zone of – Slovenian Translation – Keybot Dictionary

Spacer TTN Translation Network TTN TTN Login Deutsch Français Spacer Help
Source Languages Target Languages
Keybot      35 Results   15 Domains
  www.coloursofistria.com  
Romantic dinner for two at the wellness zone of the San Rocco Hotel
Romantičnu večeru za 2 osobe u wellnessu hotela  San Rocco
  www.gepgis.eu  
By analysing the high-risk areas, it was observed that some of them just fall behind the zone of drinking water withdrawal. In scenario 2, it was decided to reduce the impact on these areas by simulating the measures of grassland cover of the vineyards and the conversion of maize to grassland for all the agricultural crops that fall within the areas classified as high risk and very high risk.
Analiza območij z visokim tveganjem je pokazala, da se nekatera izmed njih nahajajo prav v bližini črpališč pitne vode. Zaradi tega smo se odločili, da v scenariju 2, poskusimo zmanjšati človekov vpliv izrecno na teh področjih. Ukrep zasajanja vinogradov s travo in spreminjanja koruznih njiv v travnike, smo torej predvideli za tiste njive, ki se nahajajo na področjih z visokim ali zelo visokim tveganjem.
  9 Hits www.nato.int  
The world’s maritime commons have been, with a few exceptions of time and place, a “zone of peace” and a highway to prosperity for all mankind for over six decades. Seaborne commerce has more than quadrupled in volume over the last half-century.
Svetovni pomorski prostor je bil, z nekaj časovnimi in krajevnimi izjemami, več kot šest desetletij “območje miru” in hitra cesta do blaginje za celotno človeštvo. Obseg trgovanja po morju se je v preteklega pol stoletja več kot početveril. Zdaj predstavlja več kot 90 odstotkov svetovne trgovine in obsega 60 odstotkov celotnega izvoza nafte. Te pomorske trgovinske tokove zagotavlja flota kakih 50.000 večjih trgovskih plovil različnih vrst in velikosti, vključno z novo generacijo supertankerjev in kontejnerskih ladij, pa tudi velikih križark.
  www.kapsch.net  
The vehicle detection and classification products by Kapsch TrafficCom continuously measure the location, length, width and height of all vehicles passing through the detection zone of an enforcement station.
Izdelki za prepoznavanje in klasifikacijo vozil podjetja Kapsch TrafficCom nenehno merijo lokacijo, dolžino, širino in višino vseh vozil, ki se peljejo skozi območje prepoznavanja neke nadzorne postaje. Vsako vozilo se v območju prepoznave izmeri, kar ustvari lokacijo vozila, ki se prekriva z lokacijami transponderjev, ki jih izmeri podsistem mikrovalovne komunikacije kratkega dosega (DSRC). Podsistem prav tako sproži zajem registrskih oznak na vozilu v podsistemu za zajem registrskih oznak vozil.
  www.space.si  
Kepler is a NASA mission dedicated to discover new planets around nearby stars in the habitable zone of the Galaxy. The Astrophysics group at Space-SI collaborates in the working group of eclipse binary stars, that prepares a catalogue of 2000 stars that will Kepler observe.
Misija Kepler ameriške agencije NASA je namenjena odkrivanju planetov v drugih osončjih. Astrofizki pri centru odličnosti sodelujemo v delovni skupini za eklipsne dvojne zvezde, ki je pripravila katalog več kot 2000 zvezd, ki bi jih naj Kepler opazoval v teku svoje misijie. V katalog spadajo zvezde, ki so iz astrofizikalnega vidika posebno zanimive zaradi izjemno natančno določenih lastnosti. Poznavanje in merjenje svetlobnih krivulj eklipsnih dvojnih zvezd je ključnega pomena, zato da jih ne zamenjujemo s prehodi planetov, ki so glavni cilj misije Kepler.
  www.ecb.europa.eu  
Thus it required adjustments in monetary and economic policies as tools for exchange rate stability. Within the EMS framework, the participants succeeded in creating a zone of increasing monetary stability and gradually relaxing capital controls.
Da bi zmanjšali nestabilnost in posledično nihanje deviznih tečajev med valutami devetih članic takratne EGS[1], so države marca leta 1979 ponovno začele proces denarnega sodelovanja z ustanovitvijo evropskega monetarnega sistema (EMS). Njegova glavna značilnost je bil mehanizem deviznih tečajev (ERM), ki je uvedel fiksirane, vendar prilagodljive devizne tečaje med valutami držav članic EGS, kar je pomenilo, da je bila za stabilnost deviznih tečajev potrebna prilagoditev denarne in ekonomske politike. Udeleženkam je v okviru EMS uspelo ustvariti območje vse večje denarne stabilnosti in vse manjših omejitev pri pretoku kapitala.
  www.multiplan.si  
The rimmed edge defines a so-called zone of bordering (low) wall, which in combination with a »floating« roof forms an architectural element of distinctively horizontal and modern expression. The empty »vertical« space between them serves as the manipulation tool for defining the visual sequence in the context of contact outside – inside, here – there.
Predlog se spogleduje z bazično arhetipsko zasnovo zaključene kvadratne enklave obdane z zidom, katero prepletamo s prvinskimi elementi oblikovanja in členjenja mas paviljonske gradnje. Čista geometrija, poudarjena horizontalnost, avtonomnost posameznih delov so osnovni prijemi s katerimi kompaktno osnovo »introvertiranega« clustra večjega merila razgradimo na segmente, ki ekstrovertirano ustvarjajo dialog s prostorom. V smislu prostorske kompozicije gre za poizkus iskanja optimalnega prepleta dveh, po tipologiji različnih struktur: ekstrovertiranega, navzven odprtega značaja kulturnega centra z introvertiranim konceptom tradicionalne obzidne zazidave.  Situacijo sistemsko opredelimo z izpeljanko modela Spatium conclusus, ki opredeljuje shemo zaprtega/omejenega prostora v okviru katerega razslojimo programsko vsebino.
  www.scca-ljubljana.si  
Thirteen artists draw from an extensive dictionary of media images, online social networks, from the narratives of film and advertising, as well as the marketing apparatus. They speak of the “heroes” of contemporary society that fill our everyday zone of the visible and the perceptive.
Dobrih šestdeset let je tega, odkar so bleščeče podobe reklamnih oglasov, zvezdniških idolov in filma prvič stopile v polje umetnosti. Kako spretno reference medijskih vsebin in podobnih kulturološko zanimivih pojavov vsakdanje sodobnosti še danes povzemajo umetniki, skušamo pokazati tudi na tej razstavi. Vendar za razliko od predstavitev »pop arta«, ki bi se predvsem z zgodovinsko konotacijo ali asociacijo formalno in vsebinsko nanašal na to specifično smer umetnosti, v ospredju vseh razstavljenih projektov stoji lik kot nosilec popularizacije kulturnih vsebin in množične potrošnje. Poudarek je na uporabi znanega jezika množičnih medijev, ki ob podpori izbranega lika v umetniškem delu podaja najrazličnejše semantične izzive. Lik je v tem primeru igralec, ki je v svojem prvotnem obstoju zabrisoval meje med realnostjo in fikcijo, sedaj pa v kontekstu sodobne umetnosti gradi še dodatna sporočila, vzpostavlja polje razmisleka ali kritike. Trinajst umetnikov črpa iz obsežnega slovarja medijskih podob, spletnih socialnih omrežij, iz naracije filma in reklam ter marketinškega aparata. Govorijo o »junakih« sodobne družbe, ki polnijo naše vsakdanje območje vidnega in zaznavnega. Pridružuje se jim še izbor naslovnic revije Mladina, katerih avtorji poleg nekaterih ostalih umetnikov na razstavi »junake« satirično spreminjajo v »antijunake«, le mestoma tudi obratno.