all make essential  contributions. Men and boys must be active in encouraging respect for women and  zero tolerance for violence," says Michelle Bachelet, Executive Director  of UN Women.
"Priključiti se prizadevanjem za ustavitev nasilja je obveza vsakega izmed nas. Vsi lahko vplivamo na ustavitev nasilja; tako vlade, zasebna podjetja, skupine civilne družbe in lokalne skupnosti kot tudi posamezniki. Moški in fantje morajo aktivno spodbujati spoštovanje žensk in pod nobenim pogojem ne smejo dopuščati nasilja," pravi Michelle Bachelet, izvršna direktorica organizacije ZN Ženske.
  mail.google.com  
Google has a zero-tolerance policy on child sexual abuse images. We prohibit any advertising related to child sexual abuse images. When we become aware of child sexual abuse images or child pornography anywhere in our search engine results or hosted on our site(s), we remove them and report the incident to the appropriate authorities. Any Google Accounts used to post child sexual abuse images are immediately terminated.
Google si prizadeva vsem, ki uporabljajo naše storitve, zagotoviti varno uporabo. Naš pristop sestavljajo trije osnovni elementi: (1) zmogljiva orodja, s katerimi družinam pomagamo bolje nadzorovati njihove dejavnosti v spletu, (2) sodelovanje z organi pregona in partnerji v naši panogi pri preprečevanju nezakonite internetne vsebine in dejavnosti ter (3) izobraževalne pobude za boljše poznavanje spletne varnosti.
  www.zejn.si  
Each bank has a very demanding legal department, where ShakeSpeare™ automatically takes care of all the legal processes. ShakeSpeare™ understands the workflows of legal cases for you, enables on-line collaboration with external lawyers and systemizes and automatizes legal tasks. Achieve zero-tolerance to human-errors in your legal department.
V vsaki banki je pravni oddelek izrednega pomena in ShakeSpeare™ pomaga, da pravni postopki tečejo nemoteno, spisi so vodeni sistematično in skrbno, naroki na sodiščih pa nikoli zamujeni. ShakeSpeare™ razume kompleksne pravne postopke in avtomatizira pravna opravila kar v največji možni meri. Omogoča on-line sodelovanje pravnih strokovanjakov tako znotraj banke, kot tudi zunanjim ekspertom preko varnih in zaupanja vrednih povezav. Ključno je, da s ShakeSpeare™om naši uporabniki dosežejo nično toleranco do napak, kar je pri njihovem pomembnem poslu ključno.