zip – Slovenian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Wikipedia
Zip (file format)  "Zip" is a file format used for data compression and archiving. A zip file contains one or more files that have been compressed, to reduce file size, or stored as is. The zip file format permits a number of compression algorithms. The format was originally created in 1989 by Phil Katz, and was first implemented in PKWARE's PKZIP utility, as a replacement for the previous ARC compression format by Thom Henderson. The zip format is now supported by many software utilities other than PKZIP. Microsoft has included built-in zip support (under the name "compressed folders") in versions of Microsoft Windows since 1998. Apple has included built-in zip support in Mac OS X 10.3 (via BOMArchi as a replacement for the previous ARC compression format by Thom Henderson. The zip format is now supported by many software utilities other than PKZIP. Microsoft has included built-in zip support (under the name "compressed folders") in versions of Microsoft Windows since 1998. Apple has included built-in zip support in Mac OS X 10.3 (via BOMArchiveHelper, now Archive Utility) and later. Datotečni format ZIP  "Datotéčni formát ZIP" je najbolj razširjen sistem za stiskanje datotek v osebnih računalnikih z operacijskim sistemom Microsoft Windows.
Zip  "Zip" or "ZIP" most commonly refers to: *Zipper or zip, a device for temporarily joining two edges of fabric together *ZIP code, the USPS Zone Improvement Plan used in postal addresses in the USA *Zip drive, a removable data storage format *ZIP (file format), a popular data compression and archival format *zip, a GNU/Linux terminal program from Info-ZIP *Zip Industries makers of instant hot water dispensers, made in Australia, used worldwide. *Zip (net-staff) to outsource it; turn it over to be completed; be relieved of it as your virtual assistant will handle it. ZIP  "ZIP" je tričrkovna kratica in lahko pomeni:

Keybot      129 Results   36 Domains
  2 Hits www.educa.fmf.uni-lj.si  
Unpack the file trubar13.zip into selected directory
Razpakirajte datoteko trubar13.zip v izbrano podrocje
  2 Hits mail.google.com  
Googlers in Mountain View build a zip line to travel across the small Permanente Creek separating a few of our buildings.
Googlovi zaposleni v Mountain Viewu napeljejo prek potoka Permanente, ki ločuje nekaj naših zgradb, spustno vrv.
  2 Hits www.google.pt  
Googlers in Mountain View build a zip line to travel across the small Permanente Creek separating a few of our buildings.
Googlovi zaposleni v Mountain Viewu napeljejo prek potoka Permanente, ki ločuje nekaj naših zgradb, spustno vrv.
  2 Hits www.google.co.uk  
Googlers in Mountain View build a zip line to travel across the small Permanente Creek separating a few of our buildings.
Googlovi zaposleni v Mountain Viewu napeljejo prek potoka Permanente, ki ločuje nekaj naših zgradb, spustno vrv.
  www.gradoit.it  
zip code :
poštna številka :
  2 Hits maps.google.pl  
Googlers in Mountain View build a zip line to travel across the small Permanente Creek separating a few of our buildings.
Googlovi zaposleni v Mountain Viewu napeljejo prek potoka Permanente, ki ločuje nekaj naših zgradb, spustno vrv.
  www.isitfair.eu  
MEDIA: ZIP file (keep flv and image files under the same directly as swf file.)
MEDIJ: datoteka ZIP (datoteke flv in slikovne datoteke shranjujte v istem imeniku kot datoteko swf)
  2 Hits www.xplora.org  
Click here to download all these documents in one zip file. (You need an 'unzip' program to extract the documents after downloading the zip file.)
Klikni tukaj za prenos vseh dokumentov v skupni zip datoteki. (Za to potrebujete program za 'od-zipanje', s katerim boste odprli dokumente po prenosu zip datoteke.)
  sports.williamhill.com  
Postcode/ZIP
Poštna številka
  2 Hits insight.eun.org  
Click here to download all these documents in one zip file. (You need an 'unzip' program to extract the documents after downloading the zip file.)
Klikni tukaj za prenos vseh dokumentov v skupni zip datoteki. (Za to potrebujete program za 'od-zipanje', s katerim boste odprli dokumente po prenosu zip datoteke.)
  4 Hits europass.cedefop.europa.eu  
EuropassWebServicesExampleusingMicrosoftOffice.zip (476.32 kb)
EuropassWebServicesExampleusingMicrosoftOffice.zip (476,32 kb)
  www.ecb.europa.eu  
Photos of euro banknotes and coins (close-ups and everyday situations) Download ZIP [2.2 GB]
Slike eurobankovcev in eurokovancev (posnetki od blizu in vsakodnevne situacije) prenesi ZIP [2,2 GB]
  www.svetila.com  
Enter a location (e.g. zip/postal code, address, city or country) in order to find the nearest stores.
Vpišite lokacijo (npr. poštno številko, naslov, mesto ali državo) da najdete najbližjo trgovino.
  4 Hits shop.oo-software.com  
Zip/Postal code*
Poštna številka*
  www.n-com.it  
DOWNLOAD (.ZIP)
PRENOS DATOTEK (.ZIP)
  www.wonderfulpcb.com  
• Enhanced Capabilities: The flexible PCB is compatible with virtually any type of connector or component and works well with options such as ZIP connectors. They also perform extremely well in extreme temperatures and offer superior resistance to radiation and chemicals.
•  Izboljšane zmogljivosti :  fleksibilna PCB je združljiv s skoraj vsako vrsto priključka ali sestavnega dela in tudi dela z možnostmi, kot so ZIP priključki. Prav tako opravljajo zelo dobro v ekstremnih temperaturah in nudijo odlično odpornost proti sevanju in kemikalije.
  policies.yahoo.com  
When you register we ask for information such as your name, email address, birth date, gender, ZIP code, occupation, industry, and personal interests. For some financial products and services we might also ask for your address, Social Security number, and information about your assets.
Ta pravilnik o zasebnosti določa, kako Yahoo obravnava osebne identifikacijske podatke in druge informacije, ki jih Yahoo zbira in sprejema, vključno s podatki, povezanimi z vašo uporabo Yahoojevih izdelkov in storitev v preteklosti. »Podatki« in »informacije« vključujejo podatke o vas, na podlagi katerih vas je mogoče prepoznati, npr. ime, naslov, e-poštni naslov ali telefonska številka, in ki sicer niso javno na voljo. Kjer je to potrebno, izrecno opozarjamo na uporabo osebnih identifikacijskih podatkov v skladu z našimi pravilniki o zasebnosti. Vsi drugi podatki so za nas anonimni ali so uporabljeni psevdonimno.
  2 Hits maps.google.it  
Googlers in Mountain View build a zip line to travel across the small Permanente Creek separating a few of our buildings.
Googlovi zaposleni v Mountain Viewu napeljejo prek potoka Permanente, ki ločuje nekaj naših zgradb, spustno vrv.
  www.glampingsolutions.com  
ZIP code:*
Poštna številka:*
  2 Hits maps.google.ch  
Googlers in Mountain View build a zip line to travel across the small Permanente Creek separating a few of our buildings.
Googlovi zaposleni v Mountain Viewu napeljejo prek potoka Permanente, ki ločuje nekaj naših zgradb, spustno vrv.
  www.radecepapir.si  
ZIP code and city
Poštna številka in kraj